Showcase v Ostravě představila mladé hudební talenty

Showcase klasického interpretačního umění se konalo 15. a 16. června na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Přehlídku vycházejících talentů připravil Institut umění – Divadelní ústav pod supervizí Lenky Dohnalové a představilo se na ní celkem 8 zpěváků a 14 instrumentalistů z celé České republiky.

Kvalitní a moderní zázemí Janáčkovy konzervatoře v Ostravě bývá po léta využíváno ke koncertním aktivitám nejen školního života, ale i řady hudebních festivalů Moravskoslezského kraje, které láká vynikající akustika Sálu Leoše Janáčka. Samotnou přehlídku předcházela nominace odborné poroty, která vybrala talentované umělce středních a vysokých uměleckých škol. Užší výběr kandidátů, kteří se na showcase nakonec představili, pak proběhl na základě zaslaných nahrávek a životopisu.

A zjištění, týkající se mladých umělců a jejich vizí, kompetencí a zaměření, je velmi pozitivní. Slyšel jsem asi polovinu účastníků showcase a výsledky jejich prezentace byly více než potěšující. V některých případech byly jejich výkony srovnatelné s interpretačním standardem, který běžně slýcháme umělců hostujících v abonentních a koncertních cyklech filharmonií.

Skvělé entrée obstarala už sopranistka Kristýna Kůstková, která podle svých slov byla velmi vděčná, že se akce mohla zúčastnit. „Pro začínající umělce je každá podobná příležitost cenná a showcase navíc vybrané umělce prezentuje mnohem širšímu okruhu odborníků, než umožňují například hudební burzy nebo různá předzpívání,“ rozvedla dále sympatická sopranistka, která si vybrala pro svou prezentaci mimo jiné krásnou píseň Ferenze Liszta Oh, quand je dors. „Program byl pestrý a zahrnoval i společenský večer, na kterém mohli účastníci požádat členy komise o rady ohledně uměleckého provozu, případně jen využít setkání s ostatními mladými hudebníky,“ uzavřela Kůstková.

Ellen Klodová

Na showcase zahrála také houslistka Ellen Klodová, která přednesla dvě věty z Koncertu pro housle a orchestr č. 1, op. 19 Sergeje Prokofjeva. Absolventka Janáčkovy konzervatoře zahrála strhující rytmicko-melodickou hudbu Prokofjevova koncertu skvěle. Po showcase ohodnotila přehlídku rovněž pozitivně: „Jsem moc ráda, že jsem měla možnost se této akce zúčastnit. Její přínos vnímám hlavně v tom, že se mohu potkat s odborníky a v rámci seminářů se od nich inspirovat a dovědět něco nového,“ dodala Klodová.

Nominaci na účast v showcase neodolala ani varhanice Petra Kujavová, kterou podle vlastních slov do Ostravy přivedla hlavně zvědavost. „Hlavní smysl této akce vidím v možnosti se prezentovat a zviditelnit mezi hudební veřejností,“ vysvětlila mi sympatická umělkyně, která zaujala svým brilantním výkonem v obtížné chorálové předehře Johanna Sebastiana Bacha An den Wasserflüssen Babylon i v následujících Variacích Gastona Litaize.

Tadeáš Hoza, foto Marek Olbrzymek

Rovněž mladý barytonista Tadeáš Hoza zhodnotil showcase velmi pozitivně: „Zpívalo se mi příjemně, sál mě zaujal přívětivou akustikou a spolupráce s korepetitorem Michalem Bártou byla na velmi profesionální úrovni,“ pochválil vynikajícího ostravského klavíristu Michala Bártu Hoza a nebyl zdaleka jediným účastníkem, který se o interpretačních kvalitách Bárty vyjádřil s velkým uznáním. Vynikající výkon podala sopranistka Veronika Holbová a klarinetistka Kateřina Pašková, ale skvělé výsledky byly k slyšení i v sobotu, kdy odbornou porotu zaujali Eva Kývalová (soprán), Metoděj Dvořák (tuba), Eliška Hejhalová (flétna), Adam Honzírek (kontrabas), Jan Nepodal (marimba, vibrafon) a další.

Účastníky showcase jistě potěší fakt, že se připravuje záznam, který se spolu s programovým bulletinem bude rozesílat po světových sítích, což přislíbil prezident Evropské hudební rady, Ian Smith, který byl hudební přehlídce přítomen. Spolu s organizátorkou celé akce, doktorkou Lenkou Dohnalovou, lze konstatovat, že showcase proběhla naprosto profesionálním způsobem a měla i několik „vychytávek“ v podobě výletu na Hukvaldy, workshopu a odborných přednášek.

Mrzí mne jen jedna věc, a sice že zájem místních studentů konzervatoří (nemůžeme pomíjet ani tu církevní v nedaleké Opavě!) byl mizivý. Z jejích útrob, kde se školí stovky dalších adeptů, z kterých se mají stát budoucí hudební profesionálové, nedorazil do sálu Leoše Janáčka na showcase téměř nikdo. A to je trochu smutný fakt. Showcase Crossroads, který každý rok v červenci předchází festival Colours of Ostrava představuje ty nejzajímavější etnické hudební projekty a kapely napříč Českou republikou i Evropou a jeho koncerty jsou nabité obecenstvem z řad odborníků i veřejnosti. Mladí klasičtí hudebníci, kteří nemají srovnání a neznají kontexty, by se nad svým osudem mohli zamyslet.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější