Marc Niubo

Marc Niubo

Ředitel Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se primárně věnuje hudební historiografii, odkrývání minulého, zkoumání skladeb, jejich příběhů, tvůrců, interpretů, kontextů, souvislostí. Jeho dlouhodobým badatelským tématem je italská opera v Praze, badatelsky se také věnuje duchovní hudbě – české i italské, ale primárně v domácím kontextu. Řadě dalších témat, jako např. hudba anglického či španělského baroka, dílo M. A. Charpentiera, W. A. Mozarta, Antonína Dvořáka, otázky provozovací praxe, edičních technik, hudební kritiky, se věnuje spíše příležitostně anebo primárně ve výuce Ústavu hudební vědy.

Georg Fridrich Händel - Amor e Gelosia

11. říjen 2005
Georg Fridrich Händel - Amor e Gelosia

Nahrávka s áriemi G. F. Händela se stala téměř povinnou výbavou všech zpěváků, kteří se specializují na barokní hudbu. Důvodů je celá řada: slavný autor, působivé skladby, přístupné edice a - narozdíl od J. S. Bacha - možnost výběru i technicky méně náročných kousků výrazného efektu.

El camino de Alia Musica

13. říjen 2005
El camino de Alia Musica

Cesta jiné hudby je symbolický název pro retrospektivní výběrové CD souboru Alia musica, zabývajícího se především španělskou duchovní hudbou období středověku a souvisejícími tradicemi.

Antonio Vivaldi: Virtuózní kantáty

14. listopad 2005
Antonio Vivaldi: Virtuózní kantáty

Philippa Jarousskyho nemusíme čtenářům HARMONIE nijak zvlášť představovat. Rozhovor s tímto dnes patrně nejsledovanějším francouzským kontratenoristou jsme nabídli v loňském zářijovém čísle a někteří jej možná slyšeli zpívat v minulém roce na zahajovacím koncertě Letních slavností staré hudby v Trojském zámku.

Anne Sofie von Otter: Music for a white

14. listopad 2005
Anne Sofie von Otter: Music for a white

Dokonale zvládat písňový repertoár i operu dokážou jen skuteční mistři oboru. Pravda, ne každému typu hlasu je tato možnost dána, ale podstatnou roli zde hraje šíře hudební imaginace, sebekázeň a samozřejmě dokonale zvládnutá technika. To vše Anne Sofie von Otter má, navíc však i bohaté zkušenosti...

Discantus a český středověk

14. únor 2006

Soubor Discantus a jméno jeho umělecké vedoucí Brigitte Lesne má ve světě zvuk. Patří mezi několik málo čistě dámských ansámblů věnujících se na vysoké úrovni středověké hudbě...

Luigi Boccherini: Fandango, Sinfonie   La Musica Notturna di Madrid

Průkopník formy smyčcového kvartetu a kvintetu, zakladatel moderní violoncellové techniky - to jsou nejčastěji zmiňované dějinné zásluhy Luigiho Boccheriniho, jehož loňské dvousetleté...

Mateo Romero - Missa pro Defunctis, López de Velasco - Tota pulchra es

V minulém roce jsme na těchto stránkách upozornili na méně známý soubor La Grande Chapelle, který se na vysoké úrovni věnuje starší španělské hudbě. Uměleckým vedoucím souboru je mladý hudebník...

Henry Purcell - Dido & Aeneas

24. duben 2007
Henry Purcell - Dido   Aeneas

Purcellova "jediná skutečná opera", jak se občas Dido & Aeneas tituluje poněkud na úkor ostatních scénických děl, se v novodobém hudebním povědomí plně etablovala nahrávkou...

Carl Ditters von Dittersdorf - Il Barone di Rocce Antica

Carl Ditters, rodák z Nového Dvora u Soběslavi, v roce 1773 obdařený Marií Terezií šlechtickým přídomkem, je v povědomí posluchačů klasické hudby znám jako velmi plodný skladatel instrumentální hudby...

Pocta Claudiu Monteverdimu

12. červen 2007

Dne 23. února 1607 psal Carlo Magno, úředník mantovského dvora, dopis svému bratrovi do Říma a kromě jiného mu sděloval: "Zítra večer nejjasnější pán kníže nechá zahrát komedii...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.