Dějiny hudby pro každý den – data a fakta 17

1925 – 31. 1. v Brně premiéra baletu Bohuslava Martinů Kdo je na světě nejmocnější ; 15. 3. v České filharmonii (ČF) premiéra Koncertu pro klavír a malý orchestr Erwina Schulhoffa, sólista Karel Šolc, dirigent Václav Talich; 25. 3. uvedl orchestr Nového německého divadla dnes ztracenou Symfonickou fantazii Viktora Ullmanna; 15.–20. 5. se v Praze podruhé konala orchestrální část festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu (ISCM), Národní divadlo zařadilo do rámcového programu festivalu Janáčkovu Lišku Bystroušku , Nové německé divadlo uvedlo v rámci festivalu operu Paula Dukase Ariadna a Modrovous a scény z opery Albana Berga Wozzeck (dir. A. Zemlinsky), Česká filharmonie symfonickou báseň Vítězslava Nováka Toman a lesní panna ; 18. 10. uvedlo Nové německé divadlo poprvé Smetanovu Prodanou nevěstu , dir. Zemlinsky; 24. 10 uveden v Brně Stravinského Příběh vojáka ; 11. 11. v Brně premiéra Janáčkovy rané opery Šárka v rekonstrukci Osvalda Chlubny; 14. 12. světová premiéra Bergovy opery Wozzeck v Berlíně, dirigent Erich Kleiber; E. F. Burian píše cyklus Coctaily na texty Vítězslava Nezvala; Vlasta Burian otevírá vlastní divadlo; Karel Lamač točí sérii němých filmů podle románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka , v roli Švejka Karel Noll; Charlie Chaplin točí film Zlatá horečka ; vychází román Liona Feuchtwangera Žid Süss , zneužitý později nacisty k antisemitsky propagandistickému filmu; André Breton vydává Surrealistický manifest ; posmrtně vychází román Franze Kafky Proces ; – mírová konference v Locarnu, Německo nepodepsalo s Československem garanční smlouvu; státní oslavy Jana Husa způsobily konflikt s Vatikánem; Adolf Hitler znovuzakládá NSDAP, vychází jeho Mein Kampf , vzniká organizace SS; zemřel zakladatel antroposofie Rudolf Steiner

„Hudební život zešosáčtěl, zmalicherněl, zúžil a seschl se na materielní zájmy o sinekury, společenské pozlátko, o nejvýš problematické t.zv. ‚mezinárodní úspěchy‘ a o vše to vnější, časné, co s vlastním uměním nesouvisí. Nastal nepěkný obraz tlačenice, v níž platí vždy nejvíc široké lokty a vydatné hrdlo. Této tlačenice o sinekury bohudíky nezúčastnili se naši skuteční tvůrčí umělci, ale to právě zavinilo, že na nejdůležitější organizační a administrativní místa dostali se lidé buď naprosto neschopní, nebo ctižádostiví vysavači ubohého umění hudebního, jimž nešlo o povznesení hudebního života, nýbrž o upevnění vlastních ‚pozic‘, jichž morální vratkost každý v hloubi svého svědomí velmi dobře cítil.“ (Jaroslav Tomášek: Třídění duchů, Hudební rozhledy 1926)

1926 – 16. 1. v Brně premiéra opery Vítězslava Nováka Dědův odkaz ; 8. 2. divadelní sekce sdružení Devětsil poprvé účinkuje pod názvem Osvobozené divadlo; 26. 6. v ČF premiéra Janáčkovy Sinfonietty , dirigent Vácav Talich; 23. 10. Nové německé divadlo uvádí Janáčkovu Její pastorkyni (pod názvem Jenůfa ); 21. 11. v ČF premiéra 1. klavírního koncertu Bohuslava Martinů, sólista Jan Heřman, dir. Robert Manzer; 11. 11. česká premiéra opery Albana Berga Vojcek (Wozzeck) v Národním divadle v Praze v nastudování Otakara Ostrčila vyvolala nacionálně a antisemitsky motivovanou aféru; 18. 12. v Brně premiéra Janáčkovy Věci Makropulos; Jiří Frejka a Emil František Burian zakládají divadlo Dada; vychází Zámek Franze Kafky; Alban Berg komponuje Lyrickou suitu , dalšími novými díly jsou opery Arthura Honeggera Judith (premiéra 13. 2. Monte Carlo), Kurta Weilla Protagonista (27. 3. Drážďany); Paula Hindemitha Cardillac (9. 11. Drážďany), Ernsta Křenka Orfeus a Eurydika (27. 11. Kassel), Daria Milhauda Ubohý námořník (16. 12. Paříž); 25. 4. v Miláně posmrtná premiéra opery Giacoma Pucciniho Turandot ; 12. 5. v Leningradě (Sankt Peterburgu) premiéra 1. klavírního koncertu Dmitrije Šostakoviče; 29. 12. zemřel Rainer Maria Rilke; Fritz Lang natočil utopický film Metropolis ; Sergej Ejzenštejn film Křižník Potěmkin ; Wilhelm Gropius buduje symbol moderní architektury Bauhaus v Dessau; Le Corbusier vydává úvahu o stavebním umění budoucnosti; – Joseph Goebbels se stává župním vedoucím v Berlíně; založení Hitlerjugend; 26. 3. vzniká sloučením skupin českých fašistů Národní obec fašistická;

Dějiny hudby pro každý den - data a fakta 171927 – 30. 1. v ČF premiéra symfonické básně Léto Otakara Ostrčila; 13. 3. Nové německé divadlo uvádí operu Cardillac Paula Hindemitha; 19. 4. premiéra první společné hry Jiřího Voskovce a Jana Wericha Vest Pocket Revue ; 6. 3. v ČF premiéra Houslového koncertu Karla Háby; 27. 4. v Národním divadle Praha premiéra opery Švanda dudák Jaromíra Weinbergera; 23. 6. v pražském Radiopaláci s ČF premiéra Klavírního koncertu Jaroslava Ježka, sólista Václav Holzknecht, dir. Karel Boleslav Jirák; 20. 11. v ČF uvedena baletní suita Vítězslava Nováka Nikotina , dir. Václav Talich; 21. 11. uvedlo Nové německé divadlo poprvé Janáčkovu Káťu Kabanovou ; 10. 12. v provedení holandských umělců uveden v Praze Stravinského Příběh vojáka v Praze; Alexander Zemlinsky opouští Prahu a odchází do Berlína; – 10. 2. v Lipsku premiéra opery Jonny vyhrává Ernsta Křenka, už 16. 6. ji uvedlo Nové německé divadlo v Praze; 30. 5. v Paříži koncertní uvedení Stravinského oratoria Oidipus Rex ; 28. 12. v Bruselu premiéra opery Arthura Honeggera Antigona , scéna Pablo Picasso, kostýmy Coco Chanel; 17. 7. v Baden-Badenu uveden songspiel Mahagonny Bertolta Brechta a Kurta Weilla; šéfem opery v Ostravě se stává Jaroslav Vogel; 1. 7. ve Frankfurtu 1. klavírní koncert Bély Bartóka; 7. 6. v Paříži premiéra Prokofjevova baletu Ocelový skok ; úspěch Haralda Kreuzberga v Tanci ceremoniáře v Gozziho Turandot v Salzburgu (režie Max Reinhradt) zrodil novou hvězdu moderního tance; Alois Hába vydává v Lipsku Novou harmonii diatonického, chromatického, čtvrttónového, třetinotónového, šestinotónového a dvanáctinotónového systému ; Leo Teremin uvádí svůj elektroakustický nástroj, nazvaný po svém konstruktérovi; Paříž je okouzlena uměním tanečnice Josephine Baker; 27. 12 má v New Yorku premiéru muzikál Oscara Hammersteina a Jeroma Kerna Show Boat (Loď komediantů) se slavnou písní „Ol’ man River“; vychází Kafkova Amerika ; Marcel Proust dokončuje románový cyklus Hledání ztraceného času , na němž pracoval od roku 1913; první zvukový film Jazz Singer s Al Jonsonem; – zemřel zeť Richarda Wagnera a Hitlerův obdivovatel Houston Stewart Chamberlain, autor knihy Základy 19. století ; 27. 5. byl Tomáš Garrigue Masaryk potřetí zvolen prezidentem ČSR

Dějiny hudby pro každý den - data a fakta 17„Chtěli jsme s Kodályim vytvořit syntézu mezi Východem a Západem. Se svým původem jsme se toho mohli odvážit, naše země je nejkrajnější výběžek Východu a zároveň ochranný val před Západem. Umožnil nám to Debussy, jehož hudba k nám pronikla a osvítila nás – je to dost zvláštní, když si pomyslíme, kolik francouzských hudebníků je pořád ještě v zajetí Wagnerova kouzla.“ (Béla Bartók)

1928 – 23. 2. ve Vídni scénické provedení Stravinského Oidipa Rexe ; 2. 3. v ČF premiéra Janáčkova Capriccia pro levou ruku , sólista Otokar Hollmann, dir. Jaroslav Řídký; 5. 5. v Brně premiéra opery Voják a tanečnice Bohuslava Martinů; 12. 8. zemřel v Ostravě Leoš Janáček; 8. 10. v Národním divadle Praha premiéra Bratrů Karamazových Otakara Jeremiáše; založena gramofonová firma Esta: 27. 4. ve Washingtonu premiéra Stravinského baletu Apollon musagète , 12. 6. jej uvedl v Paříži Ruský balet Sergeje Ďagileva; 14. 6. v Paříži uvedena polokoncertantně opera Sergeje Prokofjeva Ohnivý anděl ; 24. 6. v Leningradě premiéra Šostakovičovy opery Nos podle N. V. Gogola; 31. 8. v Berlíně premiéra Třígrošové opery Brechta a Weilla; 19. 10. v Paříži premiéra skladby Rugby Arthura Honeggera; 22. 11. v Paříži poprvé uvedeno Boléro Maurice Ravela s tanečnicí Idou Rubinstein; 13. 12. v Carnegie Hall v New Yorku premiéra skladby An American in Paris George Gershwina; na festivalu ISCM v Sieně sklidilo obdiv vystoupení voicebandu E. F. Buriana; G. B. Shaw: Průvodce inteligentní ženy po socialismu a kapitalismu ; ve filmech Walta Disneye se poprvé objevil Mickey Mouse; – při hledání výpravy ztroskotané výpravy na Severní pól ve vzducholodi Italia zahynul polární badatel Roald Amundsen; Alexander Fleming objevil penicilin

„Znamenalo to napsat hudbu, kterou mohou zpívat činoherci, tedy hudební laici. Jenže to, co se nejdřív zdálo být omezením, se v průběhu práce proměnilo v obrovské obohacení. Teprve srozumitelná, prostá melodie umožnila to, co se Třígrošovou operou podařilo, totiž vytvoření nového žánru hudebního divadla.“ (Kurt Weill o Třígrošové opeře , 1928)

Dějiny hudby pro každý den - data a fakta 171929 – 24. 2. v ČF premiéra kantáty Emila Axmana Balada o očích topičových ; 12. 3. v sále Adrie premiéra první společné práce trojice V + W + J Premiéra Skafandr ; 14. 4. uvedlo Weinbergerova Švandu dudáka Nové německé divadlo; Jindřich Honzl a E. F. Burian odcházejí do Brna; 2. 11. hraje Hindemith při koncertě orchestru Nového německého divadla svůj Koncert pro violu op. 36 č. 4; 20. 11. v ČF premiéra Symfonie č. 5 J. B. Foerstera; 27. 11. v Brně premiéra opery Jaroslava Křičky Bílý pán ; Bohuslav Martinů komponuje operu Tři přání (premiéra se uskuteční až roku 1971 v Brně); Ernst Křenek komponuje cyklus písní Cestopis ze švýcarských Alp ; 9. 3. v Lipsku premiéra celovečerní opery Kurta Weilla Vzestup a pád města Mahagonny ; 5. 5. 1930 v Berlíně premiéra opery Daria Milhauda Christoph Colomb ; 21. 5. v Paříži premiéra Prokofjevova baletu Ztracený syn ; 8. 6. v Berlíně premiéra opery Paula Hindemitha Novinky dne; 10. 10. v Berlíně premiéra operety Franze Lehára Země úsměvů , 8. 11. rovněž v Berlíně premiéra operety Ralpha Benatzkého U bílého koníčka ; 8. 12. v New Yorku premiéra Symfonie pro malý orchestr op. 21 Antona Weberna; Arturo Toscanini odchází na protest proti politickému vývoji do USA; vychází román Ericha Marii Remarqua Na západní frontě klid (roku 1930 zfilmován); režisér Erwin Piscator zveřejňuje úvahu Politické divadlo ; první zvukový film v pravém slova smyslu Melodie srdcí Willyho Fritsche; 15. 7. zemřel Hugo von Hofmannsthal, 19. 8. Sergej Ďagilev; – Lev Trockij je vypovězen ze SSSR; Dawesův plán válečných reparací Německa nahradil Youngův plán, rozpočtený do roku 1988; říšským vůdcem SS se stává Heinrich Himmler; vedení Komunistické strany ČSR ovládl při 4. sjezdu v únoru směr Klementa Gottwalda; 29. 10. „černý pátek“ na newyorské burze, začátek světové hospodářské krize

„Přechod od konzervativního školení k nové svobodě jsem možná prožil důkladněji než kdokoli jiný. To Nové se muselo prošlapat, mělo-li mít hledání úspěch. Každý, kdo se toho zúčastnil, ví, že to nebylo ani nevinné, ani bez nebezpečí. Poznání se nezískávalo přímou cestou, bez překážek.“ (Paul Hindemith)

1930 – 5. 2. v Olomouci česká premiéra Žebrácké (Třígrošové) opery Brechta a Weilla; 8. 3. v Národním divadle premiéra baletů Vítězslava Nováka Signorina GioventùNikotina ; 26. 3. v ČF premiéra symfonického allegra Pavla Bořkovce Start ; 12. 4. v Brně posmrtná premiéra Janáčkovy opery Z mrtvého domu ; 25. 5. 1930 uvádí Nové německé divadlo Smetanova Dalibora ; 26. 9. v ČF premiéra Koncertu pro housle Jaroslava Ježka; Josef Skupa zakládá Plzeňské loutkové divadélko; režisérem Národního divadla se stává Jiří Frejka; 25. 12. premiéra prvního českého zvukového filmu Fidlovačka ; rozhodnuto o zestátnění Národního divadla; 1. 4. zemřela v Bayreuthu Cosima Wagner, 4. 8. zemřel Siegfried Wagner, vedení Bayreuther Festspiele přebírá jeho žena Winifred; 1. 2. ve Frankfurtu premiéra opery Arnolda Schönberga Z dneška na zítřek ; 14. 11. v Bostonu premiéra Prokofjevovy 4. symfonie , 19. 12. tamtéž premiéra Stravinského Žalmové symfonie ; Friedrich Trautwein a Oskar Sala konstruují elektroakustický nástroj trautonium; 14. 4. sebevražda básníka Vladimíra Majakovského; vychází první díl románu Roberta Musila Muž bez vlastností ; film Modrý anděl podle románu Heinricha Manna Profesor Neřád s Marlene Dietrich a Emilem Jenningsem; – první bezdrátový televizní přenos; ideolog nacionálního socialismu Alfred Rosenberg vydává pamflet Mýtus 20. století

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější