Martin Jemelka

Martin Jemelka

Profesí historik hospodářských a sociálních dějin, studoval historii na Ostravské univerzitě v Ostravě (1997–2006) a v současnosti je odborným pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky. Dlouhodobé studijní pobyty v Jeně a Vídni byly věnovány výzkumu dějin koncernové společnosti Baťa, a. s., Zlín, mezi historiky je však znám především pro své dlouhodobé výzkumy českého, zvláště ostravského dělnictva a dělnických kolonií. Jedna polovina jeho srdce patří historii 19. a 20. století, druhá hudbě a hudební publicistice, v níž spojuje náklonnost k historii s posedlostí fanouška staré hudby, významných osobností taktovky a starých i nejnovějších nahrávek díla Antonína Dvořáka. Za českou operou, Dvořákovou hudbou a soubory staré hudby pravidelně vyjíždí do zahraničí. V letech 2003–2015 vynechal ve Vídni a Štýrském Hradci jen nemnoho koncertů Nikolause Harnoncourta, jehož je hlubokým obdivovatelem. Od roku 2008 spolupracuje s Českým rozhlasem Vltava při tvorbě hudebních pořadů.

Frank Martin, Antonín Dvořák, Joseph Finlay - Klavírní trio na témata populárních irských lidových písní, Klavírní trio f moll op. 65, B. 130, Klavírní trio

Rád přiznávám, že pokud by mi někdo recenzovaný snímek pustil bez jakýchkoliv bližších informací, sázel bych se, že je záznamem hry léta sehraného komorního uskupení s vynikající trojicí hráčů se smyslem pro inteligentní dramaturgii...

Alban Berg, Ludwig van Beethoven - Houslový koncert Památce anděla,Houslový koncert D dur op. 61

Nahrávací společnost Harmonia mundi své první dámě houslí Isabelle Faust rozhodně věří, což je zjevné přinejmenším ze skutečnosti, že během pouhých šesti let dostala již podruhé příležitost v přítomnosti mikrofonů zaznamenat Beethovenův Houslový koncert...

Isabelle Faust - Johannes Brahms – Houslový koncert D dur, Smyčcový sextet G dur

Zatím poslední nahrávka německé houslistky střední generace Isabelle Faust kombinuje jako její starší snímky s hudbou Antonína Dvořáka (HMC 901833) nebo Bohuslava Martinů (HMC 901951), na nichž mimo jiné participovala Pražská komorní filharmonie...

Apokalypsa v Rudolfinu

28. červen 2012
Apokalypsa v Rudolfinu

Bezesporu nejen pro autora těchto řádků bylo jedním z dramaturgických vrcholů 116. sezony 2011/2012 České filharmonie premiérové nastudování...

Ostrava - Armida (pohled z Ostravy)

28. červen 2012
Ostrava - Armida (pohled z Ostravy)

„Dvořákovi jsme dlužni všecko,“ nechal se v roce padesátého výročí skladatelova úmrtí slyšet Zdeněk Nejedlý. Opera Národního divadla moravskoslezského, sídlící v budově...

Opera Národního divadla moravskoslezského (NDM) je v podstatě již 90 let jedním z pilířů ostravského hudebního života, a co se kontinuálně existujícího institucionalizovaného hudebního provozu týče, je v podstatě pilířem nejstarším. Umělecká tradice, jíž ostravská opera disponuje...

Sezona 2011/2012 nepatřila v novodobých dějinách Janáčkovy filharmonie Ostrava (JFO) k nejklidnějším: nejprve byl v polovině listopadu 2011 tehdejším ředitelem Peterem Krajniakem s okamžitou platností po sedmiletém působení uprostřed abonentní sezony propuštěn šéfdirigent...

Nikolaus Harnoncourt - Walzer Revolution

24. červenec 2012
Nikolaus Harnoncourt - Walzer Revolution

Už jsem si dělal o nahrávací aktivity Nikolause Harnoncourta obavy: většina jeho nejnovějších snímků byla ve formátu DVD Video vydána ve vlastní produkci rakouským festivalem Styriarte (Idomeneo, Osudová symfonie a Mše C dur, Má vlast), jehož je Harnoncourt...

Antonín Dvořák - Violoncellový koncert h moll op. 104, B. 191, Vodník op. 107, B. 195, V přírodě op. 91, B. 168

Nepletu-li se, podobná kompilace, která by na jednom zvukovém nosiči spojovala obě Dvořákova vrcholná díla z oblasti autorovy programní reflexe přírodního světa (koncertní ouvertura V přírodě, symfonická báseň podle balady K. J. Erbena Vodník)...

Český víkend festivalu Styriarte

7. září 2012
Český víkend festivalu Styriarte

Již od poloviny 90. let nereflektuje dramaturgie rakouského hudebního festivalu Styriarte (22. 6. – 22. 7. 2012) primárně skladatelská výročí, ale koncentruje se kolem...

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.