Jan Žemla: Působit na poli umění je privilegium, které nemá každý

Pane řediteli, Janáčkova filharmonie slaví v této sezoně sedmdesáté výročí, konkrétním datem vzniku byl 1. leden 1954. Tedy život několika generací, vše zarámované do řady společenských krizí a proměn: na počátku drsný socialismus, oteplení let šedesátých, okupace, normalizace, státoprávní změny, sinusoida budování kapitalismu, covid, krize válečná a ekonomická. Jak se s tím vypořádávala a vypořádává filharmonie, navíc v městě, které má výjimečnou energii, ale také výjimečné společenské problémy? Vzhledem k tomu, že se dostáváme do osmé dekády naší existence, tak snad je možné říct, že se JFO se vším, co jste popsal, vypořádala dobře. Mě se vzhledem k mému věku týká jen posledních pár bodů. I nyní aktuálně žijeme v období jakési transformace společnosti, která myslím ještě neskončila, a tak je obtížné to posuzovat. Historicky má provozování symfonické hudby na Ostravsku poměrně silnou a více než stoletou tradici a já v tomto pozadí cítím základ naší současné umělecké stability. Ano, Ostrava je specifickým městem, to je známá věc. Ovšem právě to je jaksi zdrojem její energie, která je mimořádná. Já osobně jsem tu vždy cítil obrovskou uměleckou svobodu.

JFO se postupně vyprofilovala jako orchestr s progresivní dramaturgií a takovým výběrem hostujících umělců, který může bez problému uspět v evropském kontextu. Je také vnímána jako jedna ze stěžejních kulturních organizací našeho města, a to jak občany města, našimi posluchači, tak jeho vedením. A povědomí o nás se rozšířilo i daleko za hranice našeho regionu, protože jsme i my sami aktivní na mezinárodní hudební scéně. Výrazně se rozšířilo portfolio našich aktivit, podařilo se vybudovat tým, který táhne za jeden provaz a orchestr, který má stabilní a vysokou interpretační kvalitu.

Nemohu se nezeptat, jestli má budoucí sál jméno? Jak jsem již uvedl, koncertní sál může být dle aktuálního harmonogramu spolu se zrekonstruovaným Domem kultury města Ostravy dokončen v roce 2027. Přesný harmonogram se však může v průběhu stavby měnit. Název celého komplexu, a již nyní ikonické stavby Ostravy, se bude hledat ihned po zahájení samotné stavby. (Pozn. red.: v době rozhovoru je termín pro podání nabídek na výběr zhotovitele stavby 5. 10. 2023). Budoucí název by měl pojmout širokou využitelnost celého komplexu – sál pro 1300 posluchačů je sice ústředním motivem projektu, ale součástí je i již existující divadelní sál pro cca 500 lidí, edukační centrum, nahrávací studio, komorní sál, různé konferenční místnosti i veřejně přístupné venkovní i vnitřní prostory celé budovy. Nad názvem tedy uvažujeme velmi pečlivě a věřím, že cca do jednoho roku budu moci k tomuto tématu říct více.

Provizorně hrajete v jiných sálech, hlavně pak ve Vesmíru. Je to skutečně pro hráče jejich vesmír? Jaké jsou dosavadní zkušenosti a jak toto provizorium vzalo publikum? Celá tato akce, náš přesun, se udála s jediným cílem, a tím je vize koncertního sálu. Opustit Dům kultury bylo nutné. A tento fakt přijali jak naši členové, tak i posluchači bez výhrad, s pochopením a samozřejmě jistým očekáváním. V krátkosti mohu říct, že se tento poměrně rychlý přesun, který zahrnoval výběr vhodného objektu, realizaci jeho úprav a s tím související splnění spousty legislativních záležitostí, zajištění financování atd., uskutečnil velmi hladce. Vlastně nad očekávání. Zároveň jsme na celou realizaci měli jen pár měsíců. Velký dík patří všem, kteří se na tom podíleli – kolegové z JFO, externí partneři, kteří řešili akustický design, a ti, kteří následně prováděli stavební úpravy. Byli neskutečně flexibilní, a to realizaci v řádném termínu před začátkem minulé sezony výrazně pomohlo. Také to bylo přímo město Ostrava, které nutnou přestavbu kina Vesmír z výrazné části financovalo, v neposlední řadě přispěl i Moravskoslezský kraj.

Po roce existence v tomto prostoru víme, jaký repertoár si můžeme dovolit hrát, tomu se tedy přizpůsobil program. Výraznými úpravami prostoru jsme dosáhli velmi solidní a uspokojivé akustiky pro symfonickou hudbu. Vzhledem ke snížené posluchačské kapacitě budeme některé koncerty uvádět dvakrát, abychom pokryli zvýšenou poptávku. Publikum naštěstí stále dostává to, na co je zvyklé. Myslím tedy po hudební stránce. Samozřejmě za to platí určitou cenu v podobě ztráty komfortu. Nemůže si například o přestávce dát jakékoli občerstvení. Ale jak jsem řekl, naši posluchači jsou vstřícní a chápaví.

Samozřejmě problém nastane ve chvíli, kdy jsme nuceni zkoušet ve velkém obsazení například na nějaké zahraniční vystoupení. Pak se musíme přesunout do našich skladovacích prostor, kde jsme si vytvořili velmi improvizované podmínky pro tento typ produkcí. Zde se trochu dotýkáme hranice profesionální důstojnosti, ale jinou možnost nemáme.

Výhodou Vesmíru je, že máme budovu k dispozici 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Počítáme s tím, že další přibližně 4 roky v těchto prostorách působit budeme, ale opravdu se jedná o provizorium a kompromis. Spousta našich aktivit pak v tomto prostoru realizovat vůbec nejde, například edukace. Na ty musíme najímat jiný prostor.


Toto je pouze ukázka, kompletní text k dispozici v HARMONII X/2023.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější