Cukr a bič

Podívejme se na dvě fotografie dirigentů a zhodnoťme z manažerského hlediska jejich techniku chválení a kárání. Dirigent na fotografii 2dole se jednoho z podřízených právě chystá zastřelit. To by bylo v pořádku, samozřejmě za předpokladu, že hráčovo provinění si takový trest zaslouží. V hráčových rukou nevidíme žádný hudební nástroj, snad je to tympánista, a pak je absolutní trest na místě, protože ten se prostě splést nesmí. Není jasné, co dirigentova levá ruka hledá v kapse. Možná munici, možná mobilní telefon, jímž dirigent hned po exekuci povolá nového tympánistu. To by svědčilo o jeho dobrých organizačních schopnostech. Co však dirigentovi musíme vytknout, je výraz v jeho tváři. V něm je znát hněv, a ten je, jak již bylo řečeno, v manažerském jednání zakázán. Dobrý manažer popravuje své podřízené bez emocí.

Dirigent na horní fotografii očividně chválí mladou sólistku – violoncellistku. Co jí říká, nevíme, ale lze s úspěchem pochybovat o tom, že právě rozebírá konkrétní detaily jejího výkonu, třeba výjimečnou intonační čistotu chromatických pasáží v páté poloze. Pokud vůbec něco říká, bude to některý z oněch obecných výroků typu „Byla jste opravdu dobrá“, který zdánlivě podporuje dobré vztahy v kolektivu, v konečném důsledku však oslabuje autoritu vedoucího. To, že se dirigent ve stejnou chvíli mladé kolegyně dokonce dotýká, se natolik vymyká profesionálnímu manažerskému chování, že bude nejlepší, když prohřešek přejdeme konstatováním, že v některých státech Spojených států amerických by to znamenalo okamžitý konec jeho manažerské kariéry.Pozastavme se však u ručníku přehozeného přes dirigentova záda. Jeho funkce není zřejmá a pravděpodobně nejde o standardní imidžový doplněk typu ministerské šály. Ale pozor! Jak známo, úder srolovaným, navlhčeným ručníkem je velmi bolestivý, nezanechává však na těle stopy. Ne, že bychom dirigentům-manažerům doporučovali tělesné tresty, ale ručník viditelně připravený v pohotovostní poloze v okamžiku, kdy manažer chválí podřízeného, může vyvolat emoční napětí typu odměna – hrozba (nebo, chcete-li cukr – bič), které může mít svůj pedagogický efekt.

Disciplina, do níž jsme dnes zapustili sondu, se odborně nazývá řízení lidských zdrojů . Všimněme si prosím shody sloves: dirigent řídí orchestr, manažer řídí lidské zdroje. Přestože jsme u obou modelových manažerů-dirigentů, které zachytila kamera Bohumila Beníčka, zaznamenali určité odchylky od toho, co hlásá dnešní teorie, jejich umělecká úroveň byla bezesporu špičková. Proto by jejich jména neměla být zamlčena. Jsou to

Pozn. redakce: Vážení čtenáři HARMONIE, Lukáš Hurník opět nedodržel předepsaný rozsah článku, nemohli jsme proto otisknout poslední řádek fejetonu. Jména obou českých dirigentů si prosím doplňte sami. Pokud si nebudete jisti, pošlete nám řešení do redakce. Deset správných odpovědí odmění časopis HARMONIE kompaktními disky a Český rozhlas 3 – Vltava přidá dřevěné jo-jo.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější