Vlasta Reittererová

Vlasta Reittererová

Narozena 9. ledna 1947 v Praze (roz. Pellantová, provdaná Hrušková, Benetková). Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě KU a současně tehdejší Lidovou konzervatoř (herectví a pantomima). Prošla několika amatérskými divadelními soubory, v letech 1968–1970 byla členkou baletního souboru Krušnohorského divadla v Teplicích, po narození dcery se vrátila do Prahy a do roku 1976 působila v komparzu Divadla E. F. Buriana, kde byla 1970–1972 zaměstnána jako uklízečka. V letech 1972–83 (s několikaletým přerušením mateřskou dovolenou) referentka v tuzemském koncertním oddělení agentury Pragokoncert. Roku 1987 nastoupila na Filozofickou fakultu do dnešního Ústavu hudební vědy jako knihovnice, kde se vrátila k vystudovanému oboru a roku 1988 získala doktorát. Na FF UK zůstala do odchodu do důchodu 2002. Několik let také vyučovala historický seminář na pražské konzervatoři a působila jako externí pedagog na Masarykově univerzitě v Brně. V posledních letech se mj. věnuje překladatelství. Životní heslo? S Janem Nerudou říká: „Vším jsem byl rád.“

Josef Suk - slovanský vítr to byl, vítr z Čech

Sukova symfonická tvorba je právem přirovnávána k tvorbě Gustava Mahlera; nejen pro styl hudebního jazyka, ale i pro tragiku vnitřního prožitku. Symfonie Asrael, věnovaná "vznešené památce...

V hudbě život Čechů

20. červen 2005
V hudbě život Čechů

Výzva hraběte Harracha, datovaná 10. únorem 1861 a zveřejněná v hudebním časopise Dalibor o deset dní později, měla pohnout české skladatele, aby...

Otakar Ostrčil a Národní divadlo

23. červen 2005
Otakar Ostrčil a Národní divadlo

Vážná, soustředěná tvář s knírkem, upřené oči za cvikrem nebo brýlemi, vzorná pěšinka, elegantní oblek, vznešené držení štíhlé postavy. Takové jsou portréty Otakara Ostrčila. "Přímý v...

V Hudbě život Čechů

22. červen 2005
V Hudbě život Čechů

Během patnácti let, které uplynuly od otevření Prozatímního divadla, dohnala česká opera závratným tempem téměř půlstoleté zpoždění. V okamžiku, kdy se ujal vedení první...

V hudbě život Čechů

13. červen 2005
V hudbě život Čechů

Předchozí tři díly našeho seriálu byly věnovány především české opeře. Ne bez důvodu. Hnutí, jež později dostalo vzletné označení české národní obrození, považovalo národní divadlo (tedy divadlo v...

V hudbě život Čechů

21. červen 2005
V hudbě život Čechů

Přelom 19. a 20. století byl v Rakousko-Uhersku neklidný. Zdánlivě neotřesitelné základy říše se už delší dobu drolily, stařičký císař, kdysi ctěný a milovaný, teď už spíše z povinnosti...

V hudbě život Čechů

17. červen 2005
V hudbě život Čechů

Leoš Janáček (1854-1928) byl bezesporu jednou z nejsvéráznějších postav české hudby všech dob. Solitér, a přece svým dílem zasahující mnohem širší publikum než mnozí před ním i po něm...

V hudbě život Čechů

21. červen 2005
V hudbě život Čechů

"Stále se podniká tažení proti modernismu v hudbě, a přece právě v hudbě nejméně jsme přijímali nové směry, nejméně jsme otevírali okna do Evropy. Nechápe se, že právě stykem s cizinou můžeme své...

Pod názvem "Hommage à E. F. Burian" se 31. května v divadle Archa v rámci Pražského jara uskutečnil výjimečný výlet do doby před osmdesáti lety, okouzlené rytmem, zvukem, filmem, tancem...

V hudbě život Čechů

18. červen 2005
V hudbě život Čechů

Ještě roku 1936 mohla Československá republika prokázat své pohostinství, když se stala hostitelskou zemí 1. kongresu Mezinárodní společnosti pro hudební výchovu. Také tato společnost byla...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.