Wolfgang Amadeus Mozart – Klavírní koncert č. 21 C dur KV 467, Koncertní rondo D dur KV 382, Klavírní koncert č. 23 A dur KV 488

Tamás Érdi – klavír, Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok/Budapest Chamber Symphony, Tamás Vásáry. Produkce: Péter Aczél. Text: A, N, F, M. Nahráno: neuvedeno. Vydáno: 2006. TT: 66:16. DDD. 1 CD Hungaroton Classic HCD 32448 (distribuce Panther).

Na obálce bookletu nového CD s Mozartovou klavírní hudbou se skví mafiánsky vyhlížející pianista v černých brýlích a na jeho pozadí po pravé straně tmavý profil Wolfganga Amadea Mozarta, takže si každý nezasvěcený zájemce nejspíš bude klást otázku, co tím chtěl grafik vlastně říci? Grafikovu intenci je především třeba velmi pochválit, protože fotografická koláž naši pozornost rozhodně upoutá, což je nanejvýš dobře, protože uvnitř krabičky se skrývá nahrávka s překrásným pojetím dvou známých Mozartových Klavírních koncertů C dur KV 467 a A dur KV 488 a Koncertního ronda D dur KV 382 . Obsah fotky je možné si vyložit takto: nevidomý a vysoce nadaný maďarský klavírista Tamás Érdi má za sebou jakoby Mozartův stín, čímž se chce nejspíš vyjádřit, že Érdi má k Mozartovi blíže než kdokoli jiný, což musíme na základě poslechu jeho interpretace Mozartovy hudby jenom potvrdit.

Tamás Érdi má na Mozarta skutečně patent: jeho hudbu hraje velice skromně a citlivě, jako by chtěl hudebně vykreslit krajkové šaty z 18. století. Chtěla bych pochválit zejména jeho schopnost práce s kantilénou – ať hraje melodickou linku pravá či levá ruka nebo ať se ruce kříží a pravá ruka hraje střídavě v horních a ve spodních oktávových polohách, jeho melodické téma vždy svítí jak vyleštěný briliant. Ve zdánlivě nenáročném Rondu D dur ukazuje Érdi naprostou nezávislost svých rukou, zatímco jedna ruka hraje na dlouhé ploše zcela vyrovnaný perlivý trylek, druhou rukou uhraje další dva hlasy rovněž s ornamentickou výzdobou. V koncertu A dur zaujme naši pozornost asi nejvíce volná věta, která svádí k vášnivému splynutí s jejím obsahem a k romantizujícímu rozvolnění. Érdi však obdivuhodným způsobem zachovává klidnou atmosféru a z Mozartovy hudby dostane něco, co lze slovy jen těžko popsat. Je třeba si jeho hudbu poslechnout.

Pár drobných kritických připomínek bychom mohli vznést vůči orchestru The Weiner-Szász Orchestra (Budapest Chamber Symphony), který se sice nechává pod vedením svého dirigenta Tamáse Vásáryho tempově velmi ukáznit a výborně se mu daří práce s tématickou drobnokresbou, nevyhnul se však několika nevyladěným úsekům (tentokráte je zapříčinili hlavně hráči na dřevěné dechové nástroje). Nespokojení budou asi také posluchači/čtenáři, kteří nevládnou anglickým nebo maďarským jazykem. Booklet sice zahrnuje texty i ve francouzštině a němčině, přeloženy byly ale pouze údaje o kompozicích a nikoli o interpretech. Poslední otázku jsem si kladla s ohledem na vydání, z nichž hudebníci hráli. Po delší snaze o zjištění, zda použili kritické vydání Mozartova díla, jsem dospěla k závěru, že tomu tak nebylo. U tak významného skladatele, jakým je Mozart, by se bylo možná hodilo, kdyby v bookletu byla obsažena i tato informace včetně sdělení, kdy a kde byla nahrávka pořízena. Tyto výtky ale nic nemění na tom, že Tamás Érdi nahrál nádherného Mozarta a že jeho pojetí potěší nejen každého znalce, ale také každého milovníka Mozartovy hudby.

Tereza Kibicová

Body: 6 z 6 – tip Harmonie

Sdílet článek: