středa, 24. srpen 2011

Wolfgang Amadeus Mozart - String Quartets K. 175, 458, 589

Napsal(a) 

Wolfgang Amadeus Mozart - String Quartets K. 175, 458, 589 Wolfgang Amadeus Mozart - String Quartets K. 175, 458, 589

Jerusalem Quartet. Text: F. A, N. Nahráno: 2010, Teldec Studio Berlin. Vydáno: 2011. TT: 76:09. 1 CD Harmonia Mundi HMC 902076.

Téměř po celé 20. století bylo ještě poměrně snadné mít přehled o špičkových sólistech a komorních souborech a nebylo příliš těžké identifikovat typický interpretační styl a hudební výraz kohokoliv z nich. Množství smyčcových kvartet světové úrovně bylo možné spočítat na prstech nejprve jedné, pak i obou rukou. Prostor pro jejich uplatnění byl celkem rozsáhlý, jednotlivci i celky si příliš nemuseli „šlapat na paty“. Dnešní stále více propojený a otevřený hudební svět exploduje stovkami skvělých instrumentalistů ze všech koutů planety, kteří svůj nástroj dokonale technicky ovládají. Úměrně tomu vznikly a stále vznikají i desítky srovnatelných smyčcových kvartet vysoké úrovně. A v té srovnatelnosti je právě trochu problém, protože často se vzájemně téměř ničím podstatnějším od sebe neliší. Při jejich univerzálně digitální dokonalosti se mi mnohdy jeví jako sériová řada dokonalých výrobků, lišících se jen detaily. Jen výjimečně vzniká snímek, jenž by se čímsi výrazným a přitom nevyumělkovaným lišil od „x“ počtu dokonalých záznamů jiných interpretů téhož klasického díla. Snímek Jeruzalémského kvarteta je precizní a přesvědčivý, ale této vzácnější kategorie zatím nedosahuje. Jako vizitka souboru srovnatelného s jinými prvotřídními komorními tělesy či ukázka jednoho z modelů současné kvartetní mozartovské interpretace je však jistě zajímavý. Členové Jeruzalémského kvarteta (Alexander Pavlovsky – prim, Sergei Bresler – sekund, Amichai Grosz – viola, Kyril Zlotnikov – cello) pocházejí z bývalého SSSR, odkud jejich rodiny v devadesátých letech přesídlily do Izraele. Společně hrají již od svých šestnácti let (1993), v roce 1997 získali 1. cenu na mezinárodní soutěži F. Schuberta a jako jedni z nejmladších umělců koncertovali v roce 2002 i na festivalu Pražské jaro. Od počátku pracovali pod vedením zkušeného pedagoga Avi Abramoviče (Ariel Quartet atd.) a dále uvádějí spolupráci s mnoha dalšími vynikajícími osobnostmi a soubory, mezi kterými figuruje i Pražákovo kvarteto. Na významných světových pódiích absolvovali množství úspěšných koncertů a natočili řadu snímků a titulů (viz www.jerusalemstringquartet.com). Nejvýraznějším členem kvarteta je jeho primárius a zakladatel Alexander Pavlovsky, který studoval na moskevské Čajkovského konzervatoři a v Izraeli pak pokračoval u Oistrachova žáka prof. Liebermana. Je laureátem několika soutěží a úspěšně se prezentuje i jako sólista a člen dalších komorních souborů. Uvedený snímek Jeruzalémského kvarteta představuje tři Mozartova smyčcová kvarteta : č. 4 C dur K.151 , č. 17 B dur K.458č. 22 B dur K.589 . Třívětý Kvartet č. 4 je z řady šesti tzv. milánských kvartet (1772 – 1773), inspirovaných Haydnovými kvartety op. 20. Jeruzalémovci nejen velmi zřetelně zdůrazňují dynamické rozdíly mezi fortepiano , ale snaží se důsledně i o plasticitu každého delšího tónu. Tato snaha však například v Andante činí každou zpěvnou notu či malou frázi až příliš vzedmutou, což po chvíli působí jak přehnaně, tak stereotypně. Čtyřvětý Kvartet č. 17, jemuž osobitý 6/8 rytmus 1. věty přivodil název „Jezdecký“, je čtvrtým z šesti dalších, přímo Haydnovi věnovaných smyčcových kvartet (1784). Reprezentativní průřez Mozartovou kvartetní tvorbou uzavírá Kvartet č. 17 z roku 1790, jenž je druhým z jeho tří posledních. Je věnován pruskému králi Bedřichovi Vilémovi II. a byl psán jako součást větší panovníkovy objednávky, kterou však ke škodě světové hudební pokladnice Mozart již nestihl dokončit. Jeruzalémské kvarteto zní s plastickou zřetelností hlasů a dokonale srozumitelným frázováním. V šestnáctinových pasážích, pokud nejsou psány legato , na rozdíl od mnohých jiných souborů však skoro nepoužívá détaché , ale téměř výlučně spiccato , což možná někdy různorodost zvuku zbytečně ochuzuje. Všechna zaznamenaná díla jsou krásnou ukázkou zásadních změn kvartetní partitury, kde Mozart stejně jako Haydn definitivně rozvinul všechny nástrojové hlasy do nové, rovnocennější a bohatší podoby.

Body: 4 z 6

Pravoslav Kohout

Narodil se 27. 11. 1943 v Praze. Otec byl cellista (Smetanovo kvarteto) a matka klavíristka. Od 6 let se učil na housle u prof. dr. Josefa Micky, později u něj na Pražské konzervatoři. R. 1962 byl přijat na AMU (prof. dr. Alexandr Plocek), od r. 1963 do r. 1969 studoval na Moskevské konzervatoři P.I.. Čajkovského u prof. Galiny V. Barinové. Po povin. vojen. službě (1969 AUS) byl členem PKO (Pražského komor. orch. bez dirig.) .R.1972 založil Nové smyčcové kvarteto a v témže roce se stal prof. Teplické konzervatoře, odkud r. 1974 přešel na Plzeňskou konzervatoř. Následkem autohavárie r. 1975 ukončil koncertní činnost (kvarteto pokračovalo s primariem P. Hůlou jako Kocianovo kvarteto). V následujících letech byl pedagogem na Escuela Superior de Música y Dansa v Mexiku, LŠU Voršilská v Praze, Keski-Suomen konservatorio a Mikkelin musiikkiopisto ve Finsku. R. 1992 zpracovával v Praze spec. zadání MŠMT ČR na téma vysokého uměl. školství. Tehdejší hrozba zrušení základního uměleckého školství jej přiměla stát se r. 1993 ředitelem ZUŠ (Praha Smíchov), v letech 1993-2012 byl předsedou Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR. 2009 mu byla udělena cena AZUŠ ČR „Za významný přínos atd.“ Po několika operacích levé ruky, od r.1981 do r. 1992 opět občas koncertoval. Od r. 2016 je členem neformální skupiny „Pondělníci“. Nyní se věnuje pouze skladbě a hudební publicistice. Jeho celoživotním koníčkem je tvorba karikatur, koláží a slovních hříček.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.