Bonn ve víru vášní mezinárodní klavírní soutěže L. van Beethovena

V západoněmeckém Bonnu, rodném městě L. van Beethovena, dozněly v sobotu poslední akordy mezinárodní klavírní soutěže International Telekom Beethoven Competition Bonn (ITBCB). Šestý ročník této prestižní soutěže (3. – 12. 12. 2016) představil 22 mladých klavíristů v rozmezí 20-32 let.

Soutěž byla založena v roce 2005. Koná se každé dva roky a to pod patronací a za finanční podpory německého Telekomu AG, v jejíž centrále se veškeré koncerty kromě finále také vždy odehrávají. Soutěž se za uplynulých deset let pevně vžila do povědomí občanů Bonnu i mladých klavíristů, pro které je ITBCB kromě Vídně většinou nejdůležitější soutěží L. van Beethovena vůbec. Ve hře také není málo, první cena je dotována 30 000 Euro, druhá 20 000 Euro a třetí 10 000 Euro. O jednotlivých přednesech a postupech rozhoduje devítičlenná mezinárodní porota, v které z česko-slovenských krajů tentokrát zasedal i slovenský klavírista a pedagog Marian Lapšanský. Aktivní účast na soutěži je vždy velice náročná, délka všech nacvičených skladeb každého účastníka soutěže letos činila dohromady asi 240 minut.

Zakladatel soutěže a zároveň předseda poroty Pavel Gililov v semifinále soutěže prohlásil, že o této soutěži rád mluví jako o „Zázraku publika v Bonnu“. Toto přízvisko získala soutěž z toho důvodu, že zde vždy rozvíří veškeré umělecké a kulturní kruhy a je proto hojně navštěvována. V každém bloku soutěžních kol se v sále setkávají stovky posluchačů, aby zde společně vyslechli klavírní naděje mladých generací. Jsou mezi nimi umělci i milovníci hudby, ale i např. dřívější a současné hostitelské rodiny soutěžících, kteří své hosty pravidelně přicházejí podpořit.

Před zahájením prvního kola se konal zahajovací koncert, na kterém vystoupil Jingge Yan, vítěz ITBCB 2011 a jediný čínský nositel ocenění „Velvyslanec Beethovena“, které uděluje sdružení Beethoven-Haus a město Bonn. Poprvé tak při této soutěži zazněly slavné Diabelliho variace, op. 120, skrze které Yan ohromil porotu i publikum již právě na soutěži před čtyřmi lety.

Porota, vlevo předseda Pavel Gililov, foto Dan Hannen

Soutěž probíhala ve čtyřech kolech. V první z nich s názvem, „Klavírní díla baroka“ se postupně představilo všech 22 účastníků, a to vybraným preludiem a fugou J. S. Bacha, jednou z posledních tří Beethovenových sonát: op. 109, op. 110 nebo op. 111. a jedním dalším klavírním Beethovenovým dílem.

Do druhého kola postoupilo 12 účastníků, a to hlasováním poroty a částečně i publika. Publikum dostalo totiž pravomoc z prvního do druhého kola a později i z druhého kola do semifinále vybrat svým samostatným hlasováním svého favorita. Kromě vítěze soutěže se hlavní letošní favoritkou publika stala rakouská, velice nadaná klavíristka Dorothy Khadem-Missagh, která tímto způsobem postoupila až do semifinále, kde obdržela semifinálovou Cenu publika a také Cenu sdružení Beethoven-Haus.

V druhém kole „Klavírní díla romantismu“ každý účastník představil jednu rozsáhlejší skladbu Beethovena (Diabelliho variace, klavírní sonáty, apod.) a dále dle svého výběru jednu či dvě skladby Schumanna, Schuberta, Liszta, Brahmse, Haydna, Mendelssohna či Strausse.

V semifinále „S komorní hudbou“ se objevilo postupně s hostujícím houslistou Denisem Goldfeldem šest interpretací čtvrté věty Jarní sonáty a dále každý z šesti účastníků přednesl jednu další Beethovenovu klavírní sonátu, vybrané dílo z 20. století do roku 1980 a jedno současné dílo po roce 1980. Oblíbenými skladateli zde byli především S. Prokofjev, D. Šostakovič a ze současných skladatelů např. izraelský skladatel Avner Dorman. Pro účely provedení skladeb byl dokonce přítomný Steinway klavír dočasně preparován. Do finále po dlouhých debatách postoupili nakonec Kanaďan Ben Cruchley, Němec Moritz Winkelmann a italský klavírista Filippo Gorini. Věkový rozdíl těchto kandidátů byl téměř nejvyšší možný, mezitímco se Cruchley i Winkelmann již blížili k horní věkové hranici 32 let, byl Gorini se svými 20 lety nejmladším účastníkem.

Finalisté soutěže s houslistou D. Goldfeldem a s předsedou poroty P. Gililovem, foto Dan Hannen

Mezi semifinále a finále byl zařazen kvůli odpočinku klavíristů i poroty volný den, na který byla naplánována dlouho očekávaná přednáška Alfreda Brendela. Brendel je znám jako jeden z největších klavíristů 20. století a proslavil se mimo jiné skrze svou geniální a téměř nepřekonatelnou interpretaci děl L. van Beethovena a jeho současníků. Kvůli svému pokročilému věku již Brendel bohužel nehraje, nicméně přesto nadchla plně jeho přednáška Od A do Z klavíristy všechny posluchače. Promluvil o díle, skladateli, interpretovi, o klavíru, o repertoáru, pravidlech, ale i o tanci, lásce a humoru. Všechny tyto aspekty patří do nitra každého dobrého klavíristy.

Finále soutěže se konalo v sobotu 12. 12. ve slavné Beethovenhalle v Bonnu. Na programu byly nádherné Beethovenovy klavírní koncerty – C Dur, c moll a v plném závěru Es Dur. Klavíristy doprovázel Beethoven Orchester Bonn s dirigentem Stefanem Blunierem. Sál byl vyprodán, posluchači byli naplněni hudbou finalistů a mezinárodní porota seděla v soustředěné pozornosti. Jak již v předchozích kolech, tak i zde slavil fenomenální úspěch Filippo Gorini. Již v prvních taktech svého Es Dur koncertu obhájil svou opravdu mistrovskou hru a okouzlil tak doslova porotu i publikum. Také v této závěrečné chvíli nebylo publikum opomenuto a mělo příležitost zvolit svého vlastního favorita. Vítězem soutěže, zvoleným porotou i publikem se tedy stal nejmladší účastník, italský klavírista Filippo Gorini. Získal jak první místo soutěže, tak finálovou Cenu publika (finančně dohromady 33 000 Euro), což se stalo v celé historii soutěže zatím teprve podruhé. Druhé místo obdržel Ben Cruchley a třetí místo obsadil Moritz Winkelmann. Sál se potleskem otřásal v základech a soutěž International Telekom Beethoven Competition Bonn byla pomalu u konce.

Hlavní favority publika, Dorothy Khadem-Missagh a Fillipa Goriniho bylo možno ještě vyslechnout na nedělním koncertě v komorním sále Beethoven-Hausu a samotný Filippo Gorini vystoupí v Bonnu ještě ve středu 16. 12. večer v rámci tzv. Beethovenovy noci, opět společně s tělesem Beethoven Orchester Bonn a s Českým filharmonickým sborem Brno.

Gorini tímto na plný plyn rozjel svoji klavírní budoucnost a my posluchači jsme obdrželi po dvou letech opět vzácnou příležitost oslavovat v Bonnu soutěží úžasný odkaz L. van Beethovena.

Sdílet článek: