Marc Niubo

Marc Niubo

Ředitel Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se primárně věnuje hudební historiografii, odkrývání minulého, zkoumání skladeb, jejich příběhů, tvůrců, interpretů, kontextů, souvislostí. Jeho dlouhodobým badatelským tématem je italská opera v Praze, badatelsky se také věnuje duchovní hudbě – české i italské, ale primárně v domácím kontextu. Řadě dalších témat, jako např. hudba anglického či španělského baroka, dílo M. A. Charpentiera, W. A. Mozarta, Antonína Dvořáka, otázky provozovací praxe, edičních technik, hudební kritiky, se věnuje spíše příležitostně anebo primárně ve výuce Ústavu hudební vědy.

Na francouzských slavnostech s ženskou dominancí

V pátek 3. 2. 2017 zazněl v Dvořákově síni pražského Rudolfina podruhé program Collegia 1704 věnovaný francouzské chrámové hudbě doby baroka. Václav Luks se svými ansámbly představil kompozice sice slavné, v české kotlině ale málo uváděné. Dramaturgie koncertu byla prostá a účinná: oblouk Lully – Rameau – Mondoville na příkladech efektní a velmi charakteristické formy/žánru grand motet. První polovina koncertu patřila Lullymu a jeho Jubilate Deo a Te Deum. Během první skladby se většina publika aklimatizovala na francouzský styl, tečkovaný rytmus, společné trylky ve sboru a celkovou pomp& eacute;znost jako charakteristický rys,

Návrat Monteverdiho do Prahy

26. říjen 2016
Návrat Monteverdiho do Prahy

Roku 1610 vydal Claudio Monteverdi v Benátkách tiskem sbírku duchovních skladeb dedikovanou papežovi Pavlu V. Sledoval tím jisté osobní cíle, které se sice nepodařilo naplnit, zato ale obohatil evropskou hudbu o tzv. Mariánské nešpory, skvost, který byl po zhruba 350 letech znovuobjeven a který navzdory všem změnám, jež lidstvo mezitím zažilo, promlouvá ke svým posluchačům stále překvapující silou. Tento impozantní, monumentální aspekt díla se stal také jedním z hlavních rysů interpretace Collegia 1704, které se téměř po roce s touto skladbou vrátilo do Prahy a pod vedením Václava Lukse ji provedlo 24. a 25. října 2016 v pražském Rudolfinu.

Teatro del mondo

10. srpen 2016
Teatro del mondo

Pod názvem Teatro del mondo vystoupil na LSSH v české premiéře španělský soubor Vespres d’arnadí, který založil a vede všestranně talentovaný cembalista Daní Espasa. Přivezl atraktivní program s kantátami a koncerty T. Albinoniho, A. Vivaldiho, A. Marcella, D. Scarlattiho, B. Galuppiho a G. F. Händela, které se výtečně hodily do impozantního prostoru hlavního sálu Trojského zámku. Hlavní hvězdou večera byla María

La Muse

19. srpen 2015
La Muse

Šestnáctý ročník pražských Letních slavností staré hudby si letos do pomyslného štítu zvolil programové heslo Femina Aeterna.  Odpovídají tomu názvy jednotlivých koncertů a do velké míry také jejich dramaturgie. V úvodním koncertu, věnovanému francouzské barokní kantátě, dostala prostor tvorba hned dvou žen, a sice Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre a její asi o generaci mladší kolegyně, prakticky neznámé skladatelky, Julie Pinel. Další čísla programu složili Michel Pignolet de Montéclaire, Marc-Antoine Charpentier a François Couperin (výběr ze

Obelstěná něžná Calisto na závěr Letních slavností staré hudby

Mohlo by se zdát, že barokní opera patří v České republice již k běžné hudební nabídce, zvláště čtete-li příliš důvěřivě reklamní upoutávky na internetu anebo nějakým nedopatřením ztotožňujete celé 18. století s barokem. Nenechte se však mýlit, inscenovat typickou italskou barokní operu (či francouzsku tragédie en musique) v plné kráse, s dekoracemi, stroji, kostýmy a skutečně prvotřídním obsazením stále je (a nepochybně i bude) věc velmi nákladná a tudíž i vzácná. Z toho důvodu i slavní umělci sahají k různým adaptacím a moderním

Amore in Musica

15. červen 2015
Amore in Musica

Letní refektář strahovského kláštera hostil večer 13. 6. vybrané hudbymilovné publikum vzácným operním představením. V podání souboru Hofmusici (řídí Ondřej Macek) zde zaznělo dílo Antonia Boroniho (1738–1792), L’Amore in Musica (1763), komponované původně pro Benátky, ale provedené rovněž v Praze roku 1765, kde autor také několik let pobýval u zdejší operní společnosti. Amore in Musica představuje v mnoha ohledech typickou komickou operu své doby: v centru zápletky je mladý škorpící se pár, jehož sňatek chce překazit

Giovanni Paisiello

13. červen 2005
Giovanni Paisiello

Když Giovanni Paisello uváděl v roce 1782 na scénu petrohradského dvorního divadla svého Lazebníka sevillského, jistě netušil, že především tato skladba mu zajistí trvalé místo v...

Španělská hudba

19. červen 2005
Španělská hudba

Letošní festival Pražské jaro zasvětil dva večery španělské, respektive hispánské hudbě, což již samo o sobě je potřeba ocenit, neboť český posluchač je v tomto směru stále odkázán de facto pouze...

Oživený Caldara

13. červen 2005
Oživený Caldara

Závěr letošních Letních slavností staré hudby byl skutečně spektakulární - ve dnech 27. a 28. 7. byla v refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze provedena (v novodobé...

Sladký zpěv Benátek

19. červen 2005

Zajímavý výběr z italské raně barokní hudby nabídl druhý festivalový koncert s názvem Venezia - Sacri affetti. V podání holandského...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.