Ohlédnutí za Mezinárodní violoncellovou soutěží Jana Vychytila 2022

Ve dnech od 26. do 30. listopadu proběhl již 16. ročník Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila. Do Prahy se nám každoročně sjíždí velký počet interpretů z mnoha států světa. Letos jich přijelo téměř devadesát, aby na pódiu Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy předvedli své výkony. Přehlídku mladých violoncellistů od pěti do devatenácti let pečlivě hodnotila šestičlenná porota v tomto složení: Michal Kaňka – předseda poroty, Věra Bartoníčková, Petra Malíšková, Jiří Hanousek, Tomáš Strašil a Tomáš Jamník.

Obrovské uznání patří pořadatelům soutěže. Martinu Škampovi – řediteli soutěže a Pražskému hudebnímu institutu v zastoupení paní Alžbětou Kerberovou. 16. ročník se konal pod záštitou Ministerstva kultury České republiky, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Městské části Prahy 3 v čele s radním Mgr. Pavlem Křečkem a Velvyslanectvím Polské republiky v Praze. Účastníkům jsme udělili velké množství hodnotných finančních i věcných cen. Dále také možnosti koncertních vystoupení.

Nejúspěšnější český účastník Jan Petrov, foto Libor Sváček

Absolutní vítězkou letošního ročníku se stala skvělá polská violoncellistka Teresa Gąsieniec ze Státní školy K. Szymanowského ve Wrocławi. Ta nám zahrála Uherskou rapsodii od Davida Poppera a velice náročnou třetí větu ze sólové Sonáty Zoltána Kodályho. Teresa obdržela také mimořádně hodnotnou cenu ve formě nového smyčce od naší přední houslařky Jany Páclové. Cenu nejúspěšnějšího českého účastníka získal Jan Petrov, který je studentem Pražské konzervatoře. Speciální cenu, kterou každoročně vyhlašuje Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladby tohoto autora, obdržela Áňa Nekvasilová z Gymnázia a Hudební školy hl. Města Prahy za skvělé provedení Variací na Slovenskou lidovou píseň.

16. ročník Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila je za námi a já mohu s uspokojením konstatovat, že množství mladých cellistů a jejich úroveň hry je skvělá. Plní mě to optimizmem, že nám roste do budoucna další generace výborných zástupců našeho oboru. Přeji všem úspěšnou hudební kariéru a velikou radost z klasické hudby.

Sdílet článek: