středa, 9. červenec 2014

Richard Strauss v dopisech, skicách a postavách svých oper

Napsal(a) 

Richard Strauss v Londýně, rok 1914 Richard Strauss v Londýně, rok 1914

Jubilejní výstava ve Vídni

U příležitosti 150. výročí narození německého skladatele Richarda Strausse otevřelo Divadelní muzeum ve Vídni velkolepou výstavu zaměřenou nejen na jeho divadelní a hudební tvorbu, ale i na jeho významné společenské působení. Světoznámý pozdně romantický komponista se svou činností mimořádně zapsal do historie rakouské metropole. Mezinárodní výstava trvá až do 9. února 2015.

Život a dílo Richarda Strausse (1864 - 1949) je prezentováno především ve vztahu k opernímu dění. V letech 1919 – 1924 společně s Franzem Schalkem stál Richard Strauss ve vedení Vídeňské dvorní opery (dnešní Vídeňské státní opery), kde zazněla i řada jeho děl. Jeho rakouská činnost je dokumentována fotografiemi, bohatou korespondencí, cennými autografy, notovým materiálem a kompletními partiturami se skladatelovými poznámkami. Z četných dopisů a kolegiálních vztahů je úctyhodný prostor dán ukázkám z operních děl, v centru analytičtější pozornosti jsou např. libretisté Joseph Gregor a Hugo von Hofmannsthal, scénograf a kostýmní výtvarník Alfred Roller. Skicy, studie operních figur, kostýmy, plakáty, modely scén, texty libret a rukopisná vyjádření k operním dílům Richarda Strausse jsou ve Vídni představeny v kontextu doby a v průběhu pracovních fází.

Plakát Alfreda Rollera k Rosenkavalierovi Plakát Alfreda Rollera k Rosenkavalierovi
Instalace jsou přehledně koncipované a jednotlivé místnosti nabízí v tématickém rámci ukázky z dobové inscenační realizace související většinou se světovými premiérami. V prostoru zní hudba z vybraných děl, z nichž své majestátní místo zaujímají v samostatných koncepcích např. Elektra, Růžový kavalír, Salome a Žena beze stínu. Baletní tvorbu reprezentují taneční kompozice Legenda  o Josefovi a Šlehačka, které sice nebyly příliš úspěšné, nicméně kostýmní návrhy a modely k baletům stojí jistě za pozornost. U zvolených partitur je možné poslechnout i příslušnou hudbu prostřednictvím sluchátek. Cenným dokumentem je k vidění i rukopis libreta Stefana Zweiga vycházejícího z tvorby Bena Jonsona ke Straussově dílu Mlčenlivá žena. Návštěvníci se dozví bližší  informace nejen ke světovým premiérám, ale i k pozdějším uvedením děl v zahraničí.

Strauss a jeho spolupracovníci v roce 1910 Strauss a jeho spolupracovníci v roce 1910
Výstava reflektuje i Straussovu dirigentskou dráhu a řídící posty. Neorientuje se pouze na jeho vedení ve Vídeňské dvorní opeře, nevyhýbá se ani sporným tématům a upozorňuje na jeho kontroverzní roli v odbobí nacismu, kdy Richard Strauss zastával vysokou funkci prezidenta Říšské hudební komory. Nezbytný vhled do doby druhé poloviny 19. století a první pololoviny 20. století obohacuje také videoprojekce s historickými záběry, kterým nechybí ani osvěžující aktuální kontext prezentace se současností, kdy stále v koncertních sálech a divadlech žije silný odkaz Straussovy krásné hudby.             

V centru prezentace jsou sice vazby německého skladatele na rakouskou metropoli a reprezentativní výsek jeho operní tvorby. I když nabídka pro širokou veřejnost v prezentovaném materiálu není  komplexní, skladatelova symfonická tvorba zůstává zde v pozadí, je v mnoha ohledech unikátní a velmi výjimečná.      

 

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.