Kamila Hájková a ZUŠ Rychnov nad Kněžnou: Výjimečnost školy spočívá ve všestrannosti

Kamila Hájková je ředitelkou Základní umělecké školy v Rychnově nad Kněžnou tři roky. Pracuje tam však již od roku 1993, učí hru na příčnou flétnu a více než dvacet let vede přípravné oddělení Rychnovského dětského pěveckého sboru Koťata. Své povolání si vysnila už na základní škole, hudba a láska k dětem jsou jejím celoživotním koníčkem. Je hrdá, že učí na škole, která v listopadu oslaví 75. narozeniny. Letošní jaro bohužel nepříjemně zasáhlo i do života školy. Chystaná vystoupení v rámci ZUŠ Open, která jsou pro žáky i učitele vyvrcholením každoročního snažení, se musela odložit, naštěstí je reálné, že se uskuteční v podzimních termínech.

Co je cílem vašeho pedagogického snažení? Vždy jím bylo naučit děti radosti z hudby, vychovávat kulturní osobnosti, pro které se umění stane součástí života a budou k němu vést i své potomky.

Kamila Hájková, foto Blanka Malá

Co je pro vaši školu charakteristické, v čem se odlišuje od druhých? Výjimečnost školy spočívá ve všestrannosti. Škola vyučuje ve čtyřech oborech téměř osm set žáků, důraz klademe na individuální práci s talenty, prezentaci všech oborů na veřejnosti, spolupráci se školami a zapojení do dění města. Úspěchy ze soutěží přivážejí sbor, orchestry i jednotlivci. Ve škole pravidelně pracují tři oddělení Rychnovského dětského sboru, dva flétnové soubory, dva smyčcové orchestry, poprocková kapela a taneční orchestr. V posledních letech uskutečňujeme celoškolní projekty, které představují jednotlivé obory společně a jsou u diváků velmi populární.

Jak ovlivnila distanční výuka letošní plány školy? Jak ovlivní výpadek běžné výuky činnost sborů, tanečních skupin a další skupinovou výuku? Zásadní zkušeností, kterou celá doba přinesla, je to, že kdo chtěl vždycky pracovat, pracoval skvěle i v koronavirové době. Komu se nechtělo dříve, hledal i nyní výmluvy, proč nemůže pracovat ani při zvláštním stavu. Učit na dálku jsme začali v podstatě od 16. března. S využitím techniky ze školy (tablety pro hudební nauku a výtvarný obor nakoupené ze ŠABLON II) i vlastní vedli učitelé online výuku ve všech oborech, pořizovaly se nahrávky, natáčela se videa – každý s invencí jemu vlastní. Mí žáci například udělali mnohem více práce než při běžné výuce díky tomu, že měli čas. Kreativitu prokázali žáci i učitelé ve všech oborech, za zvládnutí nevídané situace patří všem dík. Co se týče soutěží, nastal u nás spíše smutek, protože jsme je měli letos skvěle rozjeté. V okresních kolech jsme získali tři absolutní vítězství v kategoriích hra na housle, kytaru i klavír. Tak snad příště…

Jak se rozběhla výuka po uvolnění restrikcí? Hned 11. května jsme začali učit. Distančně máme do konce školního roku pouze hudební nauku, kde nám prostory neumožňují dodržet všechna pravidla. Velké sbory a orchestry mají dělené zkoušky. Problémem zůstává hlavní oddělení sboru Carmina, který na podzim natáčí spolu s big bandem z Týniště nad Orlicí evropské vánoční koledy. Pomoci by mělo srpnové pěvecké soustředění, tak snad se vše zvládne.

Jak zasáhla současná situace do přípravy projektů v rámci ZUŠ Open a co pro podzimní vystoupení vaše škola chystá? Letošní ročník ZUŠ Open, který se měl konat na jaře, se bohužel vytratil v propadlišti dějin a my musíme jenom doufat, že krásně vymyšlený projekt Renesance na kolowratském zámku (Rychnov nad Kněžnou), festival pěveckých sborů Bude nás pět i dvoudenní projekt v Neratově přemístíme a uskutečníme v roce 2021. Ráda bych pozvala všechny příznivce hudby a ZUŠ Open do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, kde se v neděli 27. září v 10.00 uskuteční slavnostní mše s hudebním doprovodem vedená páterem Josefem Suchárem. Od 14 hodin proběhne svatováclavský koncert žáků Královéhradeckého a Pardubického kraje s názvem Společně to zvládneme. Koncertem chceme jednak podpořit Sdružení Neratov a také jím poděkovat všem, kteří pomáhali v době jarní nelehké situace. Nu a v neposlední řadě se zase všichni společně setkáme a na to se těšíme moc.

Jaká je podle vás role ZUŠ v současné době? Jak se podílí na formování mladých lidí? Role dnešních základních uměleckých škol je naprosto jedinečná a nezastupitelná. Ojedinělý systém zájmového vzdělávání se státní podporou, školy po celé republice s naplněnou kapacitou zajišťují kvalitní využití volného času pro generace dětí a mládeže a pečlivou práci s talenty.

Jaké jsou podle vás aktuální trendy v uměleckém školství? Každé desetiletí přináší vždy něco nového – tu orientaci na hru na určité druhy nástrojů (klavír, housle, zobcová flétna), tu sborové zpívání, po velmi úspěšných představeních nacpané taneční sály. Co ale zůstává, je řada velmi šikovných, pracovitých a zodpovědných mladých lidí, kteří mají chuť dělat dobře něco, co neumějí ostatní, smysluplně naplnit svůj volný čas a zlepšovat se v umělecké oblasti, která je baví. Kéž by byl tento systém zachován i pro další generace! Díky za jakoukoliv podporu základních uměleckých škol!

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější