Heiko Mathias Förster byl pro nás ideální volbou

Janáčkova filharmonie Ostrava letos v červenci zakončila koncertem s Annou Netrebko v Paříži svou jubilejní 60. koncertní sezonu. Do další dekády vstupuje s novým šéfdirigentem v čele. Po dvou sezonách bez uměleckého vedení nastupuje na tento post zkušený německý dirigent Heiko Mathias Förster. Během pětadvacetileté kariéry zastával osmačtyřicetiletý rodák z východoněmeckého městečka Crivitz celkem tři šéfdirigentské posty – u orchestrů Braniborských symfoniků, Mnichovských symfoniků a v Nové filharmonii Vestfálsko. Velmi se zajímá o operní tvorbu, především pak Richarda Wagnera či Richarda Strausse. Mimo jiné dirigoval v pražské Státní opeře, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Izraelský symfonický orchestr, Moskevskou filharmonii nebo pařížský Orchestre de Colonnes. „Heiko Mathias Förster byl pro nás jednoznačnou a ideální volbou,“ říká ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla o obsazení šéfdirigentského místa. Co na to říká nově nastupující umělecký šéf?

S jakými očekáváními přicházíte jako šéfdirigent do Janáčkovy filharmonie Ostrava? Ze svého nového „hudebního“ domova v Ostravě mám velmi dobrý pocit. V Ostravě a v České republice obecně se nám nabízí spousta skvělých příležitostí. Orchestr má dlouhou tradici a já se těším na jeho další umělecký vývoj, na kterém se rád budu podílet.

Kdy jste tento orchestr slyšel poprvé a kdy jste s ním poprvé pracoval? S orchestrem jsem se seznámil v roce 1998. Hráli jsme Beethovenův Klavírní koncert a 1. symfonii od Sibelia. Ještě dnes si velmi dobře vybavuji okamžiky z první zkoušky.

Přemýšlel jste o možnosti stálé spolupráce s JFO? Loni v lednu jsem v Ostravě dirigoval Novoroční koncert a hned následující den jsem od ředitele Jana Žemly dostal nečekanou nabídku. Pocítil jsem velkou hrdost a hned jsem věděl, že nabídnutý post šéfdirigenta příjmu.

Jak se od vašeho setkání orchestr změnil? Orchestr je díky svým dlouholetým zkušenostem s náročnými úkoly velmi kompetentní a s jistotou zvládá všechny hudební styly. Dokáže na nejvyšší úrovni přednést symfonické koncerty, stejně jako doprovázet operní galavečery nebo realizovat projekt, v jehož rámci dochází k míšení různých žánrů. Tato flexibilita je potřebná a nutná a bude v budoucnu v ještě větší míře vyžadována ode všech orchestrů.

Heiko Mathias Förster s ředitelem Janáčkovy filharmonie Janem Žemlou, foto Ivan Kotrč

Jaké jsou nejsilnější stránky JFO? Za velké pozitivum považuji opravdu působivý a velmi homogenní zvuk smyčců. K tomu je třeba přičíst technickou vyspělost, virtuozitu a sílu projevu dechové sekce. To dává ostravskému orchestru skutečně velký hudební potenciál.

Důležitou roli v repertoáru JFO hraje Leoš Janáček. Jste dobře obeznámený s jeho dílem? Mám hudbu Leoše Janáčka moc rád a některé jeho skladby jsem i v Německu uvedl do repertoáru. Ostatně i na již zmíněném letošním Novoročním koncertě v Ostravě zazněl Janáček – konkrétně to byl jeho Houslový koncert „Putování dušičky“ v podání výborného Romana Patočky. Své působení navíc rovněž zahájím jednou z jeho kompozic. V září na mém inauguračním koncertě bude na programu Taras Bulba. A velmi se také těším na zahájení Janáčkova máje 2015, při kterém zazní, jak velí tradice, jeho Sinfonietta.

Spolupracoval jste již na přípravě sezony 2014/2015? Dramaturgii nastávající sezony jsme plánovali společně s ředitelem Janem Žemlou. Hodně jsme o výběru skladeb diskutovali a naše návrhy jsme konzultovali i se členy orchestru, jejichž připomínky a přání jsme respektovali a zahrnuli do konečné programové podoby. Menším handicapem bylo to, že jsem se do procesu mohl zapojit až v únoru. V té době byly některé koncerty pevně naplánovány, protože, jak známo, v naší branži se program běžně chystá s více než ročním předstihem. Proto za první skutečně společnou sezonu budeme moci považovat až ročník 2015/2016, kde se nyní nacházíme ve stadiu prvních úvah a nápadů.

Pouze ukázka, celý rozhovor naleznete v: HARMONIE 8/2014

Sdílet článek: