Zastavit se a popřemýšlet: Jak se žije českým orchestrům a divadlům v karanténním čase

Krize jako šance. Může tohle motto, skloňované a probádané odborníky od vývojových psychologů přes finanční analytiky po duchovní myslitele, platit nějakým způsobem i pro dnešní situaci ve světě? A může platit i u nás v Česku, dokonce v kulturní sféře? Jsem přesvědčená, že ano. A obdivuji manažery kulturních institucí, kteří, přestože mají zodpovědnost nejen za sebe, ale i za své lidi, šanci v nějaké formě vnímají a mnohdy se jí chápou skvělým způsobem. A vlastně nemá cenu se ptát, co má větší hodnotu, jestli ušít roušku místo divadelního kostýmu, nebo si zahrát stolní hru s manželkou. Obojí se ve vynuceně zpomaleném čase dnešního zrychleného světa počítá.

Jak to tedy v téhle chvíli vypadá například v sídle pardubické Komorní filharmonie nebo v olomouckém Moravském divadle? Zeptali jsme se:

1) Jak se vaše instituce vyrovnává se současným krizovým stavem?
2) Co vyhlášení karantény znamená pro vás osobně?
3) Hledáte alternativní cesty k vašim divákům? Jaké?
4) Někteří abonenti se rozhodli podpořit svoje oblíbené instituce a nepožadují vrácení vstupného. Máte také své podporovatele?
5) Jak jste spokojeni s jednáním vlády / ministerstva kultury?

David Gerneš

ředitel Moravského divadla Olomouc

1) V MDO se snažíme v tuto chvíli zachránit, co se dá, hledáme úspory a zároveň se snažíme najít možné příjmy. Ne vše ale lze vyjádřit řečí čísel. Proto se snažíme i aktivně pomáhat zdravotníkům, seniorům a dalším složkám. Musím říct, že jsem hrdý na to, v jak velké míře se mí kolegové zapojili do všech aktivit. Moc jim za to děkuji.

2) Po stránce pracovní nastal pro mne velký obrat, kdy se místo ladění posledních detailů na oslavy sta let českého divadla v Olomouci musím soustředit na zabezpečení chodu divadla a udržení všech tří souborů. A s manželkou očekáváme na konci dubna přírůstek do rodiny, samozřejmě mám teď o to větší obavu, aby vše fungovalo a žena i syn byli zdraví.

3) Divadlo začalo šít roušky, od včerejška funguje služba Nakup s divadlem, kdy mohou senioři, zdravotně postižení a další, kteří mají problém se zařízením nákupů, zavolat mým kolegům, kteří pro ně rádi zajistí nákup, zajdou s dopisem na poštu nebo vyvenčí psa. Zároveň se od prvního dne spustila spontánní vlna solidarity všech mých kolegů, kteří pomáhají ve svých bydlištích a svém okolí. Druhou skupinou aktivit je ta umělecká, kdy fungují online rozcvičky s baletem, krátké videoukázky z jednotlivých inscenací, 24. března jsme rozjeli projekt Odmaturuj s MDO, kdy ve třech minutách představujeme na sociálních sítích různá díla z povinné četby. Zároveň chystáme stream některého z našich představení a pokud se vše podaří, tak by měla fungovat i talk show.

4) Od našich diváků se nám dostává neuvěřitelná vlna podpory a solidarity. Od povzbudivých vzkazů až po dopisy, že po nás nebudou chtít vstupné zpět. Nesmírně si této podpory vážím a chtěl bych všem podporovatelům vyjádřit dík! Doufám, že jim v co nejkratší možné době budeme moci opět přinášet radost našimi inscenacemi.

5) V tuto chvíli je podle mě ještě brzy na hodnocení, chápu, že vláda má mnoho starostí a situace se mění každým dnem. Po ustálení bude důležité, abychom byli schopni vyčíslit napříč odvětvími ztráty, škody a ty aby byly vykompenzovány. Jedině tak bude možné zachovat zaměstnanost a současnou divadelní síť zejména v regionech.

 , foto Roman a Tereza Válkovi

Tereza a Roman Válkovi

umělečtí vedoucí Czech Ensemble Baroque

1) TV: Máme své stálé pracovníky, kterým je třeba platit jejich práci, i když se koncerty nekonají. V tuto chvíli jsme zrušili 4 koncerty a s napětím očekáváme vývoj situace. Květnové a zejména červnové koncerty jsou pro nás velmi důležité, protože jsou na jejich realizaci vázány reprízy v druhé polovině roku a to u nás i v zahraničí. Pokud díla nenastudujeme, nebudeme schopni reprízy uskutečnit a tím nám dále zmizí příjmy přesto, že už třeba koncerty bude možné legálně realizovat. Nejsou to dobré vyhlídky. Raději na takovou situaci ani nemyslím. RV: Snažíme se sice šířit optimismus , ale rušíme a překládáme koncerty a doufáme v brzkou normalizaci.

2) RV: Naději, že se lidé pozastaví, popřemýšlí i o jiných hodnotách, než které řeší v období bezstarostného konzumu. TV: Osobně ji vnímám celkem pozitivně. Chápu samozřejmě, že mnoho lidí cítí některá omezení až fatálně, ale vždyť se nám nic hrozného neděje… Máme být doma a venku nosit roušku, to je vzhledem k situaci to minimum, co můžeme udělat. Snažím se nabízet svou pomoc jako dobrovolnice v místě bydliště, nějakou humornou osvětu vedeme i na našich sociálních sítích, no a my osobně proti koronadepresi bojujeme tím, že jsme si pořídili štěňátko – jindy bychom na něj neměli ani zdaleka tolik času. Je to Landseer jménem Brixi.

3) RV: Jen velmi sporadicky. Vokálně instrumentální ansámbl v rouškách… TV: To pro nás bohužel není možné. Pracujeme projektově, to znamená, že umělci se sjíždí několik dní před konkrétním koncertem k nacvičení daného programu. I když jsme o tom původně (když to ještě bylo možné) uvažovali, nechceme lidi vystavovat riziku a nutit je uzavřít se společně ve zkušebně. Navíc máme vždy několik zahraničních umělců, takže zkrátka není možné sejít se a vysílat nějaké střípky on-line. Občas ale na FB zařadíme kousek zvukového záznamu z našich proběhlých koncertů. S fanoušky jsme stále v kontaktu.

4) TV: První náš koncert, který bude zrušen se měl konat 31. 3. Vstupné budeme vracet až od 1. 4., tedy uvidíme. Věřím, že máme.

5) RV: Vše je zatím jen v emotivně teoretické rovině. Snad situace pomůže výrazně zviditelnit fakt, že se kulturní mapa hudebních těles za posledních 20 let značně rozrostla zejména ve sféře specializovaných ansámblů závislých na grantech a dotačních programech a doufám, že vláda nepodpoří jen zřizované instituce a svojí podporou progresivních nových subjektů zabrání kolapsu řady seskupení, jenž nejspíše hrozí. TV: Já chápu, že momentálně není kultura v popředí dění a že mnoha lidmi je za současné situace vnímána, jako buržoazní přežitek, trošku mě ale mrzí celková nepříjemná „protikulturní“ nálada v zemi, která je mířena zejména proti z počátku protestujícím hercům, ale tak nějak podprahově ji cítím pořád: Proč se ozývají komedianti, když my tu řešíme skutečné problémy. Ale třeba budeme finálním stanoviskem vlády mile překvapeni. Opravdu v to věřím a doufám.

Josef Němý

ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

1) Hudebníci doma cvičí, pracovníci správy mají home office a z mého pohledu aktuální situaci zvládáme dobře. To důležité období pro naši filharmonii nastane, až se vrátíme do normálních podmínek.

2) Asi jako většina mám hodně času na své nejbližší i pro sebe. Snažím se tento čas trávit smysluplně a v rámci možností pestře. Dopoledne se věnuji spíše pracovním záležitostem, odpoledne pak rozděluji čas mezi čtení, opakování angličtiny, procházky po zahradě, stolní hry s manželkou, večer pak nějaký film. Prostě aby dny měly svůj řád. A také o všem přemýšlím, směrem do budoucnosti.

3) Pro symfonický orchestr je to složitější. První dva týdny ta změna byla pro nás velmi tvrdá, nečekaná, nedovedli jsme si představit, že najednou koncerty nebudou. Postupně chceme našim posluchačům ukázat, že filharmonie žije. Aktuálně se domlouváme s předními hráči orchestru, jestli by něco konkrétního nenatočili a pak tato videa chceme smysluplně spojit a dát na náš web, Facebook. Budeme naše posluchače pravidelně kontaktovat.

4) Ano, někteří abonenti nám píší, že nebudou chtít vrácení vstupného, moc mě to potěšilo. Až se situace vyjasní a budeme vědět, kdy začneme znovu koncertovat, osobně naše posluchače chci v tomto duchu oslovit. Byl bych také rád, kdyby vystoupily celorepublikově uznávané osobnosti a princip nepožadovat vrácení vstupného v médiích osobně podpořily.

5) Myslím si, že až na lepší zajištění ochranných pomůcek vláda postupuje velmi dobře. Mám krásný pocit ze sounáležitosti naší společnosti a obrovské vlny pomoci potřebným s chybějícími rouškami.

 , foto Josef Němý

Pavel Šnajdr

dirigent a umělecký vedoucí Brno Contemporary Orchestra

1) Stále plánujeme koncert na Pražském jaru, ale samozřejmě nevíme, jak to dopadne. Další koncert máme „až“ 11. června v Brně, tak doufáme, že bude. Jinak věnujeme čas domácí přípravě, plánování příští sezony nebo revizi restů.

2) Více pozornosti pro rodinu, dohlížení na děti a samozřejmě studium nových partitur na výše zmíněné koncerty a příprava na to, až to „začne“. (Jestli to začne.)

3) Uvažujeme o nějakých alternativních skladbách, které by se daly nazkoušet a realizovat přes Skype, ale zatím nemáme konkrétní představu. A také uvažujeme o streamování chystaných akcí pro případ, že by stále nebylo možné se scházet ve větším počtu.

4) Protože náš nejbližší koncert ve vlastní režii máme v červnu, doufáme, že vše proběhne ve víceméně standardním režimu. A podporovatelům, kteří navštěvují naše koncerty, děkujeme!

5) Nemám asi dostatek informací, ale z médií na mě jednání vlády, zejména jejího předsedy, působí poněkud chaoticky, i když se nás stále snaží přesvědčit o opaku. Ale poslední dobou, kdy se snad již řízení této situace ujali odborníci (chci tomu věřit), to na mě působí lépe. A ministerstvo kultury – vůbec tuto instituci za současného stavu nevnímám, její čas teprve přijde, a jen doufám, že to bude ku prospěchu nás všech.

 , foto Pavel Svoboda / MHF Pražské jaro

Pavel Svoboda

ředitel Komorní filharmonie Pardubice

1) Vyhlášení nouzového stavu přišlo ve stejném týdnu, kdy se filharmonie po mnoha měsících provizoria vracela do zrekonstruované Sukovy síně Domu hudby a všichni jsme se těšili na první koncert na naší domácí scéně. Sál je hotový, nyní se v kancelářích mění okna, rozšiřuje se vzduchotechnika atd. Chtěl bych poděkovat celému týmu za profesionální spolupráci a nasazení v nelehké době.

2) Vládní nařízení nás krom rekonstrukce budovy zastihla také během uzávěrky programové brožury následující sezony. Vzhledem k tomu, že jsem ve funkci jen necelé tři měsíce, je to velká škola. Jinak zrušené schůzky, více práce z domova.

3) Samozřejmě jsme zvažovali streaming a různá natáčení. Vzhledem k výše uvedeným pracím v budově a po dalších zákazech skupinových činností bylo vše zrušeno. Pravdou je, že díky tomu můžeme částečně rekonstruovat prostor v zázemí orchestru.

4) Samozřejmě máme věrné abonenty a podporovatele. Děkujeme za jejich pochopení a věříme, že nám zachovají přízeň!

5) Nařízení nezbývá než respektovat, nemám pozici ani všechny informace, abych současná opatření hodnotil. Budu doufat, že si politici nechají dobře poradit od odborníků. Vnímám názory epidemiologů a posledně mne zaujal pardubický imunolog MUDr. Tomáš Sýkora, který v Hospodářských novinách varoval před vytvářením atmosféry strachu. To bych podepsal. Držme si palce!

Kateřina Kalistová

ředitelka PKF – Prague Philharmonia

1) Snažíme se fungovat v omezeném režimu na sociálních sítích, naši hráči připravují pro naše příznivce hudební pozdravy, připravujeme sbírku a sčítáme škody.

2) Stále chodím do práce, doma se učím s dětmi. Přemýšlím o významu kultury zrovna v dnešní době.

3) Jistě, uvažujeme o streamování některých koncertů.

4) Ano a jsme jim nesmírně vděčni. Je to pro nás ohromná pomoc.

5) Netrpělivě čekáme, s čím přijde. Myslím tím zejména finanční kompenzace. Nezřizované kulturní instituce zpravidla hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a nemají žádné rezervy. Z výše uvedeného důvodu nejsou úplně vhodné půjčky, ale některým organizacím, jako je ta naše, by i toto opatření jistě mohlo krátkodobě pomoci.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější