Vlasta Reittererová

Vlasta Reittererová

Narozena 9. ledna 1947 v Praze (roz. Pellantová, provdaná Hrušková, Benetková). Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě KU a současně tehdejší Lidovou konzervatoř (herectví a pantomima). Prošla několika amatérskými divadelními soubory, v letech 1968–1970 byla členkou baletního souboru Krušnohorského divadla v Teplicích, po narození dcery se vrátila do Prahy a do roku 1976 působila v komparzu Divadla E. F. Buriana, kde byla 1970–1972 zaměstnána jako uklízečka. V letech 1972–83 (s několikaletým přerušením mateřskou dovolenou) referentka v tuzemském koncertním oddělení agentury Pragokoncert. Roku 1987 nastoupila na Filozofickou fakultu do dnešního Ústavu hudební vědy jako knihovnice, kde se vrátila k vystudovanému oboru a roku 1988 získala doktorát. Na FF UK zůstala do odchodu do důchodu 2002. Několik let také vyučovala historický seminář na pražské konzervatoři a působila jako externí pedagog na Masarykově univerzitě v Brně. V posledních letech se mj. věnuje překladatelství. Životní heslo? S Janem Nerudou říká: „Vším jsem byl rád.“

Mahler, Berg - Das klagende Lied, Lulu-Suite

Je těžké slovy vystihnout, čím to je, ale některé dirigentské výkony se vryjí do paměti. S Pierrem Boulezem například Janáčkova opera Z mrtvého domu, Stravinského Žalmová symfonie...

Imogen Holst, Benjamin Britten - Choral Works

Suita Planety Gustava Holsta je jedním z hudebních hitů, přinejmenším tento titul se běžnému milovníku hudby při vyslovení jména Holst vybaví. O existenci, natož o díle jeho dcery Imogen ví však...

The Nash Ensemble - Brundibár

22. srpen 2013
The Nash Ensemble - Brundibár

Hudba terezínských skladatelů prošla vlnou všeobecného zájmu, kterou přinesla historická reflexe období nacismu a holocaustu a posílil ji pád železné opony na začátku devadesátých let minulého století. Bylo...

Verdi a Wagner - Paralelní životy IV

„Zima a předjaří roku 1849 byly poznamenány tlumeným vřením. Žil jsem v neustálém napětí a pln očekávání. Mé postavení se mi stalo břemenem a v novém vývoji jsem viděl možnost, jak se jej zbavit...

Andreas Scholl - Wanderer

27. září 2013
Andreas Scholl - Wanderer

"Schuberta a Brahmse by představa falzetisty, zpívajícího písně, jistě lehce podráždila,“ zní úvodní věta průvodního textu nahrávky. „V jejich době se takové hlasy omezovaly na sborový zpěv v chrámu...

Verdi a Wagner - Paralelní životy V

Křivka Wagnerovy tvůrčí aktivity vykazuje tři rozdílné úseky. V letech 1838–1848 se v poměrně pravidelných odstupech objevuje dokončení jednotlivých děl a jejich uvedení na jeviště. Mezi roky 1850 (premiéra...

Abychom dle svých sil přispěli k šíření vzdělání hudebního - Počátky a vývoj hudebního časopisectví 4

„Přejete si, abych vyslovil svůj názor na úlohu hudebního časopisu v procesu, jaký je dnes pro hudbu nezbytný,“ napsal jeden významný hudebník roku 1852. „Sdělím vám tedy, co bych dělal já, kdyby mi okolnosti uložily...

Fabio Nieder - Der Bilderfresser

25. říjen 2013
Fabio Nieder - Der Bilderfresser

Fabio Nieder je klavírista, dirigent a skladatel (mj. studoval u Lutoslawského a Xenakise), dnes vyučuje kompozici na konzervatoři v Amsterdamu a jeho skladby uvádějí prestižní festivaly. Bilderfresser (Požírač obrazů)...

Skladatel měsíce: Pavel Haas

15. červen 2015
Skladatel měsíce: Pavel Haas

"Události měly rychlý spád. Napětí březnových dnů se v Brně zásluhou německých šovinistů stupňovalo do té míry, že Haasovi, počítaje s obsazením Brna, nakonec sbalili zavazadla a rozjeli se i se svým ročním dítětem do Prahy v naději, že tu naleznou bezpečí. Přijeli tam...

Skladatel měsíce: Josef Bohuslav Foerster

"Smetana byl umělec pravý. S nadšením a nezdolnou vytrvalostí, tělem i duší oddal se svému umění. Beze vzoru, bez naděje v odměnu jakoukoliv, zneuznáván i zamítán, pracoval drahý mistr. Nevyhledával slávy a věhlasu, ani netoužil po uznání ciziny, nýbrž spokojil se...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.