Německé fagotové originály konečně i v Čechách

Firma Bernd Moosmann se za dvě desetiletí svého trvání zařadila mezi nejprestižnější výrobce fagotů v Německu. Každý rok vyprodukuje okolo 300 ručně vyráběných nástrojů, které vyváží do celého světa. Fagoty značky Moosmann zní v mnoha světových orchestrech jako jsou Tonhalle-Orchester Zürich, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Opéra Bastille Paris, nebo Orchestr Velkého divadla v Moskvě. Zakladatel a majitel firmy Bernd Moosmann poskytl HARMONII e-mailový rozhovor, kde přiblížil historii vzniku firmy, způsob výroby a specifika svých nástrojů.

Vaše firma je poměrně mladá. Mohl byste blíže popsat historii jejího vzniku?

Firma Bernd Moosmann GmbH byla založena 1. února 1983. Společně s obchodním partnerem jsem koupil firmu Kohlert. Ta sídlila před druhou světovou válkou v Kraslicích a vyráběla všechny dřevěné dechové nástroje (flétny, hoboje, celou klarinetovou rodinu s německým i Böhmovým systémem, saxofonovou rodinu, fagoty a kontrafagoty). Po druhé světové válce přesídlila do města Winnenden (20 km severovýchodně od Stuttgartu). Můj otec Albert Moosmann byl v této firmě prvním kvalifikovaným výrobcem nástrojů po druhé světové válce.

Německé fagotové originály konečně i v ČecháchFirmu Kohlert vedli bratři Max, Kurth a Ernest Kohlertovi. Kvůli špatnému managementu a zavázána dlouhodobými dodávkovými smlouvami musela roku 1966 vyhlásit konkurs. Můj otec, Albert Moosmann, se roku 1965 po složení mistrovské zkoušky osamostatnil a usadil ve Waiblingenu. Jeho ručně vyráběné klarinety s německým systémem byly v širokém okolí Stuttgartu dobře známé a u okolních orchestrů a amatérských dechových kapel získal dobré jméno i jako opravář všech dřevěných dechových nástrojů.

1. září 1972 jsem vstoupil do učení u svého otce v oboru dřevěných dechových nástrojů, vzdělání jsem ukončil roku 1975 a v srpnu 1981 složil mistrovskou zkoušku. Na počátku roku 1983 mi majitel firmy Kohlert svou firmu, která se po konkursu roku 1966 dále nerozvíjela, prodal a od roku 1987 jsem se stal jejím jediným vlastníkem. Hned po zakoupení jsme se rozhodli, že své nástroje nebudeme již označovat jménem Kohlert. Hlavním produktem firmy Kohlert byly v té době fagoty. Po jejím převzetí jsem se zaměřil pouze na fagoty a kontrafagoty. Od roku 1983 jsme vyrobili více než 5600 fagotů. Ve svém podniku jsem zpočátku zaměstnával šest spolupracovníků, dnes již osmnáct. Fagoty značky Moosmann hrají po celém světě, exportujeme do pěti kontinentů. 85% nástrojů putuje do ciziny.

Jak se vyvíjela technologie ruční výroby – výběr materiálů a výrobní proces za posledních několik desetiletí ?

Německé fagotové originály konečně i v ČecháchZpůsob výroby v posledních desetiletích prodělal sice mnoho změn, ale stále kladu důraz na ruční práci, a to zvláště při zhotovování mechaniky. Všichni pracovníci musí ovládat ruční techniky pilování, vrtání a letování. Naše fagoty jsou zhotovovány výhradně z bosenského horského javoru. I když stále spatřuji základní hodnotu v tradičním způsobu práce, neuzavírám se užívání moderních materiálů a technologií. Dřevěné části nástroje, které byly dříve vyřezávány (křídlo a bota), jsou dnes frézovány. Rovněž při výrobě odlévaných částí jsou využity moderní technologie.

Mohl byste popsat odlišnosti a speciality vašich nástrojů a váš zvukový ideál?

Jako jediný výrobce fagotů jsem na našem top-modelu 222 aplikoval u klapkových os drobná kuličková ložiska, která umožňují velmi lehký a nehlučný chod mechaniky. Na základě spolupráce s mnoha fagotisty jsme provedli některé změny v mechanice, umístění dírek i vrtání nástroje. Mým zvukovým ideálem je velmi kulatý, sametový a temný tón.

Jaké jsou vaše obchodní plány na českém trhu?

Společně s panem Michalem Kubáčem jsem v minulém roce navštívil Prahu a Brno, kde měli hráči možnost všechny naše nástroje vyzkoušet. Tento kontakt bych rád dále rozvíjel. Pan Michal Kubáč, člen Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, je oficiálním zástupcem firmy Moosmann v České republice.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější