Za Mozartem jezděte do Brna

Letošní hudební podzim se vyrojilo několik klavírních soutěží, z nichž některé jsou zcela nové, nebo se konají s odstupem dvou a více let, jiné patří k těm tradičním, ví se o nich, předpokládá se již určitá úroveň hry soutěžících a představují pro zájemce jistotu kvality organizace, poroty a hodnocení. Mezi ty druhé patří brněnská klavírní soutěž Amadeus. Oproti jiným zahraničním soutěžím podobného zaměření má jednu velkou přednost – zatím zde nepřevládají účastníci z Asie, o nichž se ví, že jsou velice pilní, hrají v dětském věku programy, jež se běžně hrají až na konzervatoři nebo i na vysoké škole, a když už letí na soutěž přes půl zeměkoule, předpokládá se, že něco vyhrají.

Podíváme-li se do soutěžních bulletinů jiných dětských klavírních soutěží (např. „chopinská“ v Polsku) nebo shlédneme videozáznamy těchto soutěží, zjistíme, že soutěžící klavíristé dětského věku skladby sice nějak zahrají, ale radost ze hry a pochopení hloubky obsahu jim často uniká. V tom je brněnská mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do jedenácti let jiná. Radost ze hry vidíme na každém kroku a Mozartova tvorba má tak široký stupeň náročnosti, že si ji mohou přijet zahrát už i pětileté děti. Na druhou stranu je dobré vědět, co by se mohlo zlepšit. Je báječné, že si děti mohou zahrát v krásném sále na kvalitní nástroj, ale nikdo kromě soutěžících a jejich rodičů a pedagogů už nemá možnost vidět, na jaké klavíry a v jakém stavu se v sídle brněnské filharmonie rozehrávají. Věřím, že po letošním ročníku se i na tyto důležité drobnosti bude myslet, protože nejde jen o rozehrávání dětí na soutěži, která se koná jednou za rok. Jsou to klavíry, na kterých pracuje den co den řada dalších umělců.

 , foto Lucie Urbaníková

Na letošní ročník soutěže, která se konala ve dnech 8. – 9. listopadu 2019 a organizačně se na ní podílela ZUŠ Brno, Veveří, ZUŠ F. Jílka Brno a Filharmonie Brno, zavítalo celkem 29 klavíristů z osmi zemí světa. Není náhodou, že se soutěž Amadeus koná právě zde. Brno je místem, kde malý Mozart strávil se svým otcem a sestrou Nannerl vánoční svátky na přelomu roku 1767-1768 a rovněž zde i koncertoval. Jeho skladby a díla jeho současníků z období klasicismu přednesli i soutěžící letošního ročníku soutěže a jejich výkony hodnotila pětičlenná mezinárodní porota ve složení David Mareček – předseda poroty (generální ředitel České filharmonie), Marco Fatichenti (King´s College v Londýně), Jan Jiraský (KKI HF JAMU Brno), Martin Kasík (Pražská konzervatoř, AMU) a Marian Sobula (AMU v Krakově).

Přestože tentokrát přijelo méně účastníků, než je obvyklé, kvalita jejich hry byla vysoká, o čemž svědčí i bodové ohodnocení porotců a množství rozdaných cen. Přesto nebyla ve dvou ze šesti kategorií udělena první cena. Týkalo se to IV. a VI. kategorie. Zahrát technicky, výrazově a stylově přesvědčivě sonáty W. A. Mozarta není pro mladé klavíristy do jedenácti let vůbec jednoduché a je na zodpovědnosti každého pedagoga, aby pro svého žáka vybral takový repertoár, na který jeho žák má a stihne ho před soutěží dostatečně obehrát, aby se mu pak na soutěži hrálo dobře.

Ředitel ZUŠ Brno, Veveří Vladimír Halíček, ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová, ředitel školy F. Jílka Brno Pavel Sapák, porota – Jan Jiraský, Martin Kasík, Marco Fatichenti, Marian Sobula a David Mareček, foto Lucie Urbaníková

Velmi dobře se muselo hrát soutěžícímu z V. kategorie Alexandru Klementovi ze ZUŠ Smetanova v Brně, který se stal absolutním vítězem soutěže a získal i zvláštní cenu poroty pro nejlepšího českého a brněnského účastníka, a rovněž možnost zahrát si s Filharmonií Brno. Jeho hra se vyznačovala především jistotou projevu, brilantní perlivou virtuozitou a lehkostí, která vynikla nejen v díle W. A. Mozarta, ale i v sonátě italského skladatele D. Cimarosy. Zvláštní cenu poroty za nejlepší interpretaci a stylové pojetí skladby od W. A. Mozarta si ze soutěže odnesla Viktorie Kozánková, rovněž z Brna, a to ze ZUŠ F. Jílka. Cena za nejvyšší bodové ohodnocení v I.-III. kategorii získala další brněnská klavíristka Amálie Vlčková ze ZUŠ Orchidea clasic. Ta si pro posluchače připravila skladby od W. A. Mozarta a od českého skladatele F. X. Duška. Porota udělila i cenu pro nejmladšího účastníka soutěže, stala se jí Tamara Dietskova z Ukrajiny.

Velmi krásné výkony ohodnotila porota i u dalších soutěžících – nositelů prvních cen – v I. a II. kategorii to byla Anna Chmurova ze Slovenska, Ekaterina Lakeeva z Ruska a Maria Yermak z Ukrajiny, ve III. kategorii první cenu získala Amálie Vlčková z Brna a Sofie Kaucká z Olomouce, v V. kategorii se o první cenu dělil Alexandr KlementViktorií Kozánkovou. Porota rozdala celkem 7 prvních, 6 druhých a 8 třetích cen, k tomu 2 čestná uznání. Všichni účastníci soutěže dostali diplomy za účast a věcné dary, nositelé 1., 2. a 3. cen si je převzali na slavnostním předávání, které se konalo v sobotu 9. listopadu v koncertním sále Besedního domu.  Celá soutěž vyvrcholila po předání cen koncertem laureátů, na němž zazněly vybrané skladby nejúspěšnějších mladých klavíristů letošního ročníku soutěže. Mozartova hudební tvorba žije dál a díky této soutěži můžeme obdivovat nejen jeho krásnou muziku, ale i poznávat mladé klavíristy, kteří se umí z jeho hudby radovat a předávat ji ostatním.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější