Surfujte! Chopin: 200

Poláci mají rádi symboly. A umění pro ně začasté má kromě estetické hodnoty i význam symbolu. Proto svého největšího národního skladatele, Fryderyka Chopina, uctívají víc, než my Smetanu, Dvořáka, Janáčka a Martinů dohromady. Příští rok, rok dvoustého výročí skladatelova narození, už je vyhlášen Mezinárodním rokem FCh. Oslavy – polské i zahraniční – ovšem začínají už letos na podzim. Například Polský institut v Praze uspořádal ve výroční den skladatelova úmrtí (17. října) koncert a v několika následných dnech vystavil ve svých prostorách Chopinovu posmrtnou masku od francouzského sochaře Jeana-Baptista Clésingera, manžela dcery George Sand, která se o Chopina starala. Podrobný program všech akcí polských i zahraničních nabízí oficiální portál . V provozu je zatím jen polská a anglická verze, spuštěna by měla být verze francouzská a také – jak je dnes ve světě klasické hudby už téměř obvyklé – japonská a čínská. Portál překvapí bohatostí informací – textových, obrazových, zvukových, filmových. Můžete si například poslechnout ukázky z dosud vydaných alb série The Real Chopin, která chce přinést nové nahrávky všech skladatelových děl interpretovaných na dobových nástrojích – klavírech značek Erard z roku 1849 a Pleyel z roku 1848. Na stránkách nechybí ani přehled investic do úprav historických objektů a míst s Chopinem spojených. Prostřednictvím interaktivní mapy lze podniknout virtuální pouť po rozličných místech spojených se skladatelovým životem.

Velmi důkladně se na oslavy připravuje Národní institut Fryderyka Chopina ve Varšavě. Jeho internetové stránky ( ) prošly zásadní rekonstrukcí a proměnily se v kvalitní chopinovskou encyklopedii (vedenou v polštině a angličtině), která je propojena s oficiální stránkou oslav roku 2010. I zde jsou velmi dobře využity všechny možnosti, které internet skýtá. Najdeme tu například odkazy na několik set videonahrávek Chopinových skladeb v podání špičkových světových interpretů dostupných na You Tube – začíná se Piotrem Anderszewskim a končí Zoltanem Thurzo. Zájemce si tu může číst v Chopinových dopisech, nahlížet do jeho rukopisů, listovat prvotisky notových záznamů. Nechybí ani velmi podrobný a komentovaný soupis všech kinematografických děl věnovaných skladateli.

Internetové stránky varšavské Společnosti Fryderyka Chopina ( ) sice nejsou na pohled nijak oslnivé, ale najde se tu značné množství obrazového i textového materiálu. Je tu abecedně řazený soupis Chopinových děl i obsáhlá pasáž věnovaná dobovým malbám, rytinám či fotografiím přibližujícím skladatelův život. Skrze obrázky lze také nahlédnout do původní expozice Chopinova muzea ve Varšavě, do prostorů a sbírek v paláci Ostrogských, které jsou momentálně zavřené a probudí se k novému životu po rekonstrukcí zase 1. března 2010. Výjimečnou kolekci čtyř set prvotisků a raných vydání Chopinových děl shromáždila univerzitní knihovna v Chicagu. Všechny jsou kompletně k vidění na . Chopin na známkách, to je téma, které najdete (ve francouzštině) na . Plakáty pro Mezinárodní chopinovskou soutěž ve Varšavě si lze prohlédnout na stránkách Muzea plakátu – .

Sdílet článek: