Letní operní sezona ve Valticích, Znojmě a Jezeří III.

Zastávka třetí – Jezeří

Velký půvab mělo 2. a 3. 8. provedení komorní opery lobkovického kapelníka Jana Josefa Rösslera (1771–1813) Assassino per vendeta (Vrahem z pomsty), kterou bylo možné vidět a slyšet v transkripci a hudebním nastudování Aleny Hönigové a režii Miroslava Rovenského v rámci festivalu Hudební léto v Jezeří. I tady využili inscenátoři současné prvky – hned na začátku opery se diváci prostřednictvím filmových záběrů seznamují s tragickou historií loupeživého šlechtice Riccarda Medana (Jaromír Nosek), jenž vězní Isabellu (Anna Hlavenková), manželku janovského šlechtice Fernanda (Brazilec Daniel Issa), který zapříčinil Riccardovo neštěstí. Fernando se spolu se svým sluhou Brunem (Katalánec Javier Hagen) vydává svou choť osvobodit. Riccardo ho hodlá zavraždit; do obecenstva míří zřejmě ostře nabitým deštníkem, na konci se objeví s vytasenou orientální šavlí, aby byl vzápětí odzbrojen a zahnán pryč. Námětově, hudebně i režijně vtipný „Fidelio naruby“ se odehrává na miniaturním jevišti, pozůstávajícím ze dvojích kovových schodů a spojovací plošiny, žaluzie, která poslouží tu jako úkryt, tu jako promítací plátno, a stolu s telefonem staršího střihu a psacím strojem (v některých scénách efektně využitým jako bicí nástroj). Čtyři sólisté, malý hudební ansámbl (dvoje housle, viola, violoncello a kladívkový klavír), desetihlavý sbor, který komentuje děj a Fernanda k akci pobádající tajemný hlas v podobě černě oděného ducha se skleněným mečem v ruce – víc by se do nedávno zrekonstruovaného hlavního zámeckého salonu nevešlo. Početným publikem nadšeně kvitované výborné pěvecké a herecké výkony i celkové pojetí Rösslerova Vraha z pomsty by si zasloužily zaznamenání na DVD – stejně jako znojemská Platée a valtická Armida.

Psáno pro: HARMONIE 9/2014

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější