Světová premiéra na Pražském jaru

Kryštof Mařatka. Foto: Nemo Perier Stefanovich

Světová premiéra koncertu pro housle a orchestr Kryštofa Mařatky Svatyně – v hlubinách jeskynních maleb, se uskuteční v pondělí 27. května ve Dvořákově síni Rudolfina v podání Orchestre Philharmonique de Radio France za řízení autora. Houslového partu se ujme Amaury Coeytaux. Na programu budou dále díla Louise Farrence a Maurice Ravela, které bude řídit finský šéfdirigent orchestru Mikko Franck.

Skladba, která vznikla na objednávku festivalu a Radia France, má pět vět a každá z nich se inspiruje pěti francouzskými pravěkými jeskyněmi. Kryštof Mařatka (ROZHOVOR ZDE) si jeskyně vybral podle artefaktů, které v nich byly nalezeny: rytiny, tří nástěnných maleb a jednoho předmětu.

„To, co nás spojuje s našimi předky, jsou základní věci jako sny, láska, strach, naděje… Tohle všechno umění nějakým způsobem uchopuje a dává do roviny transcendentna. Skladba Svatyně, která na Pražském jaru zazní, se snaží tuto nezbytnou část lidské existence vyjevit, protože jedna ze základních potřeb lidské existence je tvořit, tvořit, tvořit… Tak tomu bylo odjakživa,“ upozorňuje skladatel.

K zájmu o pravěk dovedlo Kryštofa Mařatku studium české lidové hudby. Podle jeho slov zájem o ni paradoxně zesílil v době, kdy začal více cestovat do Francie. Hledání vlastních kořenů se stalo důležitým právě v době, kdy dlouhodobě pobýval mimo vlast. K českému folkloru se postupně přidávala i pozornost ke světové etnické hudbě. 

Vztah k Francii není náhodný. Skladatelův dědeček Josef Mařatka, slavný sochař a přítel Augusta Rodina, žil v Paříži. Jeho vnuk Kryštof také zatoužil poznat, jak to chodí jinde. V Americe potkal svou ženu, francouzskou violistku Karine Lethiec, s níž se pak usadil ve Francii. Nechce však, aby se o něm hovořilo jako o skladateli žijícím ve Francii. „Žiju v Praze a v Paříži. Navíc odjakživa jezdím do horské chalupy v Krkonoších, kde jsem napsal drtivou většinu svých skladeb. Je tu klid a příroda…,“ objasňuje Mařatka. Díky životu v obou zemích převáží z jedné do druhé to, čeho se v nich nedostává a čím by se mohly vzájemně obohatit. Ve Francii založil občanskou iniciativu Association Piano Paris Prague, která organizujje sbírku na nákup nového klavíru do Janáčkova sálu v Paříži.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější