Katedrální varhany v obýváku

Co modul Archive 201 nabízí?

Je to především 20 klasických barev (rejstříků), z toho čtyři pro pedál, deset pro první manuál a šest pro druhý, viz obrázek čelního panelu. Dále 4 spojky, tremolo pro každý manuál zvlášť, programovací sekce a sekvencer (13000 not/26000 events).

MIDI komunikace

Standardně jsou nastaveny kanály takto: 1. manuál – kanál 2, 2. manuál – kanál 1 a pedál – kanál 4. Samozřejmě je možné nastavení MIDI kanálů změnit. Dokonce je možné přiřadit i třetí manuál, někdy zvaný Positive, přes konektor AUX. MIDI tlačítko umožňuje nastavení a ovládání šesti funkcí přes MIDI, jako je synchronizace, hlasitost či Dumping. Rád bych se zastavil u Dumpingu a naznačil, co vše lze uložit a znovu vyvolat:

Save.All – přenese všechna data, obsažená v interní paměti,

Save.Fin – přenese nastavení konfigurace ladění (Finishing),

Save.CMB – přenese Tutti, kombinace a Crescendo,

Save.Seq. – přenese všechny hudební nahrávky z paměti Sekvenceru.

Kombinace

Modul 201 nabízí šest obecných kombinací v pěti pamětech A-E, tedy celkem 30 kombinací. Tlačítko S (Fixer) fixuje kombinaci a tlačítko G.C. (General Cancel) vypíná aktuální kombinaci. Jde o simulaci stejných funkcí u reálných varhan, pravidelně pod 1. manuálem. Přechod z jedné kombinace na jinou provedete opakovaným stiskem tlačítka MEM (Memory). Aktuální paměť a kombinace jsou zobrazeny na displeji např. následujícím způsobem: M : B. 2 (M – memory, B – paměť, 2 – č. kombinace).

Programovací sekce

Je umístěna na pravé straně panelu, spolu s ovládáním sekvenceru. Není možné vstoupit omylem do programovacího režimu, protože úvodní krok je – podržet po 3 sekundy tlačítko Voicing, potom pomocí tlačítek šipek zvolit potřebnou funkci a podle této funkce pak dále postupovat potvrzením a výběrem dalších hodnot parametrů. Na závěr pak několikerý stisk tlačítka Exit zajistí výstup ze všech podúrovní zvolené funkce.

Voicing

Ovládání jednotlivých stop i obecného nastavení nástroje. U barev jsou to: Level – hlasitost, Scaling – poměr hlasitostí jednotlivých částí barvy (basů a výšek), Articulation – počet přechodových stavů, předcházejících pevný tón, Release – tato funkce ovládá doznění zvuku v píšťale po uvolnění klávesy (různé pro jednotlivé druhy píšťal), Pipe Wind – typický nápliv u některých barev, speciálně flétnového typu, Pitch Adjustment – jemně upravuje výšku barev vzájemně, aby se předešlo vzájemné interferenci mezi nimi a nepřirozenému zvuku doprovodného souboru, Fluctuation – zvýší či potlačí přirozenou nestabilitu barvy, Harmonic Presence – pouze pro jazýčkové barvy, obohacuje barvu o vyšší harmonické, Rank Character – ovládá přirozenou nepravidelnost reakce zvuku mezi jednotlivými tóny.

Obecná nastavení jsou pak: Tremulant – hloubka a rychlost tremola, Organ Tuning – +/- 100 centů s krokem 1 cent, Temperament – volba druhu ladění (7 druhů – lze programovat), Ensemble – efekt pro obohacení zvuku, nastavuje interferenci mezi stopami, Finishing – nastavení celého nástroje lze uložit do jedné ze tří pamětí a znovu vyvolat, včetně firemního nastavení, Short Octave – historické varhany (především ze 16. – 18. století), v Itálii a Španělsku, bývaly konfigurovány na tzv. krátkou oktávu bez půltónů, a to jak první oktávu klaviatury, tak pedálu, Pedal – režimy Polyphonic a Monophonic, Display Contrast, Set Tutti – naprogramování všech použitelných stop a spojek pro maximální zvuk, Set Crescendo – umožňuje nadefinovat preset s různou intenzitou Crescenda při dané poloze Crescendo pedálu, Operating Mode – používá se jen ve spojení modulu s píšťalovými varhanami.

Zajímavou vlastností je simulace pozice píšťal v sestavě (WindChest), celkem pět možností.

Jednou z funkcí Sekvenceru je i Metronom.

Závěr

Kdo chce mít katedrálu v obýváku, má ji mít! Stačí se stavit ve firmě Music Electronic Service v Hradci Králové a nechat si ukázat popsaný modul, připojit jej na MIDI klaviaturu, přidat libovolné echo, které modul nemá, pro plný dojem chrámového prostoru a to je vše. Hodně zdaru! Cena s DPH: 39.510,- Kč.

Kontakt: MES, Brněnská 303, 500 09

Hradec Králové, tel.: 495 267 337,

www.mes.cz

+- varhanní barvy

– sekvencer a druhy ladění

– absence echa pro prostorový vjem

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější