Martin Jemelka

Martin Jemelka

Profesí historik hospodářských a sociálních dějin, studoval historii na Ostravské univerzitě v Ostravě (1997–2006) a v současnosti je odborným pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky. Dlouhodobé studijní pobyty v Jeně a Vídni byly věnovány výzkumu dějin koncernové společnosti Baťa, a. s., Zlín, mezi historiky je však znám především pro své dlouhodobé výzkumy českého, zvláště ostravského dělnictva a dělnických kolonií. Jedna polovina jeho srdce patří historii 19. a 20. století, druhá hudbě a hudební publicistice, v níž spojuje náklonnost k historii s posedlostí fanouška staré hudby, významných osobností taktovky a starých i nejnovějších nahrávek díla Antonína Dvořáka. Za českou operou, Dvořákovou hudbou a soubory staré hudby pravidelně vyjíždí do zahraničí. V letech 2003–2015 vynechal ve Vídni a Štýrském Hradci jen nemnoho koncertů Nikolause Harnoncourta, jehož je hlubokým obdivovatelem. Od roku 2008 spolupracuje s Českým rozhlasem Vltava při tvorbě hudebních pořadů.

Osmnáct hlasů Dvořákovy Rusalky

30. leden 2012
Osmnáct hlasů Dvořákovy Rusalky

Na konci března uplynulo 110 let od premiéry Dvořákovy Rusalky, mistrova 203. díla s opusovým číslem 114 na libreto Jaroslava Kvapila. Protože je Rusalka od premiéry...

Harnoncourtův Bach v adventní Vídni

4. březen 2012

Adventní abonentní koncert sezony 2011/ 2012 napřesrok šedesát let existujícího souboru staré hudby Concentus musicus Wien (CMW) věnoval jeho dirigent Nikolaus Harnoncourt po čtyřleté přestávce opět duchovní hudbě Johanna Sebastiana Bacha, z níž vedle závěrečného...

Ostravské hudební Velikonoce

24. duben 2012

„Daleká cesta, marné volání.“ Máchova slova se mi vkrádají na mysl při hodnocení úrovně hudebního života v metropoli Moravskoslezského kraje v době Velikonoc, které jsou přirozeně nejen vrcholem křesťanského kalendáře, ale i periodou liturgického roku spjatou s nesmírně košatou...

Ostrava - Věc Makropulos

2. květen 2012

Ostravané a přespolní, kteří se v pátek třináctého v lednu 2012 nezalekli přívalu prvního opožděného sněhu a nastávající jednoroční dopravní agónie metropole Moravskoslezského kraje zbavené hlavní dopravní tepny a vydali se přes nepřízeň počasí a dopravní nebezpečenství...

Frank Martin, Antonín Dvořák, Joseph Finlay - Klavírní trio na témata populárních irských lidových písní, Klavírní trio f moll op. 65, B. 130, Klavírní trio

Rád přiznávám, že pokud by mi někdo recenzovaný snímek pustil bez jakýchkoliv bližších informací, sázel bych se, že je záznamem hry léta sehraného komorního uskupení s vynikající trojicí hráčů se smyslem pro inteligentní dramaturgii...

Alban Berg, Ludwig van Beethoven - Houslový koncert Památce anděla,Houslový koncert D dur op. 61

Nahrávací společnost Harmonia mundi své první dámě houslí Isabelle Faust rozhodně věří, což je zjevné přinejmenším ze skutečnosti, že během pouhých šesti let dostala již podruhé příležitost v přítomnosti mikrofonů zaznamenat Beethovenův Houslový koncert...

Isabelle Faust - Johannes Brahms – Houslový koncert D dur, Smyčcový sextet G dur

Zatím poslední nahrávka německé houslistky střední generace Isabelle Faust kombinuje jako její starší snímky s hudbou Antonína Dvořáka (HMC 901833) nebo Bohuslava Martinů (HMC 901951), na nichž mimo jiné participovala Pražská komorní filharmonie...

Apokalypsa v Rudolfinu

28. červen 2012
Apokalypsa v Rudolfinu

Bezesporu nejen pro autora těchto řádků bylo jedním z dramaturgických vrcholů 116. sezony 2011/2012 České filharmonie premiérové nastudování...

Ostrava - Armida (pohled z Ostravy)

28. červen 2012
Ostrava - Armida (pohled z Ostravy)

„Dvořákovi jsme dlužni všecko,“ nechal se v roce padesátého výročí skladatelova úmrtí slyšet Zdeněk Nejedlý. Opera Národního divadla moravskoslezského, sídlící v budově...

Opera Národního divadla moravskoslezského (NDM) je v podstatě již 90 let jedním z pilířů ostravského hudebního života, a co se kontinuálně existujícího institucionalizovaného hudebního provozu týče, je v podstatě pilířem nejstarším. Umělecká tradice, jíž ostravská opera disponuje...

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.