Pravoslav Kohout

Pravoslav Kohout

Narodil se 27. 11. 1943 v Praze. Otec byl cellista (Smetanovo kvarteto) a matka klavíristka. Od 6 let se učil na housle u prof. dr. Josefa Micky, později u něj na Pražské konzervatoři. R. 1962 byl přijat na AMU (prof. dr. Alexandr Plocek), od r. 1963 do r. 1969 studoval na Moskevské konzervatoři P.I.. Čajkovského u prof. Galiny V. Barinové. Po povin. vojen. službě (1969 AUS) byl členem PKO (Pražského komor. orch. bez dirig.) .R.1972 založil Nové smyčcové kvarteto a v témže roce se stal prof. Teplické konzervatoře, odkud r. 1974 přešel na Plzeňskou konzervatoř. Následkem autohavárie r. 1975 ukončil koncertní činnost (kvarteto pokračovalo s primariem P. Hůlou jako Kocianovo kvarteto). V následujících letech byl pedagogem na Escuela Superior de Música y Dansa v Mexiku, LŠU Voršilská v Praze, Keski-Suomen konservatorio a Mikkelin musiikkiopisto ve Finsku. R. 1992 zpracovával v Praze spec. zadání MŠMT ČR na téma vysokého uměl. školství. Tehdejší hrozba zrušení základního uměleckého školství jej přiměla stát se r. 1993 ředitelem ZUŠ (Praha Smíchov), v letech 1993-2012 byl předsedou Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR. 2009 mu byla udělena cena AZUŠ ČR „Za významný přínos atd.“ Po několika operacích levé ruky, od r.1981 do r. 1992 opět občas koncertoval. Od r. 2016 je členem neformální skupiny „Pondělníci“. Nyní se věnuje pouze skladbě a hudební publicistice. Jeho celoživotním koníčkem je tvorba karikatur, koláží a slovních hříček.

Zkouška a koncert Českých filharmoniků

Česká filharmonie je vzácný solitér v zahradě české hudby. Poměrně nedávno však působila spíše jako povadle zanedbaný keř. Dnes je opět svěží a v plném květu. Příčin je více, ale nejzřejmější z nich je příchod, vliv a umění Jiřího Bělohlávka. Pod jeho rukama se filharmonie z unavené továrny na hudbu stala opět vrcholným tvůrčím tělesem, plným energie, inspirace a mladistvé vitality.

Barbora K. Sejáková a Trio Bergerettes v Umělecké besedě

V pražské koncertní síni u sv. Vavřince se 2. února uskutečnil 611. úterek Umělecké besedy, jenž skvělým provedením ojedinělého hudebního programu se stal mimořádným zážitkem. Zásluhu na tom má nejen netradiční výběr skladeb a autorů, ale především umění klavíristky Barbory K. Sejákové, které prozářilo hraná díla a vlastně celý večer. Mistrovství a charisma Barbory Sejákové ji dle mého soudu

Tři skvělí sólisté v jednom skvělém triu

Po proslulém Sukově triu (Jan Panenka, Josef Suk, Josef Chuchro) se stalo Smetanovo trio jedním z dalších českých špičkových komorních souborů, kdy všichni jeho členové ve stejné míře a se stejným úspěchem dělí svou koncertní činnost mezi komorní a sólistickou. Není bez zajímavosti, že před Sukovým triem od r. 1941 podobně působili i členové legendárního Českého tria (Josef Páleníček, Alexander

Bacha na Šporcla!

16. prosinec 2015
Bacha na Šporcla!

Interpretační umění se během posledního půlstoletí dostalo na úroveň, kdy i průměrný orchestrální tutti hráč vládne technickou dokonalostí, kterou před desetiletími neměl leckterý sólista. Požadavky na hráče jsou obecně přísnější, a toto platí i o studiu. Kdo to nerespektuje, neuspěje. Toto vše je nejzřejmější u smyčcových nástrojů, především houslí. Vzájemná konkurence ve množství dokonale

S Pavlem Šporclem o Bachovi

8. říjen 2015
S Pavlem Šporclem o Bachovi

Houslista Pavel Šporcl je dnes vyzrálým umělcem na vrcholu tvůrčích sil. Mezi svými současníky, přinejmenším u nás, je bezesporu jednou z nejoriginálnějších osobností sólového pódia, která od samého počátku uměla provokovat netradičním přístupem k prezentaci a propagaci „vážné“ hudby. Toto však, na rozdíl od podobných, bylo vždy podloženo špičkovou

Osmdesátiny profesora Mirko Škampy

Jsou mezi námi osobnosti, jejichž přínos má větší význam a dosah, než jiných viditelnějších a známějších. Takovým je i letošní osmdesátiletý jubilant, přední český violoncellový pedagog Mirko Škampa. Pedagogické umění prof. Mirko Škampy navazuje na úspěšnou a slavnou minulost české violoncellové školy, reprezentované především jmény jako Karel Pravoslav Sádlo, Bohuš Heran, Bedřich Jaroš či Miloš Sádlo.

Jubileum obdivuhodného muže a velkého umělce

V tomto roce si spolu se stovkami dalších obdivovatelů připomínáme sedmdesáté narozeniny velkého umělce a jednoho z nejvýznačnějších a nejznámějších interpretů, izraelsko-amerického houslisty Jicchaka Perlmana. Jicchak (Ithzak) Perlman se narodil 31. srpna 1945 v Tel Avivu. Výjimečně nadanému dítěti připravil osud hned zpočátku těžkou překážku a zkoušku. Ve čtyřech letech onemocněl obrnou a ochrnul na

Rozjímání po koncertu

15. červen 2015
Rozjímání po koncertu

Ač pražské, a ostatně celé české hudební dění, je velmi bohaté a zajímavé, tak mediální zprávy, ohlasy a informace o něm jsou velmi omezené či žádné. To se ovšem týká jen světa tzv. „vážné hudby“ – což je zavádějící termín, označující hudbu s vyššími nároky na tvorbu díla, na  jeho provedení i na soustředění publika, než je běžné u čistě zábavné komerční produkce. Při čtení současných tiskovin vzniká dojem, že kromě popu, rocku a klubových alternativních scén zde jiná hudební kultura téměř neexistuje. I v těch nejserióznějších denících

Oslnivý virtuos se skvělými filharmoniky a Hanus(š)em

5. června v Dvořákově síni Rudolfina zazněla tři díla vybraná do tří (též 3. a 4. 6.) abonentních koncertů České filharmonie z tvorby György Ligetiho, Jana Hanuše a Petra Iljiče Čajkovského. Čekal jsem dokonalé provedení jak vzhledem k pověsti interpretů, tak i jejich zkušenosti ze dvou předchozích koncertů. Moje očekávání bylo v mnohém překonáno. Od nástupu Jiřího Bělohlávka kvalita, přesvědčivost a vitalita filharmoniků jako by stoupala v crescendo sempre. Důvodů bude jistě více, ale je

Distingovaný projev dokonalých gentlemanů

Suverénní dokonalá technika, jež sama o sobě houslistovi před 30 – 40 lety vystačila k obdivu, věhlasu i puncu výjimečnosti, je nyní běžnou a všední samozřejmostí a nutným předpokladem úspěšného uplatnění. V množství technicky skvěle vyškolených sólistů stěží dnes někdo vynikne nad řady ostatních pouhou technikou. Teprve způsobem využití jejích možností ve vyjádření obsahu a ducha díla může se odlišit, zaujmout a vyniknout nad ostatní. V komerčním a existenčním tlaku toto často supluje či doplňuje snaha o zvláštní či šokující způsoby

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.