pátek, 17. srpen 2007

Reportáž o MIDEM

Napsal(a) 

Na letošní 41. ročník největšího hudebního veletrhu MIDEM v Cannes přijelo 10 tisíc účastníků z více než 100 zemí, především vydavatelé, distributoři, producenti všech žánrů, ochranné autorské a licenční společnosti; stále silnější zastoupení a slovo mají on-line distributoři a prodejci včetně mobilních sítí. Počet vystavovatelů vzrostl oproti loňskému roku o 3 %, účastníků na hlavním vstupním diskusním fóru MidemNet dokonce o 9 %. Přitahuje fakt, že se diskutuje zasvěceně za přítomnosti relevantních subjektů trhu jako jsou UMG, IFPI, CISAC, GERA, MEF, WIN a další o nejaktuálnějších faktech vývoje hudebního trhu, práva a technologií ve vzájemných souvislostech. Dalším tématem byla diskuse o situaci tzv. nezávislých firem a o marketingových strategiích pro udržení menšinových žánrů včetně klasické hudby. Přítomnost firmy nebo organizace na MIDEM je chápána jako jeden z příznaků její profesionality, přítomnost zástupců státu za signál, že přistupují k ochraně kultury vlastní země koncepčně a chtějí jí zajistit perspektivu i v tvrdých podmínkách mezinárodního kulturního trhu.

Každoročním velkolepým open-show jsou ceny mezinárodní společnosti NRJ, která provozuje především v řadě zemí internetové rádio - NRJ Awards.

Už čtvrtým rokem jsou udělovány ceny Evropské komise Border Breakers Awards . Třetím typem prestižních cen jsou Midem Classical Awards , které vybírá odborné grémium (ČR bohužel nemá zastoupení) v řadě kategorií. V letošním roce bylo nominováno celkem 635 titulů od 125 labelů ze 17 zemí. Cenu za celoživotní dílo získal francouzský symfonik, dlouholetý šéf hudebního vysílání RTF a profesor konzervatoře, 91letý H. Dutilleux. Cenu si zasloužil jistě i zakladatel a šéf německého nezávislého labelu ECM Manfred Eicher (celkový přehled cen na straně 61). Každý večer se na MIDEM konají řady koncertů především z jazzu, electro, ale také klasické hudby. Letos vystoupil i houslista Pavel Šporcl.

Současný trh s hudbou se stále integruje. Téměř polovinu kontroluje Universal Music Group , vlastní nebo administruje na milion copyrightů, v obchodě s mobilní sítí má smlouvy se 75 operátory, zahrnuje takové značky klasické hudby, jako je Deutsche Grammophon, Decca, EMC a Philips, začleňuje i takzvané nezávislé, jako je třeba New Door Records, kterým chytře ponechává funkci průzkumu talentů. Dalšími největšími kolosy jsou joint venture Sony BMG, Warner Music Group a EMI . Každé opatření Evropské komise proti koncentraci kapitálu a rozhodování, alespoň pro území Evropy, se tedy týká spíše těch, kteří nejsou "za vodou" nebo nezvolili právně přijatelné formy vzájemných dohod. Druhým největším trhem hudby ve světě je Japonsko, v Číně a Indii narůstá mladý trh hudby mobilních sítí.

Během loňského roku se stalo několik podstatných skutečností, které, jak se ukazuje i na MIDEM, posunují myšlení velkých firem a ochranných organizací: 1. podle údajů IFPI digitální prodej downloadem se za rok zdvojnásobil, 2. rychle se vyvíjejí technické možnosti mobilů v kapacitě baterií, paměti a integraci kvalitních mp3 přehrávačů, čímž se stávají mobilní operátoři relevantními partnery hudebních vydavatelů a velkých distributorů, 3. zrychlují se integrativní tendence trhu (smlouvy mezi EMG a Microsoftem ohledně podílu na zisku ze Zune music playeru, chystaný joint venture EMI a GEMA, smlouva mezi Sony BMG a You Tube, smlouvy mezi vydavateli s mobilními sítěmi ad.), 4. společnosti tlačí na zavedení tzv. interoperability (to jest kompatibility technologií pro on-line prodej) zejména u Apple.

V posledních pár letech došlo k explozi takzvaných sociálních sítí nebo komunitních webů typu Web 2.0, UGC, MySpace, You-Tube . Tyto původně free weby jsou otevřeny vůči uživatelům, kteří mohou sdílet různé služby, přidávat vlastní informace včetně přihrávání (a tudíž i stahování) hudby, videa, a to i ilegálně.

Samotní velcí prodejci odstraňují např. DRM od Microsoftu, omezující a kontrolující možnosti stahování hudby.

Tlak na kooperaci a výkon autorských organizací stoupá. Kritici vidí, že klasické autorské organizace pracují v zájmu několika prodejně nejúspěšnějších autorů a vydavatelů ve vlastních zemích, zatímco mnohdy ti, kteří jsou stylotvorní, zůstávají díky nižšímu provozování (jak to tak bývá, ale není to nutně pravidlo) "mimo" rozhodování jako nečleni pouze zastupovaní. Podobně zájmy autorů a interpretů zvláště z tzv. třetích zemí, jejichž úhrady se často ztrácejí v tzv. neidentifikovatelných zdrojích opět z větší části rozdělovaných mezi členy, jsou poškozováni i přes podpisy mezinárodních dohod. Autorské organizace i tlakem Evropské komise mají zlepšit mezinárodní spolupráci, koordinaci strategií (provedli větší kooperací Španělsko, Itálie, Francie), administrativně internacionalizovat správu práv. Španělsko je v zavádění vhodných digitálních nástrojů nejprogresivnější (například Exchange DDEX). Někteří si dovedou představit, že internet dává každému umělci nejen větší možnost prezentace - např. The Australian Independent Record Labels Association přinesla projekt komplexní PR prezentace pro méně známé nezávislé umělce - ale také možnost kontroly práv a prodeje vlastní hudby přímo, bez exkluzivního prostřednictví ochranných organizací. Francouzská SACEM vytvořila ve spolupráci s dalšími ochrannými a výběrčími organizacemi takzvanou Bílou knihu, která popisuje současný stav dodržování autorských a licenčních práv, a navrhuje určitá opatření, která by ovšem zůstala plně v kompetenci současných ochranek. Byla prezentována právě na MIDEM.

Padly různé podněty, většinou v inspiraci přístupem popu: například nejprve vždy vydávat CD s výraznou propagací a poté přidat koncerty, více využívat projekce vně operních a koncertních budov. Jako modelové byly představeny dva projekty - německý animovaný film Malý Mozart a projekt Symfollies , který, což je zajímavé, je produktem belgické firmy specializované na restrukturalizaci firem a poradenství v marketingu BMC Group. Jedná se o animovaný příběh personifikované skupiny nástrojů, které zažívají krátké dobrodružné epizody spjaté s konkrétními skladbami a jejich charakteristikami. Důležité je, že projekt určený pro menší děti má řadu výstupů v jednotném vizuálním stylu, řadu jazykových mutací a otevřený charakter, to jest mohou do něj vstupovat další zájemci.

Řada zemí na úrovni státní (zejména Francie, Itálie, Německo, Dánsko, ale také pobaltské republiky, Maďarsko, letos výrazně Čína a další) deklaruje podporu vlastní národní produkci a distribuci. Realizace podpůrné politiky má několik podob: tvorbu stipendií, granty pro zajímavé vydavatelské a PR a marketingové projekty, výhodné půjčky pro zavádění nových technologií nebo podporu takzvaných Exportních kanceláří, které se koncepčně věnují marketingové a PR podpoře, a příspěvky na účast na významných mezinárodních akcích, jako je i MIDEM. Méně populární jsou direktivy pro média nebo subvencovaná tělesa pro podíl uvádění národní produkce. ČR je nadále vnímána především jako země s dobrou klasickou hudbou, ale v podpoře její prezentace má při mezinárodním porovnání co dohánět i proto, že narozdíl od celosvětové tendence zde došlo k velkému roztříštění sil a prostředků. V letošním roce byl zrealizován národní stánek, na který přispělo menší částkou i Ministerstvo kultury. Ministerstvo podpořilo i vznik publikace Czech Music Guide vyrobené především pro tento účel v Divadelním ústavu. Kromě subjektů, které se vedle MK ČR podílely na financování stánku, především CEMA, Mezinárodní centrum slovanské hudby, Arco Diva a RGM Entertainment ze Zlína, se MIDEM účastnilo dalších 14 subjektů (ČT, OSA, Supraphon, Fermata, BVA Intl., P&J, Universal Music, Panther a další), z nichž někteří rádi využili i zázemí stánku. Všichni zúčastnění by uvítali nejen formální, ale také více reprezentativní a koncepční přítomnost na MIDEM stejně jako hledání koncepčních cest pro to, abychom neupadali do stále nevýhodnějších pozic. Přiznejme si, nejen integrace, ale i státní podpora mnohých evropských zemí vlastní kultuře obsazuje teritoria, služby, a až bude obsazeno, může právě díky ekonomicky silným zemím přijít další směrnice Evropské komise, jak to tak bývá, která bude bránit další podpoře, přičemž se samozřejmě nic nezmění na již dosažených pozicích těch, kteří si pospíšili.

Komentáře

Harmonie vychází za podpory

Ministerstvo kultury ČRNadace Český hudební fondNadace Leoše JanáčkaNadace Bohuslava Martinů

 

Naši partneři

Muzikus - magazín nejen pro muzikantyAlterecho - platforma pro současnou hudební kulturu

Chcete inzerovat? Máte dotaz?

+420 266 311 700

Novinky emailem

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.