Krok za krokem

Nabízí se otázka proč vlastně HARMONIE vznikla? Po rozbití řady zdí, cenzury a řady tabu se naše společnost nenasytně vrhla od roku 1990 do zábavního veletoče evropsko-americké západní kultury. Klasická a jazzová hudba se rychle ocitla v hlubokém mediálním sklepení. V tuzemsku nebyl žádný hudební časopis s informační bází pro široké spektrum lidí. Proto vznikla HARMONIE a proto je její zaměření od počátku populárně odborné. Jelikož tady byla především hluboká prázdnota v informovanosti o zahraniční interpretační scéně a nových nahrávkách, staly se tyto oblasti nedílnou součástí hlavních pilířů časopisu. Hlavní problémy jsou stále stejné – peníze a distribuce. S tím se však potýkají všechny malotirážní časopisy. Stále ještě ve mně neumřela naděje, že jednou si budete číst v HARMONII graficky stejně luxusní jako jsou třeba Gramophone nebo Le Monde de la Musique. Heslem, kterým se však musíme řídit je „a passo a passo – krok za krokem“. I přes omezené finanční prostředky byla právě grafika vždy silnou stránkou HARMONIE, a to díky renomovanému výtvarníkovi Jiřímu Vašíčkovi, jenž dal časopisu tvář, a zahraničním i českým fotografům. Některé fotografie dokonce vejdou do redakční historie. Například za první české zveřejnění slavné fotografie Herberta von Karajana s kladivem jsme lobbovali přes několik vlivných lidí u vdovy po legendárním dirigentovi tři měsíce.

Na závěr se nevyhnu otázce jaká bude budoucnost HARMONIE? Upřímně řečeno nevím, nejsem ani věštec ani prognostik. Snažím se však být optimistou, a proto doufám, že bude dlouhá. Ostatně co jiného mi zbývá v této neoptimistické době.

Sdílet článek: