Několik poznámek k Mezinárodní pěvecké soutěži v Karlových Varech

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech je naším rodinným stříbrem už víc než padesát let. Úroveň jejího letošního 53. ročníku byla vysoká. Komentář jejího charismatického dlouholetého ředitele Aloise Ježka k jejímu průběhu byl, jak je jeho zvykem, trefný, stručný a jasný: „Soutěž je pořád stejná, záleží jenom na tom, kdo přijede.“ Letos se do Karlových Varů sjelo sto pět soutěžících ze šestadvaceti zemí a finálová vystoupení talentovaných mladých pěvců byla opravdu mimořádná. Mohla jsem posoudit výkony finalistů soutěžních kol Junior (pro pěvce do čtyřiadvaceti let) a Opera (do třiceti pěti let) a také vystoupení devíti nejlepších na závěrečném koncertu soutěže o den později. Vítězové jednotlivých kategorií většinou zpívají na koncertě stejnou árii jako ve finále a bývá víc než zajímavé, jak se den po dni jejich výkon promění. Hodnotila je jedenáctičlenná mezinárodní porota vedená paní Evou Randovou.

Závěrečný koncert probíhal 16. listopadu v krásném Karlovarském městském divadle architektů Fellnera a Helmera stejně jako finále kategorií Junior a Opera. Jako vždy začal slavnostním ceremoniálem s udělováním cen získaných v soutěži a také předáváním mnoha zvláštních ohodnocení udělovaných víceméně stálými partnery soutěže, mezi něž patří i některá naše operní divadla a Štátné národné divadlo Bratislava. V první části koncertu vystoupili tři zástupci kategorie Junior. Jako první z nich nositel druhé ceny barytonista Robin Červinek s árií Hraběte „Hai gia vinta la causa…“ z Mozartovy opery Figarova svatba. Zaujal mladistvou čistotou svého dobře vedeného barytonu (JAMU Brno), k níž jistě časem přibude i emotivnější a výraznější projev. Kristýna Kůstková z pražské HAMU, která získala také druhou cenu, zaujala muzikálností, s níž rozezněla alikvótní tóny ve výškách svého svítivého celistvého hlasu. Zazpívala árii Rosiny „Una voce poco fa…“ z Rossiniho Lazebníka sevillského a předčila svůj výkon z finále soutěže. Tadeáš Hoza z brněnské JAMU si troufl na Vokovu árii ze Smetanovy Čertovy stěnyJen jediná mne ženy krásná tvář…“, kterou rozezpíval až do přesvědčivého výrazu. První část koncertu zakončila árie Rusalky „Měsíčku na nebi hlubokém…“ v podání absolutní vítězky soutěže a nositelky první ceny z kategorie Opera Li Keng z Taiwanu. Dvořákovu Rusalku zazpívala s citem pro českou výslovnost, frázování, dynamické propracování i stavbu árie.

Li Keng (1. cena v kategorii Opera ženy a absolutní vítězka), foto MPSAD

Po přestávce vystoupilo dalších pět pěvců: altistka Daria Rositskaia z Ruské federace předvedla energicky a plně svou detailně propracovanou a postupně skvěle gradovanou árii Sesta z Mozartova TitaParto, parto­…“, již propojila s působivou a zcela úspornou gestikou. Získala první cenu v kategorii Píseň a druhou cenu v kategorii Opera. Ukrajinský pěvec Andrii Kharlamov zpíval árii Tomského „Odnaždy…“ z Čajkovského Pikové dámy. Dala bych přednost jeho finálovému vystoupení, v němž předvedl pěkný zrnitý temný bas a doprovodil ho vycizelovaným pěvecko-hereckým pojetím. Vystřídala jej nositelka první ceny kategorie Junior slovenská pěvkyně Linda Mellenová ze VŠMU Bratislava s vášnivě interpretovanou árií Santuzzy „Voi lo sapete…“ z Mascagniho Sedláka kavalíra. Jejímu znělému sopránu by prospěla přesnější artikulace. Čínský barytonista Hongyu Chen zazpíval krásně dramaticky árii Renata „Alzati, la tuo figlio…“ z Verdiho opery Maškarní ples, v níž představil svůj kovově znějící hlas naplněný i po představitelské stránce emocemi až po okraj.

Pak vystoupila znovu Li  Keng, tentokrát s árií Leonory z Verdiho TroubadouraTacea la notte placida­…“, kterou předvedla ve finále soutěže. Ve skvěle vybalancované árii střídala místa něžná a citová, rozezpívala se až do fortissima, předvedla dramatickou koloraturou s dokonalým přednesem.

Beom Seok Choi (1. cena v kategorii Opera muži), foto MPSAD

Koncert uzavřel svým Figarem z Rossiniho Lazebníka sevillskéhoLargo al factotum…“ vítěz kategorie Opera Beom Seok Choi z Jižní Koreje. V nejlepším slova smyslu šokoval posluchače přesvědčivostí svého pěveckého a hereckého výkonu. Jeho Figaro byl tím správným fanfarónem, jakého si jen můžeme představit. Zpíval bez jakýchkoli hlasových problémů a zároveň ukázal svou živou mimiku a smysl pro charakteristiku role. Na výkonu asijských pěvců jsme mohli s překvapením zjistit, že jsou pryč doby, kdy tito pěvci nevěnovali pozornost výrazové, mimické a herecké stránce svého výkonu. Všichni studují v Evropě na nejlepších školách – absolutní vítězka soutěže Li Keng v Itálii, Hongyu Chen a Beom Seok Choi v Německu.

Karlovarský symfonický orchestr řízený dirigentem Františkem Drsem doprovázel pěvce, jak je tu zvykem, ve finále i na závěrečném koncertě. Pod dirigentovým empatickým vedením znovu naplno prokázal, že je dobrým spolupracovníkem pěvců, které podporuje flexibilitou svého přístupu k pestrým stylovým požadavkům jimi vybraných árií.

Závěr letošní soutěže mne doslova nadchl a znovu jsem si uvědomila, jak důležitou roli má karlovarská soutěž pro další kariéru našich i zahraničních mladých pěvců. Dokáže prostřednictvím zvláštních cen zprostředkovat i jejich kontakt s operními soubory u nás. Letošní soutěž měla jen jediný handicap, končila v předvečer zahájení festivalového bienále Janáček Brno 2018. Dva nejlepší Junioři, barytonisté z brněnské JAMU Tadeáš Hoza a Robin Červinek, kteří v rámci festivalu vystupovali v Divadle na Orlí v hlavních rolích světové premiéry dvojice soudobých oper, během soutěžního týdne neustále přejížděli mezi Karlovými Vary a Brnem, což jim jistě na kondici nepřidalo. Nebylo by možné takto důležité akce časově lépe koordinovat?

Sdílet článek: