Wolfgang Amadeus Mozart – String Quartets K. 175, 458, 589

Jerusalem Quartet. Text: F. A, N. Nahráno: 2010, Teldec Studio Berlin. Vydáno: 2011. TT: 76:09. 1 CD Harmonia Mundi HMC 902076.

Téměř po celé 20. století bylo ještě poměrně snadné mít přehled o špičkových sólistech a komorních souborech a nebylo příliš těžké identifikovat typický interpretační styl a hudební výraz kohokoliv z nich. Množství smyčcových kvartet světové úrovně bylo možné spočítat na prstech nejprve jedné, pak i obou rukou. Prostor pro jejich uplatnění byl celkem rozsáhlý, jednotlivci i celky si příliš nemuseli „šlapat na paty“. Dnešní stále více propojený a otevřený hudební svět exploduje stovkami skvělých instrumentalistů ze všech koutů planety, kteří svůj nástroj dokonale technicky ovládají. Úměrně tomu vznikly a stále vznikají i desítky srovnatelných smyčcových kvartet vysoké úrovně. A v té srovnatelnosti je právě trochu problém, protože často se vzájemně téměř ničím podstatnějším od sebe neliší. Při jejich univerzálně digitální dokonalosti se mi mnohdy jeví jako sériová řada dokonalých výrobků, lišících se jen detaily. Jen výjimečně vzniká snímek, jenž by se čímsi výrazným a přitom nevyumělkovaným lišil od „x“ počtu dokonalých záznamů jiných interpretů téhož klasického díla. Snímek Jeruzalémského kvarteta je precizní a přesvědčivý, ale této vzácnější kategorie zatím nedosahuje. Jako vizitka souboru srovnatelného s jinými prvotřídními komorními tělesy či ukázka jednoho z modelů současné kvartetní mozartovské interpretace je však jistě zajímavý. Členové Jeruzalémského kvarteta (Alexander Pavlovsky – prim, Sergei Bresler – sekund, Amichai Grosz – viola, Kyril Zlotnikov – cello) pocházejí z bývalého SSSR, odkud jejich rodiny v devadesátých letech přesídlily do Izraele. Společně hrají již od svých šestnácti let (1993), v roce 1997 získali 1. cenu na mezinárodní soutěži F. Schuberta a jako jedni z nejmladších umělců koncertovali v roce 2002 i na festivalu Pražské jaro. Od počátku pracovali pod vedením zkušeného pedagoga Avi Abramoviče (Ariel Quartet atd.) a dále uvádějí spolupráci s mnoha dalšími vynikajícími osobnostmi a soubory, mezi kterými figuruje i Pražákovo kvarteto. Na významných světových pódiích absolvovali množství úspěšných koncertů a natočili řadu snímků a titulů (viz www.jerusalemstringquartet.com). Nejvýraznějším členem kvarteta je jeho primárius a zakladatel Alexander Pavlovsky, který studoval na moskevské Čajkovského konzervatoři a v Izraeli pak pokračoval u Oistrachova žáka prof. Liebermana. Je laureátem několika soutěží a úspěšně se prezentuje i jako sólista a člen dalších komorních souborů. Uvedený snímek Jeruzalémského kvarteta představuje tři Mozartova smyčcová kvarteta : č. 4 C dur K.151 , č. 17 B dur K.458č. 22 B dur K.589 . Třívětý Kvartet č. 4 je z řady šesti tzv. milánských kvartet (1772 – 1773), inspirovaných Haydnovými kvartety op. 20. Jeruzalémovci nejen velmi zřetelně zdůrazňují dynamické rozdíly mezi fortepiano , ale snaží se důsledně i o plasticitu každého delšího tónu. Tato snaha však například v Andante činí každou zpěvnou notu či malou frázi až příliš vzedmutou, což po chvíli působí jak přehnaně, tak stereotypně. Čtyřvětý Kvartet č. 17, jemuž osobitý 6/8 rytmus 1. věty přivodil název „Jezdecký“, je čtvrtým z šesti dalších, přímo Haydnovi věnovaných smyčcových kvartet (1784). Reprezentativní průřez Mozartovou kvartetní tvorbou uzavírá Kvartet č. 17 z roku 1790, jenž je druhým z jeho tří posledních. Je věnován pruskému králi Bedřichovi Vilémovi II. a byl psán jako součást větší panovníkovy objednávky, kterou však ke škodě světové hudební pokladnice Mozart již nestihl dokončit. Jeruzalémské kvarteto zní s plastickou zřetelností hlasů a dokonale srozumitelným frázováním. V šestnáctinových pasážích, pokud nejsou psány legato , na rozdíl od mnohých jiných souborů však skoro nepoužívá détaché , ale téměř výlučně spiccato , což možná někdy různorodost zvuku zbytečně ochuzuje. Všechna zaznamenaná díla jsou krásnou ukázkou zásadních změn kvartetní partitury, kde Mozart stejně jako Haydn definitivně rozvinul všechny nástrojové hlasy do nové, rovnocennější a bohatší podoby.

Body: 4 z 6

Sdílet článek: