O nás

Časopis Harmonie se zrodil v roce 1992, avšak první číslo vyšlo v roce 1993. Jeho vydavatelem bylo po 30 let nakladatelství Muzikus, nyní jej převzala mediální skupina A11. Na počátku byla idea vytvořit tiskové  médium nového typu, které by úrovní a obsahem korespondovalo s předními evropskými hudebními časopisy typu Le Monde de la Musique, Diapason, BBC Music Magazine a Gramophone.  Proto byl kladen od počátku důraz na rubriku recenzí hudebních nosičů, rozhovory a různé typy článků. Dnes obsahuje archiv Harmonie unikátní sbírku recenzí desek a bezkonkurenční soubor rozhovorů s domácími a zahraničními umělci, často exkluzivního charakteru.

Harmonie je ideálem asi každého umělce.  Naše Harmonie chce být pozitivní, tematicky i názorově vyvážená, nabízet zajímavé názory, smysluplné poznatky a nové informace…

V letech rozkvětu nahrávacího průmyslu, tj. v 90. letech, pořádala Harmonie jedinou soutěž v oblasti klasické hudby v České republice. Nejdříve pod názvem Zlatá Harmonie, později Ceny Harmonie, jež měly mezinárodní renomé (ceny získali například Dagmar Pecková, Magdalena Kožená, Jiří Bárta, Ivan Moravec, Zuzana Růžičková, Anne-Sophie Mutter, John Eliot Gardiner…).  Dodnes na tento projekt nebyl nikdo schopen úspěšně navázat.

Velmi úspěšně se od 90. let rozvíjí uveřejňování vícedílných projektů – seriálů. V průběhu let tak vznikl bezkonkurenční archivKromě klasické hudby se časopis věnuje jazzu a selektivně i world  music a tanci. V oblasti jazzu je Harmonie dokonce jediným médiem (kromě Českého rozhlasu Vltava), které sleduje aktuální dění v takové šíři i hloubce. Díky spolupracovníkům pak monitorujeme hudební život nejen v regionech, ale i  v zahraničí.

Harmonie je partnerem řady orchestrů, festivalů, sborů a divadel (Česká filharmonie, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, PKF – Prague Philharmonia, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Dvořákova Praha, Struny podzimu, Janáčkův máj, Letní slavnosti staré hudby, Lípa Musica, Concentus Moraviae, JazzFest Brno, Pražský filharmonický sbor, Národní divadlo Praha ad.). 

Jako téměř vše v oblasti klasické hudby, ani hudební časopis tohoto typu nemůže být finančně soběstačný. Proto je podpora Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Nadace Leoše Janáčka a Nadace Bohuslava Martinů naprosto klíčová.    

Těší nás, že můžeme svým dílem přispívat k tomu, aby v České republice vycházel časopis, který i v rámci úzkých ekonomických mantinelů má úroveň porovnatelnou s většinou hudebních periodik v Evropě. Tým řady špičkových autorů učinil z časopisu pro čtenáře užitečnou informační a názorovou platformu. Stejnou radost máme i z rozvíjejícího se portálu Harmonie Online (www.casopisharmonie.cz) a z naší prezentace na Facebooku a Instagramu!

V současné době tvoří redakci: 
PhDr. Alena Sojková – šéfredaktorka,
Petr Vidomus – rubrika jazzu a world music
Ondřej Scholtz – editor webu a sociálních sítí
a Michaela Hoppeová – marketing.