Česká klavírní tria: Art Trio Bohemia

Houslista Tomáš Vejvoda získal již v dětském věku ceny na domácích i mezinárodních soutěžích, mimo jiné na Kocianově soutěži v Ústí nad Orlicí. Na pražské konzervatoři a na hudební fakultě AMU studoval u prof. Vladimíra Rejška. Má nastudován rozsáhlý repertoár, zahrnující stěžejní díla pro sólové housle, koncerty s orchestrem i hudbu 20. století. V roce 2001 natočil spolu s Evou Šilarovou profilové CD se skladbami W. A. Mozarta, J. Masseneta a M. Ravela.

Eva Šilarová , klavírní partnerka Tomáše Vejvody, vystudovala konzervatoř v Teplicích u prof. Věry Vlkové a pokračovala na pražské AMU, kde byli jejími učiteli doc. Boris Krajný a prof. Ivan Klánský. Jako studentka na sebe upozornila mimo jiné na Beethovenově soutěži v Hradci nad Moravicí a zejména loni na Chopinově soutěži v Mariánských Lázních. Také její sólový repertoár je úctyhodný a obsahuje kromě recitálových programů několik velkých klavírních koncertů.

Violoncellista Vladan Kočí absolvoval hudební fakultu AMU ve třídě prof. Miloše Sádla. V devadesátých letech koncertoval a nahrával převážně v zahraničí jako sólista a člen různých komorních a orchestrálních těles, k nimž patřily Den danske klavertrio, Virtuosi di Praga, České noneto, Doležalovo kvarteto, Tre solisti di Praga, či Pražské komorní duo (s harfistkou Kateřinou Englichovou). V poslední době se věnuje také pedagogické činnosti na Gymnáziu Jana Nerudy a na Pražské konzervatoři.

Brahmsova soutěž v Pörtschachu am Wörthersee, v níž se soubor tak skvěle uvedl, je s výjimkou smyčcových kvartet určena pro všechny komorní sestavy od dvou do pěti hráčů, pro něž skladatel zkomponoval některé ze svých děl. K jejím specialitám patří systém bodování, který byl zdá se převzat ze soutěží v krasobruslení. Od prvního kola bodují totiž porotci veřejně, a to po skončení každého soutěžního výkonu známkami za technické provedení a za umělecký dojem, přičemž nejvyšší jsou „šestky“. Do výsledného pořadí se počítají body ze druhého a ze třetího kola. V silné mezinárodní konkurenci na sebe trojice z Prahy upozornila již v prvním kole, pro něž si vedle povinného Brahmse zvolila Smetanovo Klavírní trio g moll , a toto dílo českého mistra pak provedla i na koncertě vítězů. Soustředěný a zároveň muzikálně inspirovaný výkon ve druhém kole (Mozart: Trio G dur K 564 ) a poté v nočním finálním maratonu (Brahms: Trio c moll op. 101 , Šostakovič: Trio e moll op. 66 ) vynesl našim soutěžícím druhou ze dvou udělených cen.

O svých plánech do budoucna členové tria zatím příliš nehovoří. Prozradit můžeme jen to, že intenzivně zkouší a studují nový repertoár, který konzultují se svými profesory Vladimírem Rejškem a Ivanem Klánským, že by chtěli brzy změřit své síly v některé z dalších velkých soutěží a především často a hodně koncertovat. Věřme tedy, že se jim bude i nadále dařit a že jim jejich soutěžní úspěch otevře cestu nejen na koncertní pódia, ale i do nahrávacích studií.

Sdílet článek: