Zubin Mehta – Die Partitur meines Lebens, Erinnerungen (kniha)

Vydalo nakladatelství Droemer, www.droemer.de. 288 stran, cena 22,90 Eur. ISBN 3-426-27377-2

Při příležitosti oslav sedmdesátých narozenin 29. dubna 2006 v Bavorské státní opeře pokřtil Maestro Zubin Mehta svou knihu Partitura mého života – Vzpomínky (ve spolupráci s Renate Gräfin Matuschka). Nejslavnější dirigent současnosti v ní nabízí pronikavý pohled nejen na vlastní umělecké zrání, ale přibližuje z více úhlů pohledu senzitivní jednání s lidmi a orchestry. V jedenácti kapitolách provází dirigent čtenáře celým svým životem od dětství až po odchod z Bavorské státní opery a postu generálního hudebního ředitele, který ukončil v loňské sezoně (viz Harmonie 5/2006). Mehta v biografii zvolil velice lehký a neobyčejně poutavý vyprávěcí styl. Detailně líčí situace a okolnosti, které výrazně utvářely jeho profesní i osobní život.

Hovoří-li o setkáních s lidmi, kteří se výrazně zapsali do jeho života, vyzdvihuje často jejich přínos, a to i u vztahů, které nebyly zdařilé. S velkým zaujetím líčí koncerty a interpretace skladeb, které ho výrazně ovlivnily od raného mládí v Indii přes studia ve Vídni po koncerty u těles jako Montreal Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic Orchestra, New York Philharmonic Orchestra, Maggio Musicale Fiorentino ve Florenzii, Izraelská filharmonie, v Bavorské státní opeře nebo koncertních turné s Vídeňskou i Berlínskou filharmonií. Z nadšení a oslnění jemným a vřelým zvukem Vídeňské filharmonie hovoří o svém nelehkém úsilí zavádění vídeňských typů trubek a klarinetů v Los Angeles Philharmonic Orchestra, jež požadoval v dílech skladatelů vídeňské klasiky.

Mehta se dotýká i bolestných okamžiků profesního a osobního života. Občas volí cestu omluvy. O soukromých vazbách hovoří průběžně, jednu kapitolu věnuje jen osobní sféře, kde upřesňuje počet svých čtyř dětí (dvou mimomanželských) a šesti vnoučat. Mehta je otcem dcery Zariny a syna Mervona z prvního manželství se zpěvačkou Carmen Lasky, která se po rozvodu provdala za Mehtova bratra Zarina. Z dlouholetého druhého manželství s herečkou Nancy Kovack nemá žádného potomka. S rodiči, kteří žili převážně v Indii a USA, po celý život udržoval vřelé vztahy. Mehtův otec Mehli zemřel ve čtyřiadevadesáti a matka Themina v nedožitých sedmadevadesáti letech. Zubin Mehta se s vděkem vyjadřuje ke koncertům, které se mimořádně vydařily. Kritický je vůči sobě a spolupracovníkům v případech koncertů a situací, které z uměleckého posouzení byly diskutabilní, objasňuje je proto mnohdy z více úhlů pohledu (turné těles, jeho angažmá a prosazování tvorby Richarda Wagnera v Izraeli, koncert Tří tenorů, jeho vztah k odborné kritice, přátelství s Danielem Barenboimem, různá provedení oper a skladeb). O svých prestižních cenách hovoří jen výjimečně. Když popisuje jednání s lidmi, vrací se ve vzpomínkách do Indie, která ho v mládí naučila respektu k lidem nejrůznějších kultur. Cítí se být prostředníkem mezi světem různých kultur.

Svou uměleckou pouť mezi kontinenty popisuje s ohledem na tehdejší politické události. Některé okamžiky života vnímá i jako absurdní spojení či splněná přání, k nimž používá vyprávěcí oblouky s časovými odstupy. Pro Čechy mohou být nejzajímavější statě o symfoniích Gustava Mahlera, letmé zmínky o tvorbě Antonína Dvořáka nebo okrajová informace o návštěvě jeho otce na koncertu Jana Kubelíka v Bombaji, či Mehtově inspiraci dirigentem Rafaelem Kubelíkem.

Žádné jiné informace o Mehtově spolupráci s českými interprety, Pražským filharmonickým sborem nebo Českou filharmonií kniha nepřináší. Biografie je doplněna fotografiemi, ze soupisů obsahuje pouze seznam operních premiér v Bavorské státní opeře.

Body: 0 z 6

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější