pátek, 18. září 2009

Rozhovor se šéfem Vídeňské filharmonie

Napsal(a) 

Clemens Hellsberger Clemens Hellsberger

Ve Zlatém sále vídeňské budovy Musikverein jsme přemítali s Clemensem Hellsbergem, muzikologem, houslistou a předsedou Vídeňské filharmonie o nových koncertních aktivitách tělesa a podílu české hudby v repertoáru.

Skladatel Gustav Mahler byl v letech 1897 –1907 ředitelem Vídeňské státní opery. Jakou zásadní roli sehrál u Vídeňské filharmonie? Gustav Mahler byl nejen výtečný skladatel, ale když žil ve Vídni, patřil k předním dirigentům symfonických a operních děl. V době jeho vídeňského působení existovala ve Vídeňské filharmonii funkce takzvaného abonentního dirigenta, který po svém zvolení dirigoval všechny abonentní koncerty dané sezony. Mahler ve filharmonii zastával v letech 1898 – 1901 funkci abonentního dirigenta a současně post předsedy tělesa. Organizoval také koncertní aktivity. Za jeho vedení vyjela Vídeňská filharmonie poprvé na svůj první zahraniční zájezd v roce 1900 do Paříže. S ohledem na dirigenty se organizace filharmonie postupně proměňovala. V současnosti může post předsedy zastávat i hráč Vídeňské filharmonie (viz HARMONIE 5 – 6/2006). Nádherná Mahlerova hudba tvoří ovšem zásadní součást našeho stálého repertoáru.

Jádro repertoáru Vídeňské filharmonie je zcela tradiční. Jaká tvorba zůstává pro těleso zásadní? Pro Vídeňskou filharmonii je stěžejní tvorba Schuberta, Mozarta a Beethovena. V rámci zachování tradice a hudební kontinuity upřednostňujeme na repertoáru hudbu vídeňského klasicismu a díla skladatelů, kteří působili a komponovali ve Vídni.

Jaký podíl vašeho repertoáru zahrnuje česká hudba? Pilířem našich koncertů jsou symfonická díla Gustava Mahlera. Samozřejmě věnujeme velkou pozornost také skladbám Antonína Dvořáka, z nichž nejčastěji hrajeme Osmou a Devátou symfonii, ovšem snažíme se hrát i jiné jeho symfonie a skladby. Novosvětská symfonie je mistrovské dílo, kterému stěží konkurují jiné symfonie. Neustále ji obnovujeme a rádi v ní hledáme nové a nové nuance. Před lety jsme nastudovali s dirigentem Nicolausem Harnoncourtem Dvořákovy Slovanské tance, z nichž některé uvádíme velmi často jako přídavky. Relativně málo hrajeme Dvořákovy symfonické básně. Jeho skladby jsme museli bohužel omezit z důvodu, aby zůstal náš repertoár vyvážený s ohledem na hudbu jiných světových skladatelů. Vyrostl jsem v prostředí nádherné české hudby, protože má babička pocházela z Moravy a otec česky mluvil. Měl jsem doma Dvořákovy desky. Jeho hudba je nesmírně krásná a pro posluchače i hráče velmi náročná. Od Leoše Janáčka jsem si oblíbil Sinfoniettu, která má klenuté a dramatické melodie. Myslím, že do koncertního sálu je honosná zejména Glagolská mše. Ve Vídeňské státní opeře jsme měli na repertoáru téměř všechny jeho opery. Nádherná spolupráce je pro nás s dirigentem Charlesem Mackerrasem, který je specialistou na Janáčka. Zřídka studujeme hudbu Bohuslava Martinů, ale na druhé straně velmi rádi máme Smetanovu Mou vlast.

V České republice jsou známé vaše Novoroční koncerty ze Zlatého sálu a Koncerty pro Evropu z parku zámku Schönbrunn. Česká televize je dosud přenášela v přímém přenosu nebo ze záznamu. Kdy se zrodil nápad pořádat koncert Vídeňské filharmonie v areálu zámku? Nápad pořádat koncerty v zámeckém parku Schönbrunn se váže k roku 2004, kdy jsem chtěl zorganizovat ve Vídni „Koncert pro Evropu“ u příležitosti rozšíření Evropské unie. Původní myšlenka byla pořádat koncert blízko hranic České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Rakouska, ale později po dohodě s tehdejším rakouským kancléřem Wolfgangem Schüsselem, jsme koncert naplánovali do nádherného zámeckého prostředí parku Schönbrunn v centru města. Od té doby se konají koncerty v květnu nebo v červnu. Zámecké koncerty považuji za protiváhu k Novoročnímu koncertu. Jejich koncepce je komplementární, vzájemně se prolínají a doplňují. Byl bych rád, aby tento model dvou rozdílně koncipovaných koncertů byl do budoucna zachován. Novoroční koncert se koná tradičně ve Zlatém sále budovy Musikverein. Vstupenky na koncert jsou extrémně drahé a hudební dramaturgie je poměrně stálá, vychází z hudby generace Straussů, Hellmesbergera a jubilujících skladatelů. V roce 2010 bude koncert na Nový rok dirigovat Georges Prêtre. Koncerty v zámeckém parku Schönbrunn se hrají venku a jsou zdarma pro všechny návštěvníky. Letos se bude koncert konat 4. června a hostem večera bude klavírista a dirigent Daniel Barenboim. Na programu zazní díla Wolfganga Amadea Mozarta, Manuela de Fally, Modesta Musorgského a Johanna Strausse. Repertoár vychází většinou z požadavků dirigenta a přání Vídeňské filharmonie.

Ve vašich fixních termínech koncertů, které absolvujete po celém světě, od Týdnů Vídeňské filharmonie v New Yorku přes Salcburské festivalové hry, Vídeňské týdny slavností po Týdny Vídeňské filharmonie v Tokiu, se objevil nový zahraniční zájezd, během kterého vaši hráči cestují do evropských zemí za koncerty lodí. Stane se netradiční zájezd pravidelnou součástí vašich plánů? První zájezd se uskutečnil na závěr loňské sezony. Cestovali jsme na jih Evropy. Koncertovali jsme na souši, ale na lodi jsme zkoušeli a někteří hráči provozovali komorní koncerty. Já jsem pořádal na lodi přednášky o historii Vídeňské filharmonie. Byl to atraktivní zájezd, který jistě v budoucnu zopakujeme. Zda se stane pravidelnou součástí našich plánů, zůstává zatím otevřené.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.