Fejeton Lukáše Hurníka: Úhel pohledu

Také pan Bohumil Beníček zvolil pozoruhodný úhel pohledu, když fotografoval slavného francouzského flétnistu skrze struny harfy. Umělec vypadá, jako by hrál za mřížemi, ale nechápejme to symbolicky: spojení harfy a flétny je velmi inspirativní a flétna zní se zvukově subtilnější harfou lahodněji než s klavírem.

Poznáte milí čtenáři HARMONIE, o kterého flétnového virtuosa jde? Na deset úspěšných luštitelů čekají drobné dárky od HARMONIE a stanice Český rozhlas 3Vltava.

Úhel pohledu je ale podstatný i pro publikum. Zkušený posluchač, který si kupuje lístky na klavírní recitál, požaduje místo na levé straně hlediště, aby viděl klavíristovi na ruce. Někteří návštěvníci orchestrálních koncertů v Rudolfinu si oblíbili varhanní emporu, protože mohou skvěle pozorovat práci dirigenta, i s jeho mimikou. Můj prastrýc, který hrál na housle v Národním divadle a do vysokého věku ho silně inspirovaly ženy, si liboval, že může díky svému pozorovacímu stanovišti v orchestřišti sledovat balet „z podhledu“. Z nadhledu naopak viděl hudbu Max Reger. Narodil se v horách a už v dětství byl schopným horolezcem. Když jeho otec cvičil v kostele na varhany, vyšplhal se Max až nahoru k vrcholkům píšťal a odsud sledoval tu pohyb otcových rukou po manuálech, tu práci mechanismů uvnitř varhan.

Bývaly časy, kdy na každém významnějším koncertu sedělo v publiku několik hudebních kritiků, kteří hned ráno vydali zevrubnou analýzu, každý pro své noviny. Odlišné úhly jejich pohledů dávaly možnost relativně objektivního zhodnocení hudební události. Dnes se něco podobného stane snad jen po zahajovacím koncertu Pražského jara. Skutečných kritiků je málo a možností uplatnění jejich recenzí ještě méně, protože kultura není vydavateli považována za dostatečně zajímavou materii. V Mladé frontě jsou například kulturní stránky umně skryty uvnitř sportovní přílohy. Snad by popularizaci hudebního umění pomohl přesun do Černé kroniky. To by ovšem mladíkovi lezoucímu po varhanních píšťalách musela tragicky ujet noha a francouzský flétnista by se musel opravdu octnout za mřížemi.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější