Tančili pro kambodžského krále

Bohemia Balet , soubor Taneční konzervatoře hlavního města Prahy, vstupuje do nového období se slibnými úspěchy uplynulé sezony. Třebaže vybaven jen skromnými finančními prostředky, dokázal popularizovat všestranné formy českého současného baletu nejen na domácích, ale i zahraničních scénách. Ve školním roce 2008 – 2009 jeho členové vystupovali nejen v Praze, Brně Lounech, Ústí nad Labem a Kolíně, ale také v zahraničí.

S pořadem klasického baletu, moderního i folklorního tance hostovali v ruském Volgogradě, portugalské Alcobace, slovenské Nitře, polské Poznani, čínském Xianu, kolumbijském Cali a kambodžském Phnom Penhu. Pod hlavičkou TK HMP se zúčastnili mezinárodních baletních soutěží ve Valenciennes (Prix Carpeaux- Francie), Štětíně (Polsko), mezinárodního setkání baletních škol v Budapešti (Maďarsko) a výměnné stáže se studenty Královské konzervatoře v Haagu (Holandsko).

Bohemia Balet disponuje všestranným repertoárem vysoké interpretační úrovně. Jeho žánrové rozpětí je mimořádné, neboť vyplývá ze studijních úkolů. O čistotu stylů a preciznost forem tu pečují zodpovědní pedagogové. Umělecká všestrannost s rysy národní identity je kvalita, která je v době uniformní globalizace mezinárodně žádaná a oceňovaná. Poutavou vizitku souboru tvoří choreografie Jiřího Kyliána (Večerní písně , Písně potulného tovaryše ), Pavla Šmoka (Muzika Slovaca , Sinfonietta ), Serge Lifara (Suite en Blanc ) a dalších autorů (Petr Zuska , Tomáš Rychetský , David Stránský ), včetně klasického baletu a tanečního folkloru – české Skočné, Valašských her a slovenského Zbojnického.

Za stručným výčtem vystoupení souboru Bohemia Balet se skrývají rozsáhlé mezinárodní baletní festivaly. Například na III. mezinárodním baletním festivalu v kolumbijském městě Cali (26. dubna – 3. května 2009) hostovalo čtrnáct baletních skupin z deseti zemí světa – z Argentiny, Francie, Kuby, Mexika, Německa, Spojených států amerických, Španělska, Venezuely, Kolumbie a Česka. Festival, uspořádaný u příležitosti Mezinárodního dne tance na počest reformátora baletu Jeana Georgese Noverra, prezentoval balet ve všech jeho žánrech. Zúčastněné soubory uváděly čistou baletní klasiku (Korzár , Don Quijote , Labutí jezero ), soudobou tvorbu ve stylu modern a post modern i výchovné balety pro děti. V Cali nechyběl ani Miguel Cabrera , populární historik Kubánského národního baletu Alicie Alonso , který na scéně komentoval balety Péťa a vlk , O ukradené lampě .

Mimořádných úspěchů dosáhli letošní absolventi TK HMP Lucie Rákosníková a Michal Krčmář . Na kolumbijském festivalu zaujali klasickým pas de deux z baletu Laurencie v choreografii Vachtanga Čabukianiho a duetem Jiřího Kyliána z Písní potulného tovaryše Gustava Mahlera. Český balet reprezentovali také v Kambodži na třech slavnostních koncertech u příležitosti narozenin kambodžského krále Norodoma Sihamoniho. V unikátním komplexu paláců Prasat Kravat v Angkoru a v divadle Chaktomuk v Phnom Penhu opakovaně tančili tři žánrově zcela odlišné choreografie: Korzára, Písně potulného tovaryšeSkočnou .

Je obecně známo, že Jeho Královská Výsost Norodom Sihamoni je absolventem českých uměleckých škol, které mají odedávna v zahraničí velmi dobré jméno. V letech 1962 až 1975 studoval v Praze, a to nejprve na Státní taneční konzervatoři a poté na taneční katedře AMU; po návratu domů vypracoval koncepci uměleckého školství v Kambodži. Již méně se však u nás ví, že jeho Kambodžský královský balet patří mezi devadesát nehmotných pokladů, prohlášených za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva, zapsaných na seznamu UNESCO.

Mezinárodní scénická praxe souboru Bohemia Balet je mimořádným vkladem do uměleckého rozvoje mladých umělců. Zatímco „tančit může každý“, baletu se mohou věnovat jen ti z „každých“, kteří ze svého těla vypěstují umělecký nástroj a získají profesionální nadhled. Slibným nakročením ke zvýšení dokonalosti baletních adeptů je letošní částečná profesionalizace souboru, která umožnila, aby čtyři nedávní absolventi (Lucie Rákosníková , Tereza Chábová , Libot KettnerMichal Krčmář ) zůstali nadále v souboru. Učinili tak přesto, že měli četné nabídky, a to i do zahraničí. (Rok Mezinárodní spolupráce TKP hl. m. Prahy začal v srpnu 2008, kdy se skupina šesti studentů zúčastnila 2. světového festivalu divadelního umění mládeže v japonské Toyamě. Ze setkání se rozvinula trvalá spolupráce, která v letošní sezoně vyvrcholí inscenací celovečerního baletu Děvčátko se sirkami .)

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější