Vítané české vydání Mahlerova životopisu

Francouzský muzikolog Henry-Louis de La Grange (1924–2017) věnoval svůj celoživotní zájem především Gustavu Mahlerovi. Po prvních mahlerovských pracích vydaných v angličtině následovala třísvazková monografie ve francouzštině, která vyšla v letech 1979–1984. Bádání H.-L. de La Grange o Mahlerovi neskončilo zmíněnou francouzskou monografií; mezi roky 1995–2008 vyšla jeho přepracovaná třísvazková monografie v angličtině a následovaly další autorovy práce, které leccos revidují a doplňují. Roku 2007 také vyšla ve francouzštině jeho zkrácená, jednosvazková verze Mahlerova životopisu, kterou ve spolupráci s autorem vytvořil Joël Richard.

Tu nyní vydalo nakladatelství Argo v českém překladu Danuše Navrátilové. Překladatelka pracovala také s třísvazkovou (starší) francouzskou verzí a poznámkový aparát doplnila s ohledem na českého čtenáře. Mahlerovská literatura v češtině není obsáhlá, v posledních letech se skladateli věnovali především v kraji jeho dětství na Jihlavsku, kde vyšla řada studií, výstavních katalogů, sborníků a podobně, existují také dílčí studie (Vladimír Lébl, Jitka Ludvová aj.).

Pomineme-li první pokus o mahlerovský portrét od Zdeňka Nejedlého, pak k Mahlerově osobnosti a tvorbě souhrnně existuje jen popularizační práce Ladislava Šípa z roku 1973 a v překladu Jitky Ludvové česky vydaná monografie Kurta Blaukopfa (1998). Vzhledem k nepatrnému zájmu českých vydavatelů o hudebněhistorickou tematiku je tedy vydání knihy velmi vítané (Argo vydalo např. roku 2017 encyklopedii 400 let opery). Monografie H.-L. de La Grange je zpracována tradičním způsobem chronologicky uspořádaného životopisu jako přehled tvůrčích etap v devatenácti kapitolách. Uváděné citáty a odkazy čerpají ve značné míře ze vzpomínek současníků a z korespondence. Spolehlivost těchto zdrojů není vždy stoprocentní a autor je v několika případech decentním způsobem uvádí na pravou míru, stejně jako některá ustálená tvrzení, která neodpovídají skutečnosti. Kniha je pečlivě redigována, na rozsáhlý počet stran uniklo jen několik drobností.

Henry-Louis de la Grange: Gustav Mahler
Argo 2018, ISBN 978-80-257-2459-0, 604 str.

Sdílet článek: