Kontrabasová súťaž, interpretačné kurzy, koncerty festivalovej Banskej Bystrice

Každoročná jeseň v Banskej Bystrici patrí Bassfestu a Medzinárodnej kontrabasovej súťaži K. D. von Dittersdorfa, ktorá aj tohto roku štvordňový kontrabasový festival otvárala. Predsedom odbornej poroty bol profesor parížskeho konzervatória, prvý kontrabasista parížskej opery a vynikajúci koncertný umelec Thiery Barbé. Mladí interpreti súťažili v štyroch kategóriách, z ktorých vzišli víťazi. Medzi žiakmi základných umeleckých škôl prvenstvo patrí Zuzane Dulíčkovej (CZ), z mladších žiakov konzervatórií presvedčil Jenő Puporka (HU), u starších žiakov Ondřej Sejkora (CZ). V poslednej kategórii študentov univerzít a hudobných akadémií zaujal Hong Yiu Lai (CHN). Po slávnostnom vyhlásení výsledkov a ich ocenení, predviedli svoje interpretačné a umelecké kvality na otváracom koncerte Bassfestu v Cikkerovej sieni banskobystrickej Radnice. Tá sa pod partnerskou záštitou mesta stala miestom všetkých festivalových koncertov. Počas nasledujúcich dní prebiehali na pôde Akadémie umení odborné prednášky a interpretačné kurzy v triedach významných interpretov domácich aj európskych pódií. Ako odznelo v úvodnej reči festivalu „Banská Bystrica sa na chvíľu stala malou Európskou úniou“.

Maratón koncertov, ktorých aktérmi boli postupne všetci lektori kurzov, odštartoval prvý večer dvoma premiérami. Prvej sa zhostil Ján Prievozník (SK, kontrabas) s Matejom Arendárikom (SK, klavír), ktorí uviedli Dvanásť malých kusov pre kontrabas a klavír, transkripciu Hudby pre deti op. 65 Sergeja Prokofjeva. Nápad vyšiel od výtvarníka a amatérskeho kontrabasistu Jána Kurinca, ktorý ho dotiahol do vydarenej podoby výtvarne a textovo prepracovaných nôt a CD nahrávky klavírneho partu (M. Arendárik). Na ich vydaní produkčne participoval Slovak Double Bass Club. Premiéra tohto roku skomponovanej skladby Víťazoslava Kubičku Stabat Mater pre štyri kontrabasy, soprán a alt, venovanej BassBandu (SK, Ján Krigovský, Ján Prievozník, Metod Podolský, Jakub Stračina), dosahuje zaujímavú harmonickú hĺbku a melodický výraz. Marianna Gelenekyová (SK) svojim priezračným sopránom kontrastovala zaujímavo klenutej zamatovej farbe altu Andrei Hulecovej (SK). S intonačnou istotou v spolupráci s kvartetom vytvorili drámu jednej z najväčších kresťanských sekvencií.

Miloslav a Marcela Jelínekovci, foto archiv SDBC

Nasledujúce dva večeri boli venované sólovým a komorným produkciám lektorov. Stávajú sa akýmisi jamsession bez prísnych pravidiel začiatkov a koncov tradičných abonentných koncertov. To však neuberá na ich výnimočnosti a príjemnej komornej atmosfére. Miloslav Jelínek, profesor JAMU v Brne, v klavírnej spolupráci s manželkou Marcelou Jelínkovou okrem Bottesiniho Normy uviedol diela dvoch českých skladateľov, kontrabasistov. Moravský tanec Miloslava Gajdoša a Tri miniatúry pre sólový kontrabas Václava Fuku. Práve romanticky ladené miniatúry Preludium, Chorál a Toccatina nechali s výraznou podporou klavírneho partu vyznieť charakterové polohy umeleckého prednesu Jelínka. Rakúska kontrabasistka Christine Hoock a slovenský klavirista Ladislav Fanzowicz uviedli svoju pódiovú spoluprácu dielom Josého Bragata Milontan. Efektné trio v argentínskych rytmoch Contrabajisimo Astora Piazzolu obohatil svojou hrou huslista Milan Paľa (SK), ktorého dramatický a zároveň virtuózny prejav dostal svoj priestor v nasledujúcej Sonate č. 2 pre husle a klavír Bélu Bartóka. Spolu s Fanzowiczom vniesli do koncertu novú pulzujúcu energiu. V podaní vynikajúceho Thierry Barbého zaznel Koncert pre kontrabas a klavír súčasného poľského skladateľa Andrzeja Cwojdzinskieho. Barbého muzikalita, intonačná čistota a technická ľahkosť bola podporená rovnako výborne disponovaným Matejom Arendárikom (žiadaný korepetítor viacerých sólistov festivalu). Príjemnou bodkou ich spoločného vystúpenia bola úprava Misty Garniera/Grapelliho/Barbé. Ľahkosť harmónie a nosnosť kantilény Dueta pre kontrabas a violu Karla D. von Dittersdorfa umelecky verne predniesol slovenský violista pôsobiaci v Salzburgu Milan RadičJánom Krigovským (SK, kontrabas). Pri poslednej výmene interpretov sa v Duete pre kontrabas a husle Reinholda Gliera predviedli Paľa a Krigovský. Neskorý záver večera patril J. N. Hummelovi a Wartbergu. Koncert bol zároveň krstom rovnomenného CD Hummel in Wartberg (dnešný Senec). Realizácia projektu je poctou tomuto bratislavskému rodákovi, ktorý časť detstva prežil práve v Senci. Z CD (SDBC production) zaznela Sonata pre klavír a contra-bass A dur op 104 (orig. violončelo) v podaní Petra Guľasa (SK, klavír) a opäť Krigovského. Ďalšie zaznelo dielo, kde spojením klarinetu a sláčikového tria vytvoril Hummel klasicisticky svieže Klarinetové kvarteto Es dur WoO 5, S.78, uvedené Collegiom Wartberg (SK/AT, Róbert Šebesta, klarinet, Fritz Kircher, husle, Wolfram Fortin, viola, Ján Krigovský, kontrabas).

Milan Paľa a Ladislav Fančovič, foto archiv SDBC

Prvým číslom posledného koncertného večera vzdal Béla Szedlák poctu významnému maďarskému kontrabasistovi a skladateľovi Lajosovi Montágovi, keď v spolupráci s Arendárikom uviedol diela MikrokoncertExtreme. Jeho tvorbou a životom sa Szedlák taktiež zaoberal v odbornej prednáške festivalových kurzov Život pre kontrabas – Lajos Montág. Švédsky kontrabasista pôsobiaci v Nórsku Dan Styffe sa zameriava na interpretáciu diel súčasných skladateľov. Jeho zásluhou na Bassfeste odzneli skladby v našich zemepisných šírkach menej známe od B. Sallesa, T. Hauta-aho, L. P. Hagena. Štýlová interpretácia diel druhých dvoch nechala vyznieť chladnej severskej harmónii. Napriek organizačnej vyťaženosti sa po dlhšej pauze na festivalovom pódiu predstavil Ján Prievozník (SK). V spolupráci s Arendárikom uviedli kontrabasovú klasiku Sonatu D dur pre kontrabas a klavír J. M. Spergera (originál pre kontrabas a violu). Barokové bacchanálie dopriali stretnutiu interpretov starej hudby. Výrazne štýlovo emotívny prejav Gunara Letzbora (AT, barokové husle) pri interpretácii Biberovej Sonaty pre husle 1681 sa preniesol v spolupráci s Guľasom a Krigovským do dramaticky výraznej polohy skladby Hodiny (Anonymus). K barokovým slávnostiam sa pridal aj výnimočný český violončelista Petr Skalka, ktorý s Letzborom a Krigovským uviedli Divertimento C dur M. Haydna. Po opätovnej výmene na pódiu zaznelo v podaní Skalku a Prievozníka 6 Sonates Op. 6 pour deux bassons ou ii basses J. D. Braunna. Barokové nástroje (G violone, barokové violončelo) zneli v ich podaní aj v Sonate č. 3 in G B. Martina. Posledný koncert festivalovej Radnice bol venovaný jazzovému zoskupeniu Pištu Bartuša (kontrabas). Jazzové improvizácie na diela klasikov ako Dvořák, Chopin, Vivaldi, nechali výrazne vyniknúť mladému, sľubne disponovanému Alanovi Bartušovi (klavír). Trio dopĺňal Patrik Žigmund (husle).

Collegium Wartberg, foto archiv SDBC

Stálicou medzi lektormi Bassfesu je odborník na fyzioterapiu František Szanto, ktorý je neodmysliteľnou svojimi radami, prednáškami a terapiami výrazne napomáha riešeniu fyzických anomálií hudobníkov.

Organizátori a súčasne interpreti Krigovský/Prievozník si za osem rokov existencie festivalu zaslúžia hlbokú poklonu. Realizácia tohto všestranného projektu si žiada celoročné úsilie. Nadobúdam však pocit, že sa im adekvátneho ocenenia dostáva viac zo zahraničia ako z domova.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější