pátek, 1. říjen 2021

Světová klavírní legenda opět v Praze

Napsal(a) 

Alfred Brendel, foto Vojtěch Havlík Alfred Brendelfoto: Vojtěch Havlík

V předvečer svatováclavského svátku v pondělí 27. září uspořádal institut Prague Music Performance ve spolupráci s Českou filharmonií mistrovský kurz legendárního klavíristy, esejisty a básníka Alfreda Brendela, jemuž tímto pořadatelé vzdali hold k 90. narozeninám. Akce se konala v Sukově síni Rudolfina a kromě mistrovského kurzu zde organizátoři pokřtili české vydání Brendelových spisů Když dozněl potlesk (vydal Volvox Globator) a nově vydané DVD My Musical Life (vydal Supraphon). DVD obsahuje přednášky a masterclass zaznamenané v letech 2019 a 2020.

Do role aktivního účastníka masterclass byl vybrán mladý soubor Trio Incendio (Karolína Františová – klavír, Filip Zaykov – housle, Vilém Petras – violoncello), jež vzniklo roku 2016 v rámci česko-německého projektu Akademie komorní hudby pod uměleckým vedením Tomáše Jamníka a za pět let své existence stihlo absolvovat několik významných mezinárodních soutěží včetně soutěže ARD v Mnichově. Trio bylo během několikahodinového masterclass podrobeno důkladné zkoušce svých interpretačních schopností, kdy prokázalo velmi pečlivou předchozí přípravu. S neúnavným Alfredem Brendelem intenzivně pracovalo na Schubertově Triu č. 2 Es dur pro klavír, housle a violoncello (D.929), přičemž Brendel se ukázal být lektorem velmi náročným, nesmírně precizním, ale zároveň hluboce laskavým. S Triem Incendio pracoval s obdivuhodnou energií od první do poslední noty na klíčových aspektech hudebního přednesu počínaje dynamikou přes frázování, rytmus, interpretační techniku až po celkový výraz skladby. Práce to byla mimořádně důkladná a analytická, z Brendela čišela léty a zkušenostmi zasloužená autorita, přísnost, sebevědomá představa o ideálu, ale i velká míra pokory. Aktivní i pasivní účastníci prožili obohacující, i když náročný večer, přičemž publikum reprezentovaly všechny věkové kategorie ve vyrovnaném poměru.

Přítomnost desítek studentů ukázala, že akce tohoto typu a kvality patří mezi velmi žádané. Možná by stálo za to zamyslet se nad tím, kdo a proč tento typ projektů v Praze i mimo ni pořádá. Člověk by předpokládal, že interpretační kurzy se zahraničními lektory nejvyšší ligy by se měly konat především na půdě HAMU, protože právě tam by studenti mohli poznat rozmanitost a otevřenost uměleckých názorů, technik a pojetí, a na základě této konfrontace si pak zvolit cestu vlastní. Toto se však příliš neděje. Za pozváním mimořádných zahraničních hudebních osobností v rolích lektorů mistrovských kurzů stojí většinou nadšení jednotlivci či menší organizace fungující mimo oficiální struktury. V případě mistrovského kurzu Alfreda Brendela se organizačně připojila Česká filharmonie a patří jí za to dík. Neúnavným hybatelem projektu je však klavírista Jan Bartoš a jím založený institut Prague Music Performance. Další skvělí zahraniční lektoři přijíždějí do Česka většinou na pozvání letních hudebních akademií, které pro tuzemské studenty představují významný inspirační zdroj i možnost konfrontace s tím, jak se hudba dělá jinde. Mezi další iniciátory patří i velké festivaly (například Pražské jaro, Dvořákova Praha), jež pravidelně využívají přítomnosti špičkových zahraničních sólistů k organizaci jednorázových mistrovských kurzů kratšího formátu. Podobné úsilí vyvíjí čas od času i již zmíněná Česká filharmonie.

Stručně řečeno, z Brendelova večera v Sukovce nebude těžit jen Trio Incendio, ale celá řada studentů, pedagogů, komorních i sólových hráčů, milovníků Schuberta, a také všichni ostatní, kteří oceňují, když se někde s radostí, jemností a citem tvoří opravdová hudba.

Magdalena Nováčková

Pochází z Prahy, kde také žije. Vystudovala hudební produkci na HAMU a řízení kultury na Université Bordeaux III ve Francii. Působí v malé švýcarské hudební nadaci Stadler-Trier Musik Stiftung. Pod vedením muzikologa prof. Petra Daňka obhájila doktorát na pražské HAMU, přičemž ve svém výzkumu se zaměřila na fenomén osobní spirituality hudebníka ve vztahu k jeho uměleckému výkonu. Těžištěm jejího zájmu jsou hudebně sociologická a hudebně psychologická témata související s dynamikou života člověka na přelomu 20. a 21. století. Ve své novinářské praxi jednoznačně preferuje rozhovor jakožto autentické svědectví o muzikantově životě a duši.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.