středa, 10. září 2014

Jan Žemla: Projdeme zákulisí JFO od sklepa po půdu

Napsal(a) 

Heiko Mathias Förster a ředitel Janáčkovy filharmonie Jan Žemla, foto Ivan Kotrč Heiko Mathias Förster a ředitel Janáčkovy filharmonie Jan Žemlafoto: Ivan Kotrč

Janáčkova filharmonie Ostrava vstoupila do své 61. sezony s novou vervou, novým dirigentem Heiko Mathiasem Försterem a novými projekty, které budou nadcházející sezonu provázet. Ředitel JFO Jan Žemla nechal HARMONII nahlédnout do zákusilí, v němž právě vrcholí přípravy na první setkání posluchačů v rámci chystaných přednášek, workshopů, zkoušek nového sboru a návštěv notových archivů.

Jednou z programových novinek nové sezony je i Janáčkův filharmonický sbor mladých. S jakým záměrem jste se rozhodli takové těleso založit? Cílem všech programových novinek je samozřejmě zaujmout posluchače a návštěvníka jakékoli akce JFO, nabídnout mu co nejkvalitnější umělecký zážitek a ještě nějakou přidanou hodnotu. Hlavní myšlenkou je aktivní zapojení širšího okruhu lidí do dění okolo JFO s tím, že JFO poskytne své profesionální zázemí a vedení. V případě Janáčkova filharmonického sboru mladých je cílem vytvořit kvalitní početné pěvecké těleso, které bude schopno vystupovat jednak s JFO a jednak reprezentovat město Ostrava jako samostatný sbor. Chceme tedy přilákat mladé lidi k provozování hudby a zpěvu, k čemuž prostředí JFO může velmi pomoci.

Jak bude práce se zpěváky vypadat? Přestože v této chvíli probíhají ještě nábory a konečný stav sboru ještě není znám, chtěli bychom pracovat samostaně se sborem dětským a také se smíšeným mládežnickým sborem, který by byl otevřen pro ostravskou středoškolskou a vysokoškolskou mládež. Kromě toho, že budou probíhat pravidelné zkoušky dvakrát do týdne, v plánu jsou i víkendová soustředění nebo pravidelná spolupráce s hlasovým pedagogem. Výhledově samozřejmě plánujeme zahraniční zájezdy na sborové festivaly a soutěže.

Kdo sbor povede? Hlavní osobností JFSM bude Jiří Slovík, který má se sbormistrovstvím bohaté zkušenosti. Svou kariéru sbormistra začínal s dětským sborem Červený květ Opava, později založil a úspěšně vedl dívčí pěvecký sbor Ventus při pedagogické škole v Krnově a současně Opavský středoškolský sbor LUSCINIA, s kterým pracuje doposud. Vedl také pěvecké sbory na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a v současné době vede školní sbor na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, Pěvecký sbor slezských učitelek v Opavě, je sbormistrem sboru Con motto Slovakia, členem mezinárodních sborových porot a vyučujícím na sbormistrovských kurzech. Dlouhou dobu působil také v německém Wolfenbüttel. Jedná se tedy o velmi erudovanou osobnost.

Víte už, na jakých konkrétních projektech se bude sbor podílet? Prvním projektem bude Vánoční koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, na kterém zazní mimo jiné dílko Otmara Máchy Hej Vánoce, dlouhý noce. Výhledově plánujeme pravidelnou spolupráci právě na koncertech s JFO, kde by měl tento sbor vystoupit vždy, kdy bude dětského sboru třeba. V budoucnu si dovedu představit i samostatnou koncertní řadu. Vše bude záležet na pracovitosti a počtu dětí.

Jaké novoty kromě sboru se u vás v nové sezoně budou dít? Jako jednu z velkých novinek pro tuto koncertní sezonu připravila Janáčkova Filharmonie Ostrava zcela unikátní projekt s názvem Filharmonie Plus aneb Hudební univerzita třetího věku. Bude se jednat o cyklus přednášek, rozhovorů a workshopů.

Komu je určena? Filharmonie Plus je v podstatě poděkování patřící všem našim věrným posluchačům, kteří nepřišli o přirozenou zvídavost a chuť objevovat a učit se nové věci. Je pravda, že v prapočátcích projektu jsme pomýšleli zejména na seniory a samozřejmě na ně myslíme stále, ale do programu Filharmonie Plus se k našemu překvapení přihlásili posluchači různých věkových kategorií.

Jan Žemla, foto Robert Mročka Jan Žemlafoto: Robert Mročka

Jaká témata budou náplní přednášek? Nelze hovořit o přednáškách v pravém slova smyslu. Bude se jednat o workshopy, besedy a setkání, jejichž společným jmenovatelem ale bude vždy hudba. Velkou výhodou, například oproti práci s dětmi, je to, že máme co do činění s dospělými lidmi, kteří mají jasnou představu a očekávání. O tom také bude naše první setkání, které proběhne již 16. září. Lektoři spolu s účastníky vytvoří program, který bude odpovídat konkrétním představám většiny z nich. Nabídneme jim možnost nahlédnout do zákulisí celého toho filharmonického organismu, zprostředkujeme setkání s našimi hráči a hudebními hosty, někteří třeba budou chtít vidět, co vše obnáší připravit koncert, navštívíme zkoušku koncertu, aj. Od loňského roku navíc disponujeme velkým instrumentářem Orffovských nástrojů, se kterým chceme s účastníky pracovat. Sami jsme překvapeni velkým zájmem téměř sedmi desítek posluchačů, které rozhodně nechceme zklamat.

Budou mít tato setkání nějakého moderátora, někoho, kdo bude návštěvníky těmito zážitky provázet, nebo se pokaždé setkají s někým jiným?Jak už jsem zmínil, bude se přednášek a besed účasnit ten, koho si účastníci sami vyberou. Na některé bych rád pobesedoval já sám, atraktivní bude jistě setkání s naším novým šéfdirigentem Heiko Mathiasem Försterem, členy managementu a jinými vybranými hosty. Na program jednotlivých setkání bude dohlížet koordinátor výchovně vzdělávacích aktivit Martin Ptáček a Kristýna Grycová.

Budou se probíraná témata dotýkat například i programu abonentních koncertů? Setkání budou probíhat jednou měsíčně a budeme se snažit každý měsíc pohovořit o připravovaném programu a vypíchneme různé zajímavosti. Počítáme tedy s jakýmsi dramaturgickým okénkem na každém ze setkání. Držitelé kartiček Filharmonie Plus navíc disponují různými výhodami v podobě slev na jednotlivé koncerty a předpokládáme tedy, že se jedná o návštěvníky našich koncertů. Proto by tento vhled mohl být pro ně zajímavý.

Co všechno si budou moci posluchači vyzkoušet, co v rámci přednášek navštíví? Posluchači budou moci nahlédnout do zákulisí Janáčkovy Filharmonie Ostrava, a to doslova od sklepa až po půdu, tedy spíše od technického zázemí až po notový archiv. Mimo to si také zahrají, zatančí, naučí se používat své tělo coby hudební nástroj, vypravíme se na zkoušku orchestru a mnoho a mnoho dalšího. Nebylo by ale fér prozrazovat úplně všechno.

Michaela Vostřelová

Narodila se ve městě Bedřicha Smetany, první hudební vzdělání získala ve městě Bohuslava Martinů. Bakalářské studium hudební vědy v Olomouci ukončila prací o raném vokálním díle Martinů, brněnské magisterské studium jejím rozšířením pod vedením Miloše Štědroně. Písněmi, tentokrát Ebenovými a Schubertovými, završila i studium zpěvu na Pardubické konzervatoři pod vedením Hany Medkové. Badatelskou práci si vyzkoušela v Centru Bohuslava Martinů, pedagogickou v ZUŠ Ratibořická, novinářskou v Harmonii, kde se několik dobrodružných let učila, jak hudbu slyšet a jak o ní psát.

Komentáře

Harmonie vychází za podpory

Ministerstvo kultury ČRNadace Český hudební fondNadace Leoše JanáčkaNadace Bohuslava Martinů

 

Naši partneři

Muzikus - magazín nejen pro muzikantyAlterecho - platforma pro současnou hudební kulturu

Chcete inzerovat? Máte dotaz?

+420 266 311 700

Novinky emailem

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.