Kateřina Pavlíková a ZUŠ Volary: Dechy, bicí, band

Na Základní umělecké škole ve Volarech uslyšíte v učebnách i na chodbách zejména dechové a bicí nástroje. A protože ve škole dbají i na komorní a souborovou hru, je jasné, že žáci nemusí pro motivaci zdokonalovat se na svůj nástroj chodit daleko. Volarští saxofonisté se opakovaně dostávají do ústředních kol soutěže ZUŠek v sólové i komorní hře. I ředitelka volarské ZUŠky Kateřina Pavlíková je členkou Bohemia Saxophone Quartetu a kromě Volar, kde působí devět let, vyučuje ještě na konzervatoři v Českých Budějovicích. Učí hru na saxofon, komorní a souborovou hru. Její prioritou je dělat věci kvalitně, a to bez motivace, svědomitosti a pracovitosti nejde. Tyhle vlastnosti se proto snaží pěstovat i u svých žáků a studentů.

Čím je vaše škola výjimečná? Mimořádné jsou naše převládající obory – dechy a bicí, úspěchy mají naši saxofonisté. Dvě žákyně vystoupily jako sólistky s Jihočeskou filharmonií a další žák účinkoval v mezinárodním saxofonovém orchestru mladých na Světovém saxofonovém kongresu ve Štrasburku. Naším velkým společným úspěchem je, že se i na takto malé škole podařilo vytvořit orchestr, který se za krátkou dobu stihl vypracovat mezi nejlepší žákovské soubory v České republice. V-BAND získal zlaté pásmo v celostátním kole soutěže jazzových a ostatních orchestrů základních uměleckých škol v roce 2014 a 2017 a v roce 2015 se stal vítězem rozhlasové a televizní soutěže Concerto Bohemia v kategorii do šestnácti let. Někdy umí menší pedagogický kolektiv lépe spolupracovat na společném cíli.

Kateřina Pavlíková

Jak probíhala jarní distanční výuka? Každý z kolegů asi zvolil trochu jinou metodu podle možností svých i možností svých žáků. Někdo vyučoval online přes různé komunikační programy a aplikace. Pro mě se ukázala jako nejefektivnější metoda posílání zvukových nahrávek. Mnoho mých žáků a studentů má totiž omezené možnosti, kdy můžou hrát doma na svůj nástroj, a těžko bych našla se všemi shodný čas na online výuku. Všem jsem nejprve poslala vzorové nahrávky, jak by měla skladba ve výsledku znít, a pokyny, jak daný materiál cvičit. Žáci mi průběžně posílali své nahrávky, které jsem okomentovala, případně jim nahrála některé pasáže, které bylo potřeba vylepšit. Zjistila jsem, že tato metoda má pro ně zas jiný přínos než klasická výuka. Naučili se pracovat samostatněji, více se poslouchat a vyhodnocovat kvalitu své hry. Tato metoda asi není nejvhodnější pro začátečníky, ale myslím, že stejně tak začátečníkům nesvědčí ani online výuka. Velkou motivací k distanční práci byl pro naše žáky (i pro některé rodiče) virtuální koncert sestříhaný ze zaslaných domácích nahrávek, který jsme zveřejnili na YouTube kanálu naší školy. Musím říct, že se opravdu všichni snažili, aby jejich domácí videa byla co nejlepší.

Jak ovlivnil výpadek běžné výuky chod školy? Výpadek se týkal hlavně účasti v soutěžích. Letos jsme měli do soutěže přihlášena dvě klavírní čísla a V-BAND. Klavíristé stihli ještě okresní kolo, ale soutěž orchestrů už neproběhla. Stejně tak byly zrušeny festivaly, na kterých měl V-BAND v červnu a v srpnu vystoupit. Museli jsme také vypustit tradiční slavnostní koncert, který pořádáme vždy na konci školního roku, a výstavu výtvarného oboru. Obojí jsme se snažili alespoň trochu vykompenzovat virtuálním koncertem a virtuální výstavou.

Jak zasáhla současná situace do přípravy projektů v rámci ZUŠ Open a co pro podzimní vystoupení vaše škola chystá? Přípravy na ZUŠ Open byly v důsledku vládních opatření ze dne na den zastaveny a plánovaná vystoupení zrušena. Školy do konce školního roku fungují v omezeném režimu, tudíž je velmi obtížné v této situaci plánovat podzimní vystoupení. Navíc nám letos absolvovalo několik žáků, kteří měli klíčovou roli v připravovaných vystoupeních. Podzimní vystoupení tedy musíme připravit jinak. Od začátku skvělou myšlenku ZUŠ Open podporujeme, budeme se tedy snažit udělat maximum, abychom se této akce mohli zúčastnit i na podzim.

V-BAND, foto ZUŠ Volary

Jaká je podle vás role ZUŠ v současné době? Jak se podílejí na formování mladých lidí? Pro budoucí profesionální hudebníky je vzdělávání v základní umělecké škole ideálním startem do jejich oboru – kromě pravidelné a systematické výuky hry na svůj nástroj mají žáci také možnost proniknout do komorní a souborové hry, díky hudební nauce získají všeobecný přehled z dějin hudby a základy hudební teorie. Děti, které se v budoucnosti nechtějí profesionálně věnovat hudbě, se v ZUŠce naučí smysluplně a kreativně využívat svůj čas, osvojí si systematickou práci, zodpovědnost a týmovou práci.

Jaké jsou podle vás aktuální trendy v uměleckém školství? Nemám přehled o všech uměleckých školách, ale ze svého pohledu vnímám, že ubývá klasických dvouplátkových dřevěných dechových nástrojů a žesťových dechových nástrojů a naopak roste zájem o nástroje, které mají uplatnění v popové a rockové hudbě. Jako velký přínos pro žáky základních uměleckých škol považuji všechny aktivity institucí, které zapojují mladé hudebníky do projektů profesionálních hráčů. To je pro děti obrovská motivace a zůstane to pro ně nezapomenutelným zážitkem.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější