středa, 4. únor 2009

Doslov - Úryvek z knihy k 100. výročí narození Oliviera Messiaena

Napsal(a) 

Při poslechu některých Messiaenových děl jako by na "nevěřícího" člověka čekaly nepřekonatelné překážky, když autor základní ideu své tvorby viděl ve zvěstování katolické víry. Nejsou však žádné pochyby o tom, že mu šlo především o nadreálnou, iracionální víru pravdy, k níž mu hudba zprostředkovala více možností než slovo. Barevná říše Messiaenovy hudby, i přes její mnohotvárnost a velkolepost, nás má přivést blíže k člověku, k přírodě i k Onomu světu. Barvitou a kontrastů plnou hudbou se chce Messiaen dostat k pochopení transcendentní podstaty (přesahující smyslové a rozumové poznání). Tyto "návody" nacházíme ve většině jeho skladeb, které ovšem nikdy nemají charakter církevního "příkazu". I tak to neznamená, že "nevěřící" (všichni v Něco věříme) nemá vůbec nárok ideově i smyslově úchvatné skladby poslouchat. Musíme si uvědomit zvláštní zařazení Messiaena do našich složitých a neřešitelných problémů světa. Messiaen byl zařazen jako výborný varhaník do chrámu Sainté Trinité, prožil těžká válečná léta a složitou rodinnou i společenskou situaci. Trpěl také svými "hříchy" a snažil se je svou bohatou a hlubokou tvorbou nahradit. Sám ovšem dobře věděl, při své inteligenci a velkém vzdělání, že vírou nelze vše vyřešit. Když soustředěně čteme texty jeho úvodních slov k velkým skladbám, jeho rozhovory na různých setkáních, zjistíme, že naše problémy jsou Messiaenovým dosti podobné.

Hovořit o "správné" interpretaci Messiaenových děl, která dostatečně neznáme, je velmi problematické, ale v žádném případě nelze vycházet pouze z notového textu. Kdo nezná umělcův přístup k přírodě, lásce, k tajemnému nitru člověka, zachytí jen obal poselství. To je patrné na všech Messiaenových skladbách, k nimž autor přikládá už zmíněné "návody". Někdy jsou zcela jasné z hlediska strukturálního a výrazového, ale mnohdy jen symbolické v náboženských citacích, například z Bible, které jsou pro nás dost utajené. Zde je nutné, či aspoň dobré, tyto výzvy zobecnit ve smyslu poselství - dobra a zla, boje za pravdu, o dočasnosti bytí, o kráse přírody od kaňonů k rovinám polí a lesů i vysokým horám, o boji s přírodou v bouři, vichru a s padáním kamenů, o stromech se zpívajícími ptáky, kteří odlétají k nebi; a samozřejmě o nás samých na dlouhé (či krátké?) cestě odněkud někam.

Stále více poznáváme, jak se v tomto světě zmítáme, aniž víme, proč jsme do tohoto světa vloženi, a co v něm vlastně hledáme. Odpověď nám nikdo nedá, a proto musíme své bytí naplňovat činností, která by nás i trochu uspokojovala a měla aspoň dočasný smysl. A v tom nám Messiaenova hudba svou rozšířenou lidskou problematikou velmi pomáhá.

(Úryvek z knihy "Medailon k 100. výročí narození Oliviera Messiaena".

Vydavatelství Montanex, Ostrava-Mariánské hory, 2008.)

Nejnovější od Miloš Navrátil

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.