Stane se… v Jihlavě a Kalištích

Velkolepý program se chystá nabídnout devátý ročník festivalu Hudba tisíců – Mahler 2010. Důvodem je pochopitelně blízkost dvou mahlerovských výročí – sta let, která v příštím roce uplynou od skladatelova úmrtí, a sto padesátého roku od narození, jenž uplyne právě letos. A právě na výroční den (v anglicky psaných propagačních materiálech označovaný jako GM Day) je připraveno mnoho atrakcí v tom nejlepším slova smyslu. Dopoledne 7. července bude v Jihlavě – na místě bývalé synagogy, kterou nacisté vypálili už v březnu 1939 – otevřen Park Gustava Mahlera se skladatelovou sochou od Jana Koblasy. Účastny by měly být Mahlerovy vnučky Marina a Alma. Odpoledne se oslavy přestěhují do Kališť u Humpolce, v nichž se Mahler narodil. Program otevře recitál Thomase Hampsona. Americký barytonista zazpívá za doprovodu klavíristy Wolfganga Riegera zejména písně z cyklu Des Knaben Wunderhorn. Hampsonova účast není náhodná. Po dlouhá léta (od roku 1998) podporoval projekt rekonstrukce rodného Mahlerova domu. Recitál bude přenášen do rozhlasové sítě EBU a šířen v nejvyšší kvalitě i po internetu. Ještě větší publicity se dočká večerní galakoncert, který bude šířen do televizního vysílání. Zazní části Druhé symfonie a výběr z písní. Zpívat budou Anne Sofie von Otter a Thomas Hampson za doprovodu Mahler Chamber Orchestra a za spoluúčasti Pražského filharmonického sboru a sboru Boni pueri. Taktovky se ujme Manfred Honeck.

Mezi odpoledním recitálem a večerním galakoncertem se odehraje jedna sice méně nápadná událost, ale pro zájemce o mahlerovské souvislosti neméně přitažlivá. Muzikolog Josef Šebesta sestavil přesnou repliku jednoho z koncertů plukovní hudby 49. regimentu z roku 1875, jehož byl Mahler se vší pravděpodobností v Jihlavě účasten. Rekonstrukce se ujme Hudba Hradní stráže a Policie ČR. Zazní plukovní znělka, plukovní pochod, skladby tehdejšího kapelníka Franze Massaka i dobové transkripce skladeb Franze Schuberta, Johanna Strausse, Richarda Wagnera, Ludwiga van Beethovena… Stejný program zazní už 13. června v pražském Rudolfinu, kde bude také pořízen záznam pro CD.

Samotný festival Hudba tisíců, který pořádá Společnost Gustava Mahlera za velmi aktivní spoluúčasti Kraje Vysočina a města Jihlava, začíná 18. května. Nabídne pochopitelně hudbu Gustava Mahlera, ale nejen ji. Jihlavský soubor Campanula připravuje například Otvírání studánek Bohuslava Martinů, Komorní filharmonie Vysočiny zahraje díla Pavla Vranického. Zajímavý zážitek slibuje vokální soubor Octopus vedený Petrem Daňkem, který zazpívá nejen renesanční skladby, ale také zhudebněná renesanční přísloví, zdobící strop a stěny historického sálu jihlavské radnice.

Sdílet článek: