Redakce

HARMONIE

vydává A 11 s.r.o.

vychází za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Bohuslava Martinů, Nadace Leoše Janáčka a Nadace Český hudební fond

E-­mail[email protected]
Adresa redakce: Plzeňská 1348/95, 150 00 Praha 5
Telefon: (+420) 777 192 653

Šéfredaktorka: PhDr. Alena Sojková ([email protected])
Jazz a world music: Petr Vidomus
Editor webu a sociálních sítí: Ondřej Scholtz ([email protected])

Placená inzerce: Michaela Hoppeová ([email protected])

Tisk: Tiskárna Akontext

Nevyžádané rukopisy se nevracejí, budeme-li mít o Váš rukopis zájem, rádi se s Vámi spojíme.

Za formální a věcnou správnost článku ručí autor. Názory autorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce.