úterý, 30. listopad 2021

Ivan Klánský zvolen těsnou většinou děkanem HAMU ve druhém volebním období

Napsal(a) 

Ivan Klánský, foto HAMU Ivan Klánskýfoto: HAMU

Dne 23. listopadu 2021 se konala na Hudební fakultě AMU volba děkana pro funkční období 2022–2026. Jediným kandidátem byl dosavadní děkan, prof. Ivan Klánský. Volbu dle volebního řádu AMU provedl Akademický senát HAMU ve složení: předseda doc. Ondřej Urban (katedra zvukové tvorby), místopředseda prof. Leoš Čepický (katedra strunných nástrojů), doc. Ivo Kahánek, odb. as. Lukáš Klánský, prof. František Malý (všichni katedra klávesových nástrojů), doc. Daniel Mikolášek (katedra bicích nástrojů), doc. Michal Rataj (katedra skladby) a odb. as. Miroslav Sekera (katedra klávesových nástrojů) za pedagogickou komoru a dále místopředseda Haštal Hapka (katedra skladby), Johanna Haniková (katedra klávesových nástrojů), Jakub Junek (katedra strunných nástrojů), Kamila Uherková a Eliška Zamouřilová (obě katedra hudební produkce) za studentskou komoru.

Na úvod promluvil prof. Klánský, aby shrnul teze, s nimiž do volby jde a které byly v předstihu k dispozici i v jeho volební koncepci. Vysvětlil důvody, jež ho vedly k opětovné kandidatuře do funkce, přestože před minulou volbou deklaroval svou kandidaturu pouze na jedno volební období. Tyto důvody byly v zásadě dva: jeden racionální a jeden emocionální. Racionálním důvodem je pro něj fakt, že se zejména kvůli pandemii covidu 19 nepodařilo dotáhnout některé věci, které slíbil před minulou volbou – namátkou uvedl možnost víceletého nenavazujícího magisterského studia na HAMU, programy zdokonalení počítačové gramotnosti pro studenty a zejména pedagogy, znovuzavedení papírových studijních indexů apod. Důvodem emocionálním pak pro něj byla podpora ze strany mnohých lidí na fakultě – dle jeho slov ho spousta studentů a pedagogů přesvědčovala, aby kandidoval i na další období. Navíc se podle něj blíží složitá doba, kdy bude zásadní udržet na fakultě smír, všestrannou důvěru a vše řešit maximálně transparentně, k čemuž mu může pomoci jeho vyšší věk (prof. Klánskému je 73 let) a takřka pětapadesátiletá zkušenost na HAMU.

Z věcí, které se naopak podařily, uvedl prof. Klánský zvýšení platů pedagogů v úvodu jeho prvního období (v průměru o 15 %), pokračující generační výměnu na fakultě, rychle postupující akreditace studijních programů či zdařilé oslavy 75. výročí založení AMU.

Za nejdůležitější témata jeho případného druhého funkčního období pak označil zejména debatu o zavedení kombinovaného studia (z důvodu zaměstnanosti velké části studentů školy a v případě doktorského studia i kvůli plánované novelizaci vysokoškolského zákona), postupné snižování administrativní zátěže, rozšiřování prostor pro výuku na některých katedrách (zejména jazzu a bicích nástrojů), zavedení nového studijního oboru Akordeon, debatu o zatraktivnění AKS (orchestru Akademických komorních sólistů, sloužícího jako studentské těleso HAMU, kde probíhá jejich orchestrální a dirigentská praxe) a v neposlední řadě udržení dobrých vztahů a rodinné atmosféry na HAMU.

Další část schůze byla vyhrazena dotazům přítomných senátorů i online připojených členů akademické obce. Na úvod padl dotaz od doc. Mikoláška, zda existuje něco, co prof. Klánský za dobu svého působení na HAMU přehodnotil, co by dnes dělal jinak. Ivan Klánský v odpovědi promluvil o tom, jak moc se změnil nejen hudební svět od jeho mladých let, a jako příklad vlastní změny názoru uvedl téma kombinovaného studia, jehož fanouškem v minulosti nebyl a které by dnes již nezavrhoval.

Doc. Rataj se pana děkana zeptal, zda by mohl odtajnit podobu svého týmu, s nímž hodlá své záměry uskutečňovat, zejména pak jména proděkanů, jelikož je to pro senátory důležitá informace ve vztahu k volbě. Prof. Klánský uvedl, že samozřejmě jisté personální představy v hlavě má, ale nyní je nechce prozradit. Rád by dle svých slov nejprve mluvil s jednotlivými kandidáty osobně a měl jejich souhlas, než prozradí konkrétní jména, a zároveň nechtěl tato jednání vést, dokud k nim nebude mít mandát z volby. Nastínil nicméně, že chce mít v týmu proděkanů jednoho zástupce interpretačních oborů, jednoho zástupce tance a jednu ženu.

Další dotaz doc. Rataje směřoval k internacionalizaci: zda má budoucí děkan v plánu nějak podpořit větší zapojení výrazných zahraničních osobností, např. na principu hostujících pedagogů, mistrovských kurzů apod., a jak by toho chtěl dosáhnout. Prof. Klánský se v odpovědi vymezil proti tvrzení, že vše zahraniční je z principu dobré, zatímco vše české naopak špatné. Doložil to i osobní zkušeností – on sám se například dle svých slov v rámci pedagogických výjezdů na zahraniční univerzity nic nového nenaučil, zatímco jejich studenti (a často i pedagogové) od něj ano. Zároveň vyslovil obavu, že na zapojení těch skutečně nejlepších zahraničních pedagogů HAMU nemá, a ani v budoucnosti zřejmě nebude mít peníze. V případě krátkodobých hostování či mistrovských kurzů se nicméně pokusí udělat maximum, aby do Prahy zahraniční kvalitu zval.

Další dotaz směřoval na problematiku vědy, výzkumu a interdisciplinarity na HAMU. Prof. Klánský některé senátory poněkud překvapil sdělením, že účast studentů a pedagogů HAMU na některých projektech či grantech je sice podmíněna deklarováním jejich výzkumné povahy, nicméně ve skutečnosti – zejména v případě interpretačních oborů – o žádný výzkum nejde. Doc. Rataj mu oponoval s tím, že např. doktorské studium na HAMU má přímo ve své akreditaci i výzkumné poslání, a zároveň se zeptal, zda hodlá v dalším volebním období usilovat o redefinici doktorského studia ve smyslu eliminace výzkumu. Prof. Klánský debatu uzavřel s tím, že posláním doktorského studia je „interpretace a teorie interpretace“, nicméně praktická interpretace by měla mít hlavní roli, zatímco teoretické aspekty u interpretů spíše roli doplňkovou.

Závěrečné dotazy studentů (Elišky Zamouřilové a Haštala Hapky) se týkaly běžných provozních problémů, zaujala např. otázka na provoz Studijního oddělení (pod vedením Kateřiny Čepické), s nímž mají studenti opakující se negativní zkušenost, pokud jde o pružnost v telefonické či online komunikaci. Proti tomu se naopak ostře vymezil online připojený student Matouš Pěruška, který označil za viníky tohoto stavu naopak nedisciplinované studenty, za něž musí Studijní oddělení řešit jejich resty, a nemá pak čas na telefonní a mailovou komunikaci. Prof. Klánský nabídl, že se pokusí problém vyřešit, pokud dostane konkrétní příklady zhoršené komunikace včetně data a času.

Po skončení rozpravy proběhla tajná volba, v níž prof. Klánský získal nutné minimum 7 hlasů ze 13 členů Akademického senátu, a byl tak zvolen děkanem HAMU na volební období 2022–2026.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.