Surfujte! GM

Dvě kulatá výročí Gustava Mahlera dala do pohybu celý řetěz událostí, které ukazují, že dílo rodáka z českých Kališť má dnešku stále co říct. Už loni na podzim uvedla Česká televize několikadílný televizní esej Krajan GM, kterou připravil skladatelův jmenovec Zdeněk Mahler. Vznikla knižní verze, ale k vidění na internetu je stále i samotný snímek, režírovaný Jiřím Nekvasilem – www.ceskatelevize.cz/ivysilani/ 20854215387-krajan-g-m/ .

Krajan je velmi výstižné označení pro Gustava Mahlera. Vyprávění o jeho životě nutně musí začínat v rodném domě na Vysočině, dnes proměněném v penzion – www.mahler-penzion.cz . Podstatné místo v dospívání a dozrávání budoucího skladatele hrála pak Jihlava, která je „metropolí“ letošních tuzemských oslav. Vše podstatné o jejich průběhu se lze dozvědět na www.gustavmahler.eu . Důležité slovo v přípravě má Společnost Gustava Mahlera (www.mahler2000.cz). Podobných sdružení mahlerovských nadšenců je po světě hodně, najdeme je v Británii (www.mahlersociety.org ) i v Nizozemí (www.gustavmahlerstichting.nl ), na několika místech Spojených států (například v Chicagu – www.chicago-mahlerites.org ). Skrze jejich internetové stránky se vždy lze dozvědět, jaké koncerty a programy v tom kterém regionu výročí připomínají. Na stránkách Mezinárodní mahlerovské společnosti, sídlící ve Vídni, si pak lze učinit obrázek o dění v celém světě (www.gustav-mahler.org/mahler/events-f-e.cfm ), ale najdeme tu i zajímavou statistiku globálního uvádění jednotlivých skladeb.

Na amerických stránkách www.mahlerarchives.net/resources.html se nabízí přehled zajímavých odkazů na literaturu k Mahlerovu dílu – žel, některé odkazy na internetové zdroje článků jsou již nefunkční. Pěknou archivní fotogalerii nabízí například španělská adresa www.gustav-mahler.es . Na polských stránkách lze poslouchat fragmenty Mahlerových děl. I zde najdete podrobný soupis knižní a časopisecké literatury o skladateli. O kompletní diskografii se snaží – nechybí tu ani slavné nahrávky všech symfonií, které pořídila Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna. Soupis diskografie je pečlivě doveden od historických nahrávek až do současnosti a lze očekávat, že se v nejbližších měsících rozroste o další položky. Zajímavé je nahlédnout i do soupisu nejznámějších mahlerovských interpretů. Na prvním místě momentálně kraluje Thomas Hampson (www.hampsong.com ), v jehož pečlivě vedeném kalendáři nechybí ani koncerty v Kalištích 7. července.

Prostřednictvím internetu lze putovat i po dalších místech spojených se skladatelovým životem a tvorbou. Můžeme zavítat do jihotyrolských lázní Toblach (www.gustav-mahler.it ), Steinbachu u hornorakouského jezera Attersee, na jehož břehu si nechal Mahler zřídit skladatelský domeček (www.mahler-steinbach.at ) či do pozdější prázdninové rezidence v Maierniggu v Korutanech – opět se skladatelským domkem, v němž mohl Mahler o samotě nerušeně pracovat (www.gustav-mahler.at ).

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější