Martin Jemelka

Martin Jemelka

Profesí historik hospodářských a sociálních dějin, studoval historii na Ostravské univerzitě v Ostravě (1997–2006) a v současnosti je odborným pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky. Dlouhodobé studijní pobyty v Jeně a Vídni byly věnovány výzkumu dějin koncernové společnosti Baťa, a. s., Zlín, mezi historiky je však znám především pro své dlouhodobé výzkumy českého, zvláště ostravského dělnictva a dělnických kolonií. Jedna polovina jeho srdce patří historii 19. a 20. století, druhá hudbě a hudební publicistice, v níž spojuje náklonnost k historii s posedlostí fanouška staré hudby, významných osobností taktovky a starých i nejnovějších nahrávek díla Antonína Dvořáka. Za českou operou, Dvořákovou hudbou a soubory staré hudby pravidelně vyjíždí do zahraničí. V letech 2003–2015 vynechal ve Vídni a Štýrském Hradci jen nemnoho koncertů Nikolause Harnoncourta, jehož je hlubokým obdivovatelem. Od roku 2008 spolupracuje s Českým rozhlasem Vltava při tvorbě hudebních pořadů.

Antonín Dvořák - Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53, Sonáta F dur op. 57, Sonatina G dur op. 100

Srdce každého dvořákovského diskofila muselo při vydání recenzovaného snímku firmy Sony Classical (2009) zaplesat, protože (nepletu-li se) poprvé byla na jednom nosiči zaznamenána všechna tři Dvořákova cyklická díla pro housle...

Antonín Dvořák - Čert a Káča

2. květen 2011
Antonín Dvořák - Čert a Káča

K pozitivním paradoxům českého hudebního života a gramofonového průmyslu a k důkazům evropského významu české opery patří skutečnost, že nejvýznamnějším dvořákovským operním specialistou současnosti je bývalý šéfdirigent ČF...

Vzkříšení na prahu půstu

31. květen 2011

Postní koncerty rakouského souboru staré hudby Concentus musicus Wien, který za dva roky oslaví neuvěřitelných šedesát let existence se stále inspirujícím a vitálním Nikolausem Harnoncourtem v čele, jsou již tradičně věnovány duchovní hudbě. Nejinak tomu bylo i o prvním...

Franz Joseph Haydn - Jahreszeiten: oratorium pro sóla, smíšený sbor a orchestr Hob. XXI:3

Jubilejní haydnovský rok 2009 s sebou přinesl řadu cenově zajímavých reedicí starších snímků, ale i mnoho novinek, po zásluze poutajících pozornost diskofilů či kritiky. Na jaře 2009 vydala společnost Sony/BMG (DHM) již druhou nahrávku Haydnova...

Silvestr na prahu léta

13. září 2011
Silvestr na prahu léta

Následující text může být chápán jako těžké provinění proti objektivitě novinářského řemesla a profesní etice, a proto ať jej vážený čtenář chápe spíše jako euforickou zprávu...

Snaživý Janáčkův máj

13. září 2011

Páteří Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj (MHF JM), který se již po šestatřicáté uskutečnil v Ostravě a okolních městech a obcích (23. 5. – 12. 6. 2011), bylo devět orchestrálních večerů, rámovaných vystoupeními domácích a českých filharmoniků. Letošní entrée...

Pět pstruhů v potoce

13. září 2011

Kunderovským mottem XXVI. ročníku štýrskohradeckého festivalu Styriarte z pera Johanna Josepha Fuxe – „v nesnadném snadném“ (Im schweren Leichten) – dýchal vedle letošních ústředních projektů spojených se jménem festivalového supervisora Nikolause Harnoncourta...

Antonín Dvořák - Klavírní kvartety opp. 23 B. 53   87 B. 162, Klavírní kvintety opp. 5 B. 28   81 B. 155

Spojení dvojice raných a vrcholných Dvořákových Klavírních kvartetů a kvintetů vždy na jednom CD není z dramaturgického hlediska ničím objevným: působivé komparace Dvořákových děl z raného (op. 5 – 1872/1887), resp. počátku tzv. slovanského období...

Antonín Dvořák - Slovanské tance op. 46, B. 78 a op. 72, B. 145 pro klavír na čtyři ruce

Klavírní duo Yaara Tal (Izrael) a Andreas Groethuysen (SRN) patří již po dvě desetiletí v oblasti čtyřruční klavírní hry a hry na dva klavíry k absolutní světové špičce, o čemž svědčí nejen stovky koncertů v nejprestižnějších světových koncertních síních...

Štýrský Hradec - Prodaná nevěsta ve světové premiéře?

Nebýt pod červnovým štýrskohradeckým poloscénickým nastudováním Smetanovy Prodané nevěsty v rámci festivalu Styriarte podepsán Nikolaus Harnoncourt...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.