středa, 9. červen 2004

Dirigující hobojista

Napsal(a) 

Dirigující hobojista Dirigující hobojista
Šťastnou ruku měl ten, kdo rozhodl o podobě šestého koncertu cyklu FOK Stará hudba. Kombinace souboru Il Fondamento pod vedením hobojisty Paula Dombrechta , sboru Choeur de Chambre de Namur , sólistů a oratoria GesŇ al Calvario ZWV 62 Jana Dismase Zelenky byla jedinečná. Dílo zaznělo ve zcela odpovídajících prostorách pražského kostela sv. Šimona a Judy (23. 3.), pro některé navíc i ve zcela odpovídající postní době.

Konstelace na "jevišti" byla skutečně příhodná. Dombrecht se od prvních tónů proměnil v oddaného vypravěče pašijového příběhu prostřednictvím Zelenkovy hudby, jeho nastudování bylo promyšlené, lépe řečeno procítěné, do nejmenších, nejtitěrnějších a nejniternějších detailů. S emocemi, kterých ve skladbě nebylo právě málo, pracoval dirigent velice jemně, nešel do agresivních extrémů, prvoplánového útoku nebo sentimentálního prázdna, ale odkudsi z hloubky "doloval" skutečné lidské pocity, tak výstižně vyjádřené Zelenkou. Vynikající instrumentalisté, sbor i sólisté jako by se řídili jedním nad-afektem, vzájemně se prolínali až prostupovali, zároveň si ale zachovávali vlastní osobitost. Přirozeně se tu skloubila technika, historicky poučená interpretace, muzikantství a vnitřní postoj. Ozdobou večera byli samozřejmě sólisté, kteří představovali své postavy zcela v duchu výše řečeného: vynikající sopranistky Grete De Reyghere (Maria Virgine), Maria Cristina Kiehr (Maria Maddalena) a kontratenoři Andrew Watts (GesŇ), Steve Dugardin (Maria Cleofe) a Pascal Bertin (San Giovanni). Jakkoli byl zhruba dvouhodinový večer náročný, ve vydaném a pokorném pojetí, byl - zvláště ve druhé polovině - strhující. Spodním "vrcholem" byla nevhodná nedotaženost programu, kde chyběl text oratoria od Michelangela Boccardiho. Nepřekvapilo to jen posluchače, ale i interprety. Přestože jde o nákladnou a náročnou záležitost, neměla by při podobném koncertě chybět.

Paul Dombrecht poté vystoupil jako hráč na barokní hoboj v Brně (25. 3.) v konventu milosrdných bratří v rámci nového cyklu koncertů staré hudby s názvem "Barbara Maria Willi uvádí". Spolu s cembalistou Ewaldem Demeyerem si připravili program složený z francouzských a německých barokních skladeb autorů Pierra Danicana Philidora, Claudea-Bénigne Balbastrea, Francoise Couperina a trojice Bach-Händel-Telemann. Bohužel se v náročné první polovině koncertu projevila na technice hry Dombrechtova únava, pro tento nástroj zvlášť nepříjemná, hobojista se ovšem ani v nejmenším nešetřil a vydával ze sebe po výrazové stránce maximum. Druhá polovina s německými autory byla vyrovnanější, provedená s nadhledem a jiskrou, více zde vynikla vysoká tónová kultura Dombrechtovy hry. Demeyer (člen La Petite Bande) se sólově představil v bohatě ornamentální Balbastreově Suitě c moll , obzvlášť zazářil v rané Bachově Fantazii a moll BWV 922 . Virtuózní "rozkouskovanou" skladbu s přehledem vystavěl a propojil v kompaktní celek, potěšitelné bylo, že do jinak racionálního cembalistova projevu probleskoval ve správných chvílích i smysl pro rafinovanost a vtip. Chvályhodným počinem byl osvěžující a čtivý text programu od Barbary Marie Willi .

Dina Šnejdarová

Hudbě se věnuje přibližně od svých pěti let. Postupně prošla školením klavír-varhany-cembalo-dirigování-liturgická praxe-základy zpěvu a muzikologie (FF UK), souběžně s tím se řadu let věnovala klasickému baletu pod vedením nezapomenutelné Dagmar Špryslové a krátce též scénickému tanci (Vysokoškolský umělecký soubor, dnes Taneční centrum Praha). Její „hudební mámou“ se stala pedagožka Alena Kuklová, rodačka z Poličky, díky níž neztratila radost z hudby a přibližně v devíti letech objevila tvorbu 20. století, zejména Bohuslava Martinů a Bély Bartóka. Za průnik do hudebně-analytického myšlení vděčí varhanici Miroslavě Svobodové, za překonání obav z improvizace Jitce Chaloupkové (Konzervatoř České Budějovice). V muzikologii se soustředila na hudbu starších období. Pracovala jako zástupkyně šéfredaktora Harmonie, spolupracovnice ČRo Vltava, editorka koncertních programů FOK, knihovnice Hudebního oddělení NK ČR. V současné době se věnuje vzdělávání svých dvou dcer a hudební publicistice (Harmonie, Czech Music Quaterly, FOK, Česká filharmonie, Pražské jaro), provozuje též autorský Dinin nevyvážený blog (dinasnejdar.blogspot.cz). Jejím nej- autorem je již od dětství Johann Sebastian Bach.

Komentáře

Harmonie vychází za podpory

Ministerstvo kultury ČRNadace Český hudební fondNadace Leoše JanáčkaNadace Bohuslava Martinů

 

Naši partneři

Muzikus - magazín nejen pro muzikantyAlterecho - platforma pro současnou hudební kulturu

Chcete inzerovat? Máte dotaz?

+420 266 311 700

Novinky emailem

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.