Blanka Kulínská miluje překážky

Je nějaký rozdíl v práci rozhlasového sboru a Bambin? Princip činnosti je stále tentýž: hlavní důraz je kladen na hlasovou kulturu a artikulaci zpěvu. Práci rozhlasového sboru určovala dramaturgie rozhlasu a byla zaměřena především na soudobou tvorbu. „Miluji překážky, které se dají překonávat,“ říká Blanka Kulínská a měla možnost si v životě vyzkoušet, co ta slova znamenají. Umělecká prestiž sboru, zahraniční kontakty a stále se množící úspěchy návazně překážky vyvolávaly. Jako první dětský sbor z Čech vyjely Bambini di Praga v roce 1973 na měsíční koncertní turné do Japonska a od té doby tam byly již třináctkrát. Kromě neoddiskutovatelné kvality sboru, jež je Blance Kulínské pět desítek let hlavní náplní práce, zůstává pro Bambini di Praga zcela výjimečná dramaturgická šíře repertoáru. Díky synovi sbormistryně Bohumilovi, jenž od mladého věku sedmnácti let sbor řídí, pracuje s ním a svým odborným školením je mu jasným přínosem, se repertoárová šíře posunuje do stále těžších poloh a obtížnějších interpretačních výkonů. Jak říká Blanka Kulínská: „Holky ve dvaceti nechtějí ze sboru odejít, jsou čím dál nadšenější zpěvačky.“ Toto jádro, byť stále se obměňujících jedinců, patří ke zvukovému tajemství úspěchu Bambin. Krásné a dobře školené hlasy zazpívají s lehkostí ženské party sborů a přitom si ponechávají mladistvou křehkost a lehkost. Blanka Kulínská přistupuje k šíři repertoáru nejen z hlediska cíleného budování výběrem skladeb, ale také přirozeným přizpůsobováním se chodu života. Jestliže jsou Bambini vyzvány k projektu, který natáčí Karel Gott, naučí se s perfekcionismem jim vlastním požadovaný úkol a svými hlasy zazáří i tam (Bílé vánoce ). Jestliže svým posluchačům sbor předkládá stále nové varianty zpracování koled pro zkrášlení předvánoční nálady, pak je jednou spojí s anranžmá bližší pop music (první a druhá LP Panton), pak s Hradišťanem zazáří ve vánočních písních, jindy s křišťálovou čistotou natočí desku a capella (Heavenly Voices ) a je-li posléze těchto variant šest, pak každá přitahuje svou novou atmosférou a vlastním světem. Na druhé straně je sbor vyzýván k nesmírně náročným uměleckým úkolům při provedení velkých kantátových děl. Jistým vyvrcholením v této žánrové oblasti bylo nastudování Messiaenovy skladby Tři malé liturgie , v níž s průzračnou intonační čistotou a zářivostí hlasů sbor naplnil party ženského sboru a provedením sklidil úspěch nejen v Praze, ale také v Paříži za přítomnosti skladatele. Jedním z nejcennějších přínosů sboru je interpretace tvorby současných českých skladatelů. Samozřejmé vstřícné chtění, s nímž se Blanka Kulínská staví k současné sborové tvorbě pro děti, je určující bod jejich repertoárové šíře.

Přestože koncertní činnost sboru během sezony je náročná a spolu s nahrávkami to pro sbormistra znamená ke stovce vystoupení, spoustu času Blanka Kulínská investuje do školy. Školu sborového zpěvu při Bambini di Praga v budově na Lyčkově náměstí v pražském Karlíně otevřeli spolu se synem krátce po revoluci. Škola je rodičům schopna nabídnout šestiletý návazný vzdělávací program pro děti od 5 do 15 let, v němž se jim dostane systematické výuky intonace, sborového zpěvu, projdou léty práce ve třídě flétny, angličtiny, pohybové výchovy a kulturního semináře. Dobré naplnění volného času! Během let se v hodinách sborového zpěvu tříbí hlasy a vybírá se z nich pro hlavní sbor Bambini di Praga. Děti okolo Bambin nejen dobře zpívají, ale mají vštěpovánu správnou výchovu jak odbornou, tak společenskou. Blanka Kulínská zde narazila na mnoho překážek, ale daly se překonat. Když se po letech cílevědomé, mravenčí a setrvalé práce zdálo, že škola je zavedená a jede tak říkajíc sama, přišla velká voda. Všichni víme, že nejvíce postiženou oblastí byl Karlín. Voda sahala do poloviny výšky zkušeben. Od poloviny srpna do posunutého začátku školního roku byl měsíc. V této krátké době si Bambini i škola našli nové útočiště v dejvické škole na Náměstí Svobody a začínají od (materiálního) základu znovu.

Tak velký chod školy a sboru (jsou vlastní institucí – nahrávají desky, pořádají své koncertní cykly) vyžaduje velké úsilí. Spolu se schopnými spolupracovníky stojí za tím vším temperament drobné elegantní ženy, která s neutuchajícím zájmem o vše nové, s nekonečnou láskou pro své děti vrší svou práci padesát let. „Jsem mezi nimi strašně ráda! Cítím zde rezonanci nejen rodovou – syn pracuje v Bambinách se mnou, ale obecnou. Společenskou rezonanci smyslu a radosti. A to povzbuzuje a dodává další sílu.“ Je také důležité, že sbor má stále prvotřídní uplatnění, drží se na světové špičce. Na podzim bude hostovat v Jihoafrické republice, listopad a prosinec připadne jako obvykle Japonsku, tentokrát navíc s Čínou. A to je jen začátek sezony.

Pokud je v Praze koncert nebo operní představení, které stojí za to, určitě je Blanka Kulínská mezi posluchači. Člověk, jenž se nabitostí energií brání doteku věku. Laskavá a vstřícná. Precizní a nekompromisní. Zanechává za sebou viditelnou stopu.

Sdílet článek: