neděle, 5. prosinec 2004

Česká filharmonie, od New Yorku po Tokio vítána, v Praze doma

Napsal(a) 

Česká filharmonie, od New Yorku po Tokio vítána, v Česká filharmonie, od New Yorku po Tokio vítána, v
Česká filharmonie se na stránkách HARMONIE objevuje hojně, aby si však čtenáři mohli udělat o našem prvním orchestru úplný obrázek, musí mít možnost se seznamovat s jeho zahraničními aktivitami. Tento pohled zvenčí budeme nyní na stránkách HARMONIE nabízet pravidelně. A také komentovat a pátrat po zajímavostech. Ovšem doma je Česká filharmonie v Praze, ani na to nezapomínáme.

Na konci září odcestovala Česká filharmonie se svým šéfdirigentem na pětikoncertní turné po trase Linec - Ráb (Györ) - Budapest - Bratislava - Brno . Ve filharmonii se pro ně ujal přiléhavý název "c. k. zájezd". První zastavení - v Linci - mělo výraznou příchuť genia loci spjatého se jménem Antona Brucknera. Doposud hostovala filharmonie v tamním Brucknerhausu, ale tentokrát pro ni pořadatel Brucknerova festivalu připravil sál baziliky nadačního kláštera St. Florian nacházejícího se cca 17 km od Lince směrem na Vídeň. Ve St. Florianu působil Bruckner v letech 1848-55 jako varhaník a až do konce svého života se na toto místo vracel; podle skladatelova přání je St. Florian také místem jeho posledního odpočinku. V brucknerovské atmosféře umocněné velkolepou barokní architekturou kláštera provedla ČF Brucknerovu 6. symfonii . A Zdeněk Mácal měl ještě o jeden brucknerovský zážitek navíc - v místnosti, v níž měl pan dirigent šatnu, totiž Bruckner přímo bydlel.

Další koncerty zájezdu již patřily výhradně české hudbě: Smetanovi, Dvořákovi a Janáčkovi. V sídelním městě rakousko-uherské monarchie se filharmonie tentokrát nezastavila (s velkým úspěchem hostovala totiž ve Vídni na jaře 2004 na Wiener Festwochen) a pokračovala do "Uher". Po vystoupení v Rábu, v tomto městě vůbec prvním, následoval koncert v Budapešti, která v novodobé historii mnoho příležitostí k živému poslechu ČF neměla: od posledního tamního dvojího hostování s Václavem Neumannem a Liborem Peškem v roce 1984 se orchestr objevil v Budapešti až o 14 let později s Vladimírem Válkem a poté až letos. Naopak "uherská" Bratislava patřila k místům, kam se orchestr od počátku své existence často vracel. V Prešpurku slyšeli filharmonii s Ludvíkem Čelanským již v roce 1902! ČF bývala hostem Bratislavských hudebních slavností vcelku pravidelně a často, až v porevolučních letech se rytmus jejích vystoupení rozhodil a zpomalil (1988, 1994, 2002). Letošního 27. září však dopředu beznadějně vyprodaná Reduta praskala ve švech. Mimořádný zájem a bezprostřední ohlas po koncertě opět potvrdil, že orchestr má již od dob Talichových v Bratislavě své vnímavé a nadšené publikum.

Závěr c. k. turné patřil Brnu, městu Janáčka, ale i Zdeňka Mácala, pro kterého byl tento koncert na festivalu Moravský podzim zvlášť významný. Dirigoval totiž ve svém rodišti po 36 letech poprvé. Spontánním přijetím a ovacemi vyvrcholila první série podzimního zájezdového maratonu České filharmonie, který v říjnu pokračoval v Německu a Španělsku a skončí až na samém konci listopadu návratem orchestru z Dálného východu. 5. prosince je ČF ještě pozvána na koncert do Hannoveru, ale počínaje abonentními koncerty 9. a 10. prosince s dirigentem Clausem Peterem Florem se již bude plně věnovat domácímu publiku.

Dina Šnejdarová

Hudbě se věnuje přibližně od svých pěti let. Postupně prošla školením klavír-varhany-cembalo-dirigování-liturgická praxe-základy zpěvu a muzikologie (FF UK), souběžně s tím se řadu let věnovala klasickému baletu pod vedením nezapomenutelné Dagmar Špryslové a krátce též scénickému tanci (Vysokoškolský umělecký soubor, dnes Taneční centrum Praha). Její „hudební mámou“ se stala pedagožka Alena Kuklová, rodačka z Poličky, díky níž neztratila radost z hudby a přibližně v devíti letech objevila tvorbu 20. století, zejména Bohuslava Martinů a Bély Bartóka. Za průnik do hudebně-analytického myšlení vděčí varhanici Miroslavě Svobodové, za překonání obav z improvizace Jitce Chaloupkové (Konzervatoř České Budějovice). V muzikologii se soustředila na hudbu starších období. Pracovala jako zástupkyně šéfredaktora Harmonie, spolupracovnice ČRo Vltava, editorka koncertních programů FOK, knihovnice Hudebního oddělení NK ČR. V současné době se věnuje vzdělávání svých dvou dcer a hudební publicistice (Harmonie, Czech Music Quaterly, FOK, Česká filharmonie, Pražské jaro), provozuje též autorský Dinin nevyvážený blog (dinasnejdar.blogspot.cz). Jejím nej- autorem je již od dětství Johann Sebastian Bach.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.