Soutěž o Vánoční oratorium s FOK

Vánoční oratorium je jedním z nejvýznamnějších Bachových duchovních děl a symbol vánočních svátků v anglosaských zemích, podobně jako v Čechách Rybova mše. Toto velkolepé vokálně instrumentální dílo, v němž se střídají orchestrální, sborové a sólové části, tvoří cyklus šesti kantát, které jsou určeny pro různé vánoční svátky. Z toho důvodu i pro svou délku se většinou neprovádí celé. Z téměř tříhodinového kompletu uvede Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK první tři kantáty.

Provedení bude řídit Jac van Steen, dirigent srostlý nejen s FOK, ale jako bývalý hudební ředitel Nijmegen Bach Choir i s hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Společně s orchestrem se představí i Český filharmonický sbor Brno. Jako sólisté vystoupí Rachel Harnisch, Marta Fontanals-Simmons, Maximilian Schmitt a André Morsch. Koncert se koná pod záštitou J. E. Daana Feddo Huisingy, velvyslance Nizozemského království v ČR.

Tři z vás mohou získat po dvou vstupenkách na koncert ve čtvrtek 14. 12., stačí zaslat odpověď na soutěžní otázku do 13. 11. na adresu [email protected]. Nezapomeňte uvést vaši korespondenční adresu.

OTÁZKA: Na který den tradičně připadá provedení poslední, šesté kantáty Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben?

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější